cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.DNA práce nabízí stopy pro výzkum rakoviny zaludku

Genetici vedci vyvinuli technologii, která ukazuje, jak se geny ve zdravých bunkách zaludku mení, kdyz se stanou rakovinnými a nabízejí moznost zmenit zpusob diagnostiky a lécby rakoviny zaludku.

Studie, uvedená ve vedeckém casopise, Prírodní komunikace, prekonali problém, ze pro soucasné metody jsou potrebné velké mnozství DNA k vysetrení urcitých vlastností rakovinných zaludecních bunek.


Nová technika prekonala problém, ze velké mnozství DNA je zapotrebí pro soucasné metody vysetrování urcitých vlastností rakovinných zaludecních bunek.

Studium stejných laboratorních reakcí bylo dosazeno s mnohem mensím mnozstvím DNA týmem z genomského institutu v Singapuru vedl prof. Patrick Tan.

Profesor Tan, hlavní resitel laboratore proti rakovine v ústavu, ríká, ze práce je soucástí sirsího trendu v stále lepsí úcinnosti genomové vedy: "Kvuli kvantovým skokum v rozsahu a propustnosti technologií DNA a biokompozice, lidské genomy mohou být nyní sekvenovány jen za pár dní, za velmi nízkou cenu. " Pokracuje:

"Porovnejte to: puvodní projekt lidského genomu, který byl dokoncen pocátkem roku 2000, vyzadoval miliardy dolaru a stovky výzkumníku. Dnes mohou být relativne malé akademické laboratore sekvenovány, analyzovány a sdíleny tisíce nádoru."

Výsledky singapurského týmu za úcelem zlepsení úcinnosti vysetrování onkologické genetiky pritahují chválu odborníka na genetiku rakoviny v Japonsku.

"Tato studie se zabývá jednou z dnesních nejvíce zmatených otázek v oblasti výzkumu rakoviny - proc nekteré nemoci nemají zádný nebo omezený pocet mutací zpusobujících rakovinu," ríká prof. Toshikazu Ushijima, vedoucí epigenomiky v Národním výzkumném institutu pro onkologické centrum v Tokiu .

Prof. Ushijima pokracuje:

"Vyuzitím vysoce pokrocilé analytické metody vyvinuté v Singapuru vedci prokázali, ze embryonální geny se regenerují v rakovinových bunkách.

Samotný jev muze zmenit zpusob, jakým analyzujeme rakovinové bunky, a seznam regenerovaných genu muze obsahovat nové terapeutické cíle. "

Pomoc proti rakovine a "vsem lidským chorobám"

Zjistení by mohla mít dusledky v lékarství a prispet k odhalení konkrétní otázky týkající se míry rakoviny zaludku v celosvetových regionech, ríká profesor Ng Huck Hui, výkonný reditel Institutu genomu Singapuru.

"Existuje nekolik druhu rakoviny, které se vyskytují casteji v Asii nez na Západe," ríká profesor Huck Hui. "Patrí mezi ne rakovina zaludku a jater, srovnávací studie o biologii techto asijských rakovin je relativne málo." Odrazující nedostatek porozumení, mají tyto nádory typicky velmi spatnou prognózu.

"Proto existuje naléhavá potreba, abychom pouzili nejnovejsí vedecké techniky, abychom vyvinuli lepsí zpusoby diagnostiky a lécby asijských rakovin."

Prof. Huck Hui dodává:

"Co je jeste slibnejsí o této dulezité práci Prof. Tana a jeho týmu je, ze zde pouzívaná technologie muze být siroce aplikována i na jiné oblasti onemocnení a patologické stavy, protoze epigenomické zmeny se vyskytují ve vsech lidských nemocech."

Jiný nedávný výzkum doplnil nadeji na úcinnou lécbu rakoviny zaludku - viz "Rakoviny zaludku a kolorektálního karcinomu mohou být lécitelné stávajícími léky".

Nové zarízení pomáhá 3 roky starému chlapci slyset poprvé

Nové zarízení pomáhá 3 roky starému chlapci slyset poprvé

První drívejsí sluchový implantát ve díteti byl nedávno prijat tríletým chlapcem z Charlotte, NC, jmenoval Grayson Clamp. Grayson dostal zarízení, které dovoluje jeho mozku zpracovávat zvuk, behem operace provedené minulý mesíc v nemocnicích Univerzity Severní Karolíny. Bohuzel, Grayson se narodil bez kochleárních nervu v obou usích, a proto nemohl slyset.

(Health)

Curry Ingredient muze mít výhody lécby rakoviny

Curry Ingredient muze mít výhody lécby rakoviny

Nové dukazy, které studovali vedci na oddelení výzkumu rakoviny a molekulární medicíny na univerzite v Leicesteru, ukazují, ze kurkumin nacházející se v kurkátové prísade turmeric muze významne snízit vedlejsí úcinky u pacientu s rakovinou tlustého, kterí podstupují chemoterapii, projít lécbou déle.

(Health)