cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s glaukom uzívají telefonní zásahy?

V USA více nez 2 miliony dospelých nad 40 let trpí glaukomem a zatímco je mozné snízit ztrátu zraku z tohoto progresivního onemocnení léky, je nezbytné jít na pravidelné lékarské prohlídky.
Nedostatek adheze k lécebnému rezimu casto predstavuje klinikum výzvu. Randomizovaná, kontrolovaná klinická studie obsahovala Online First v JAMAs Archivy oftalmologie ze telefonní pruzkum kombinovaný s prizpusobenými tiskovými materiály spojenými se zlepsením adherence léku u pacientu s glaukomem a kontrolní skupinou neprokázal významné zlepsení adherence.
Karen Glanzová, Ph.D., Ph.D., Ph.D., Philadelphia University of Pennsylvania a její tým vyhodnotili 312 pacientu s glaukomem, kterí nedokázali dodrzet svuj lécebný rezim tím, ze neuzívali své léky, doplnovali své léky a / nebo udrzovali lékarské schuzky. Pacienti byli v prumeru témer 63 let a byli pacienti v nemocnici pro veterány a velkou verejnou nemocnici.

Tým rozdelil pacienty na dve skupiny sestávající ze skupin léciv, kterí dostávali automatizované, interaktivní telefonní hovory a tistené materiály na míru, zatímco ti, kterí byli v kontrolní skupine, obdrzeli obvyklou péci sestávající z lékarských jmen a náplní léku. Na základe rozhovoru s pacientem, lékarských tabulek a dalsích údaju meril tým úcast úcastníku, pokud jde o jejich uzívání léku, doplnování léku a dodrzování lékarských jmen.
Stanovují:

"Statisticky významný nárust vsech opatrení adherence byl zaznamenán jak u lécené skupiny, tak u kontrolní skupiny v studiích I-SIGHT (Interaktivní studie ke zvýsení glaukomu-adherence k lécbe). Lécebná skupina mela vetsí zlepsení adherence ve 4 ze 6 kategorií , ale to nedosáhlo statistické významnosti. "

Podle výzkumníku mohou tzv. "Motivovaní pacienti", kterí se úcastní probíhající klinické studie, zlepsit jejich adherenci bez ohledu na to, zda se na ne povzbudí. Na záver vsak dospeli k záveru: "Nové technologie, jako jsou interaktivní rozpoznávání hlasu a elektronická upomínková zarízení, mohou hrát podpurnou roli v úsilí o zlepsení adherence u pacientu s glaukomem, ale je zapotrebí dalsí studie."
Napsal Petra Rattue

John Hopkins, Baltimore, Nejlepsí nemocnice v USA, klinika Mayo, Rochester Second, US News

John Hopkins, Baltimore, Nejlepsí nemocnice v USA, klinika Mayo, Rochester Second, US News

Podle americké edice nejlepsích amerických nemocnic v roce 2007 je nemocnice John Hopkins nejlepsí v USA, po ní následuje klinika Mayo. Po prohlídce 5462 nemocnic a zarazení podle 16 lékarských odborností bylo 173 dosazeno zkráceného seznamu. Nemocnice, které se podarilo získat vysoké hodnocení v sesti specialitách nebo více, jsou zmíneny v Honor Roll.

(Health)

Úzkostné poruchy "nejcastejsí u zen a mladých dospelých"

Úzkostné poruchy "nejcastejsí u zen a mladých dospelých"

Nová revize výzkumu úzkostných poruch uvádí, ze u zen a dospelých do veku 35 let se casteji objeví úzkost nez jiné skupiny. Výzkumníci zjistili, ze zeny, mladé dospelé a lidé s jinými zdravotními stavy jsou nejvíce ohrozeni úzkostnými poruchami. Zejména výzkumníci tvrdí, ze zeny jsou témer dvakrát vetsí pravdepodobnost, ze jsou postizeny jako muzi.

(Health)