cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zklamaní sportovní fanousci pravdepodobneji jedí nezdravé jídlo

Je vzdy zklamáním, kdyz vase oblíbené sportovní druzstvo ztratí hru. Ale podle vedcu mohou sportoví fanousci ztracených týmu být tak mizerní, ze se dostanou do nezdravých potravin.

Výzkumníci z INSEAD Business School analyzovali spotrebu potravin fanousku NFL (National Football League) behem dvou sezón hry kazdý pondelí ve více nez dvou desítkách mest.

Yann Cornil, výzkumný pracovník spolecnosti INSEAD, ríká, ze ackoli predchozí studie ukázaly, ze sportovní výsledky ovlivnují bezohledné rízení, srdecní záchvaty a dokonce i domácí násilí, nikdo neprezkoumal, jak ovlivnují stravovací návyky.

"Údaje nám také umoznily podívat se na lidi zijící ve mestech bez týmu NFL nebo s týmem, který v daný den nehrál a poskytl nám dva kontrolní vzorky," dodává Cornil.

Studie, publikovaná v casopise Psychologická veda, ze fanousci:

  • Jedli kolem 16% více nasycených tuku, kdyz jejich fotbalový tým ZTRÁT hru v porovnání s jejich beznou konzumací jídla v pondelí.
  • Utratili 9% méne nasycených tuku, kdyz jejich fotbalový tým WON v porovnání s jejich standardní pondelí jíst.

Vedci poukazují na to, ze stejné trendy byly nalezeny i v tech, kterí nebyli fotbalovými fanousky. Oni dodávají, ze trendy byly obzvláste patrné, kdyz "hra sesla k drátu."

Autori studie ríkají:

"Lidé jdou lépe, kdyz jejich fotbalový tým vyhrává a hur, kdyz ztratí, zvláste pokud neocekávane ztratili, na úzkém okraji nebo proti týmu stejné síly."

Dalsí experimenty zahrnovaly výzkumníky, kterí pozádali skupinu francouzských fotbalových fanousku, aby psali o case, kdy jejich oblíbený tým vyhrál nebo ztratil. V pozdejsím úkolu byli úcastníci pozádáni, aby si vybrali, které jídlo by radeji jíst.

Výsledky ukázaly, ze ti, kterí o svém týmu ztráceli, se rozhodli jíst cipy a bonbóny, zatímco ti, kterí psali o svém týmovém vítezství, si vybrali zdravejsí moznosti, jako jsou hrozny a rajcata.

Vedci to napsali sportovní fanousci mohou pocitovat hrozbu identity, kdyz tým ztratí a pravdepodobneji pouzijí jídlo jako zpusob, jak se vyrovnat. Dodávají, ze fanousci vítezných týmu mají zesílení v sebeovládání.

Na záver vedci tvrdí, ze existuje zpusob, jak potlacit potrebu oslovit nezdravé jídlo po ztráte hry:

"Dokonce i kdyz jste zakoreneni pro trpelivého porazeného, ??existuje resení, pokud máte obavy o zdravé stravování. Po porázce si zapiste, co je pro vás v zivote dulezité."

"V nasich studiích tato jednoduchá technika, nazývaná" self-affirmation ", zcela eliminovala úcinky porázky."

Frekvence detské nocní mury spojená s rizikem psychotických zázitku

Frekvence detské nocní mury spojená s rizikem psychotických zázitku

Casté nocní mury v detství mohou podle výzkumu z University of Warwick ve Velké Británii znamenat zvýsené riziko psychózy. Autori studie zverejnili své poznatky v casopise Sleep. Je velmi bezné, ze malé deti mají nocní mury. Mít spatné sny je normální soucástí vývoje a frekvence nocních mur obvykle klesá s tím, jak díte roste.

(Health)

Rec pouzívá obe strany mozku

Rec pouzívá obe strany mozku

Mnoho vedcu verí, ze pouzíváme pouze jednu stranu naseho mozku pro rec a jazyk. Nyní nová studie z USA ukazuje, ze co se týce reci, pouzíváme obe strany. Studie predstavuje významnou výzvu pro soucasné myslení o aktivite mozku a muze mít významné dusledky pro rozvoj lécby a rehabilitace, aby lidem pomohla obnovit rec po mrtvici nebo úrazech, tvrdí výzkumníci z New York University (NYU) a NYU Langone Medical Center.

(Health)