cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Filmy s fajkovými scénami potrebují hodnocení dospelých?

V tomto týdnu PloS Medicine, dva clánky se zabývají otázkou, zda by se na filmy s kourovými scénami mely pouzívat "dospelé" ratingy.
I kdyz Rámcová úmluva Svetové zdravotnické organizace o kontrole tabáku ríká, ze hodnocení dospelých by se melo vztahovat na filmy, které obsahují kourové scény, velmi málo vlád toto doporucení splnilo. Tvrdí, ze expozice tabákovým snímkum ve filmech je "silnou prícinou experimentu s mládezí a pokroku k zavedenému kourení", výzkumy vysvetlují, ze jejich primárním duvodem pro podporu hodnocení filmu je vyvinout ekonomickou pobídku pro výrobce, aby opustili kourení z filmu, které jsou prodávána mládezi.
Mnohem nárocnejsí je skutecnost, ze "mnoho vlád poskytuje stedré dotace americkému filmovému prumyslu, aby vyrábely filmy pro mládez, které obsahují kourení a jako takové neprímo podporují fajcení mládeze," ríkají vedci.
Dospeli k záveru:

"Vlády by mely zajistit, aby programy filmové dotace byly sladeny s cíli verejného zdraví tím, ze filmy s tabákovými snímky by nebyly zpusobilé pro verejné dotace."

Simon Chapman z univerzity v Sydney, Sydney, Austrálie a Matthew Farrelly z RTI International, USA, silne argumentovali proti hodnocení dospelých pro filmy s kourovými scénami, v clánku, který byl také zverejnen v tomto týdnu PloS Medicine resení stejného problému. Vydali ctyri duvody, proc verili, ze je to spatne. Tím, ze:
  1. spojitost mezi vystavením kourení ve filmech a vychytávání kourení je zpochybnována podstatným zmatením,
  2. expozice kourení scén je mnohem sirsí nez jen filmy, vcetne internetu,
  3. klasifikace filmu pro dospelé je vysoce neefektivní zpusob, jak zabránit vystavení mládeze obsahu souvisejícím s dospelými a
  4. cenzura není pro tento problém verejného zdraví nejlepsí metodou.
Vedci vysvetlují:

"Domníváme se, ze mnoho obcanu a politiku, kterí by jinak jednoznacne podporili dulezitou politiku kontroly tabáku, by nechteli být spojeni se snahou úcinne cenzurovat jiné filmy nez zabránit tomu, aby tabákový prumysl ukládal komercní výrobky".

Napsal Grace Rattue

Deprese muze být lécena protizánetlivými léky

Deprese muze být lécena protizánetlivými léky

Výzkumníci poskytují dalsí dukazy o tom, ze imunitní systém hraje významnou roli v dusevním zdraví, a to po nalezení léku, které redukují zánet v rade autoimunitních onemocnení, mohou také lécit príznaky deprese. Vedci tvrdí, ze nová trída protizánetlivých léku by mohla pomoci pri lécbe deprese.

(Health)

Cervené vlasy a melanom mohou mít genetickou vazbu

Cervené vlasy a melanom mohou mít genetickou vazbu

Mutace v genu nazvaném MC1R dává cervenohnedá barvu vlasu a spravedlivou plet. Nyní nová americká studie naznacuje, ze tato mutace zpusobuje signalizacní dráhu zpusobující rakovinu, kdyz jsou cervené oci vystaveny ultrafialovému (UV) zárení. To muze vysvetlit, vedci ríkají, proc lidé s cervenými hlavami mají vyssí riziko melanomu, nejvzácnejsí, ale nejnebezpecnejsí formy rakoviny kuze.

(Health)