cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Diagnóza a lécba diabetu u asijských pacientu - jedinecná fyziologie je klícová

Podle nové studie mají asijstí Americané témer o 50% vyssí riziko nez ostatní Americané k rozvoji diabetu, zejména diabetu 2. typu.
George L. King, MD, vedoucí vedecký pracovník spolecnosti Joslin Diabetes Center a profesor medicíny Harvard Medical School (HMS), vysvetlil:

"Lékarská profese musí být informována o jedinecných charakteristikách této populace a mela by se o nich zabývat. Bez tohoto porozumení by diabetes mohl být spatne diagnostikován nebo zcela opomíjen."

V kvetnu 2012 vydání Diabetes Care, Dr. King spolecne s týmem specialistu na diabetes publikoval zprávu, která zduraznuje výsledky studie, které byly predstaveny v zárí 2011 na mezinárodním sympoziu v Honolulu.
Vedci shromázdili dukazy o asijské populaci, o narozených ve Spojených státech, stejne jako o pristehovalcích z nekolika východoasijských zemí. Navíc vysetrovali výskyt diabetu u puvodních obyvatel Havajských ostrovu a pacifických ostrovanu.
Prestoze imigracní modely a prizpusobení zivotního stylu americké kulture se mezi temito skupinami výrazne lisí, objevují se spolecné podprocesy a nové poznatky. Podle výzkumníku existují znacné rozdíly v tom, jak diabetes ovlivnuje chemii tela, jak zobrazit telesnou hmotnost, a proc standardní testy na diabetes nemusí být spolehlivé pro lidi asijského slusného.
Dr. William C. Hsu, MD, odborný lékar z MHS, který spolu s Dr. Kingem rídí iniciativu Asian American Diabetes in Joslin, vysvetluje:
"Diabetes 1. typu muze být obtízné klinicky odlisit od diabetes typu 2 u asiatu."

Dr. Hsu spolecne s týmem odborníku napsal druhou zprávu, která byla také zverejnena ve stejném vydání Diabetes Care. Tým se soustredil na patofyziologii (chorobný proces) diabetu.
Lidé asijského slusného jsou asi 5 az 10krát méne pravdepodobné, nez lidé s evropským puvodem vyvinout diabetes 1. typu. Nicméne, genetické markery a krevní faktory obvykle spojené s diabetem typu 1 jsou prítomny pouze u 30% pacientu asijského puvodu, coz snáze diagnostikuje onemocnení.
Proto by se výlucne spoléhalo na standardní testy na diabetes, coz by vedlo k tomu, ze velké procento Asiatu bude spatne diagnostikováno.
Podle autoru je nutný dalsí výzkum, aby se zjistilo, jaké dalsí biologické faktory u asijských pacientu vedou ke znicení beta bunek produkujících inzulín, coz vede k diabetes 1. typu. Mohly by být vyvinuty testy pro identifikaci techto specifických faktoru.
Nejbeznejsí formou diabetu u asijských Americanu je diabetes typu 2. Prevalence diabetu 2. typu u asijských Americanu se v posledních letech zvýsila z 1 nebo 2% na soucasných 10%, oproti 6% u celé populace. Podle výzkumníku je nekolik dalsích diagnostikovaných nebo ohrozených, spadajících do kategorie "pred diabetem".
Diabetes typu 2 je nejbeznejsí formou diabetu. Diabetes typu 2 nastane, kdyz pankreas nevytvárí dostatek inzulinu nebo bunky odolávají inzulínu. Nadváha, casto merená výpoctem indexu telesné hmotnosti (BMI), je bezným rizikovým faktorem spojeným s tímto onemocnením.
Prumerný BMI pro asijské Americany s diabetem typu 2 je v rozmezí 24 az 25 v rámci normálního rozsahu BMI (19-25 let) pro celkovou populaci.
Hsu vysvetlil:
"BMI u asijského pacienta muze být zavádející, muzeme vypadat ponekud chudý, místo toho se ucíme, ze lepsím ukazatelem rizika cukrovky typu 2 u asiatu jsou tuky v lozisku v pasu."

Dalsí výzkum je zapotrebí, aby se opíralo o to, jak viscerální tuk prispívá k nástupu diabetu 2. typu. Casto se muze zabránit onemocnení, pokud je zjisteno ve fázi pred diabetem.
U mnoha asijských Americanu bezne pouzívaný nástroj k diagnostice cukrovky nazývaný "plazmatická glukóza na lacno" nedokáze identifikovat abnormální glukózovou toleranci. Podle výzkumníku, ackoli je orální test tolerance glukózy tezsí, jeho spolehlivost a citlivost je vetsí v asijských populacích.
Výzkumníci zduraznují, ze lékari si musí být vedomi toho, ze asijstí Americané s diabetem mají mensí pravdepodobnost vývoje kardiovaskulárních onemocnení, avsak s vetsí pravdepodobností vyvinou konecné stadium renálního onemocnení a mely by být odpovídajícím zpusobem sledovány a léceny.

Podle výzkumníku je treba provést dalsí studie týkající se predbezné lécby diabetu.
Oni ríkají:
"Jedinecné vlastnosti patofyziologie diabetu v této velmi heterogenní populaci mohou naznacovat potrebu ruzných lécebných metod."

Orální léky, faktory zivotního stylu, jako je telesné cvicení a výziva, a dávkování inzulínu by mely být zahrnuty do programu péce o diabetes, který by byl prizpusoben jednotlivým pacientum, rodinám a kulturním praktikám.
Podle odborníku na iniciative Asian Diabetes Joslin jsou vzdelávací materiály nejúcinnejsí, kdyz jsou publikovány jak v anglictine, tak v asijském jazyce. Vysvetlují, ze to umoznuje mladým i starým generacím komunikovat plynule. Navíc Joslin vyvinul vícejazycné webové stránky.
Prestoze vzdelávací programy zalozené na komunite se osvedcily jako velmi úcinné, je treba je rozsirovat. Dále je nezbytné zahrnout asijské skupiny jako podmnoziny obecné populace do sberu údaju v jednotlivých zemích a ze do návrhu pruzkumu musí být zahrnuty kulturne vhodné metody.
Dr. Hsu dospel k záveru:
"Ackoli je treba získat mnoho z etnicky citlivé péce, tyto úvahy jsou jen výchozím bodem. Nakonec musí být veskerá péce o diabetes prizpusobena individuálnímu, to je smer, kterým se lék odehrává a bude mít prospech vsichni obyvatelé."

Napsal Grace Rattue

Elektronické cigarety mohou poskodit plíce, ríká studie

Elektronické cigarety mohou poskodit plíce, ríká studie

Elektronické cigarety, které mnozí povazují za zdravou alternativu k kourení tabáku, mohou být skodlivé pro plic, vedci z Aténské univerzity v Recku vysvetlují na výrocním kongresu Evropské dýchací spolecnosti 2012 ve Vídni v nedeli 9. cervna 2012. Elektronické cigarety , také nazývané e-cigarety, byly bezne uvádeny na trh jako úcinné zarízení k odvykání kourení.

(Health)

Osobní vakcíny proti rakovine vajecníku urcené pro humánní studie

Osobní vakcíny proti rakovine vajecníku urcené pro humánní studie

Nemusí to být prílis dlouho predtím, nez existuje osobní vakcína k lécbe pacientu s rakovinou vajecníku, podle nové studie. Vedci z univerzity v Connecticutu ríkají, ze vakcína pochází z nové techniky, která identifikuje proteinové mutace v rakovinových bunkách, a metoda je jiz nastavena na vstup do lidských studií.

(Health)