cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pres olympijské hry polovina detí ve Spojeném království "nevyuzívá dost"

Nová studie zjistila, ze polovina britských sedmiletých detí nedostává doporucenou minimální úroven 60 minut intenzivního kazdodenního cvicení, coz je v ostrém kontrastu s "starsí" vizí inspirovanou olympijskými hrami v Londýne v roce 2012.

Závery z reprezentativního vzorku 6 500 primárních skoláku ve veku od sedmi do osmi, které se zúcastnily studie Milénium Cohort Study, také ukazují dívky spíse nez chlapce, deti indického puvodu a osoby zijící v Severním Irsku jsou nejméne aktivní.

Studie, vedená výzkumnými pracovníky na University College London (UCL), práve vysla online v roce 2008 BMJ otevreno.

Senior autor Carol Dezateux, profesor detské epidemiologie u Ústavu detského zdraví UCL, uvádí, ze nevidí zádné biologické duvody, proc by chlapci meli být aktivnejsí nez dívky:

"V tomto veku neexistují významné rozdíly v tom, jak se deti delají fyzicky, a tak se musíme zabývat prílezitostmi a sociálními ocekáváními."

Prof. Dezateux dodává:

"Potrebujeme videt pozitivní postoj k nabídce volby, rozmanitosti prílezitostí, sirokého spektra cinností a inkluzivity pro vsechny deti - zejména pro dívky."

V roce 2011 vydali britstí hlavní lékari revidované pokyny pro fyzickou aktivitu v prubehu zivota. Doporucují, aby deti mely denní den intenzivní fyzické aktivity minimálne 60 minut a nemely by být delsí dobu, i kdyz na to nebyly stanoveny zádné úrovne.

Deti mely na sobe akcelerometry

Nová studie zkoumala trvání a intenzitu kazdodenní fyzické aktivity detí behem týdne od kvetna 2008 do srpna 2009.

Údaje byly zachyceny na akcelerometrech, které deti nosily na elastickém pásu, který se odstranují pouze pri koupání nebo spánku.

Výsledky ukazují, ze celková prumerná hodnota cvicení v celém vzorku byla 60 minut mírného az intenzivního cvicení za den. Z výsledku merení akcelerometru vyplývá, ze prumerný pocet kroku na jedno díte na den byl 10,299.

Ctení vsak také ukázalo, ze polovina detí sedela nejméne po dobu sesti hodin nebo více denne a polovina z nich nedosáhla minimální doporucené úrovne denní intenzivní fyzické aktivity.

Z chlapcu dosáhlo 63% minimální doporucené úrovne fyzické aktivity - ve srovnání s pouhými 38% dívek.

Ve srovnání s chlapci byly dívky méne aktivní na nekolika místech. Dívky:

  • Byli méne fyzicky aktivní
  • Vynalozil méne casu na mírné az intenzivní cvicení a
  • Dosáhlo méne celkových kroku za den.

Regionální a etnické rozdíly

Vedci také nalezli regionální a etnické rozdíly.

Severní Irsko melo nejméne aktivní deti, pricemz pouze 43% dosáhlo doporucených denních hladin pro mírnou az silnou fyzickou aktivitu. Skotsko melo nejaktivnejsí deti, pricemz 52,5% dosáhlo doporucených 60 minut denne, pouze o pul procentního bodu více detí nez v Anglii (52%).

Avsak v Anglii existovaly silné regionální kontrasty: zatímco 58% detí na severozápade splnilo pokyny, pouze 46% to udelalo v anglictine Midlands.

Deti indického etnického puvodu byly nejméne fyzicky aktivní: strávily nejméne casu jen mírným az silným cvicením a dosáhly nejnizsího poctu denních kroku. Pouze 33% detí z bangladésského puvodu splnilo doporucené úrovne.

Olympijské dedictví?

Prof Dezateux popisuje kontrast mezi úrovní cvicení dívek a chlapcu jako "zarázející". Navrhuje, aby se dalo delat více, aby se dívky mohly cvicit a úcastnit se her, herních aktivit a tanec.

Co se stalo olympijskému slavnostnímu slibu Londýnských her 2012? Nechtela to inspirovat novou generaci k úcasti na sportu? Autori odkazují na tuto skutecnost ve své studijní zpráve, kde také konstatují:

"Výsledky nasí studie poskytují uzitecný základ a durazne naznacují, ze soucasné deti ve Velké Británii jsou nedostatecne aktivní, coz naznacuje, ze je zapotrebí vyvinout úsilí, aby se zvýsila [telesná aktivita] mezi mladými lidmi na úroven vhodnou pro dobré zdraví".

Pozadované zmeny budou muset dosáhnout celé populace, ríkají. Napríklad usnadnit detem, aby chodili do skoly, bude mít dlouhou cestu ke zvýsení denní úrovne fyzické aktivity a zkrácení doby strávené na setkání.

Studie zverejnená na zacátku tohoto roku naznacuje, ze cvicení muze také pomoci detem vyrovnat se se stresem.

Napsal Catharine Paddock PhD

Mimo telo zkusenosti: Neurovedy nebo paranormální?

Mimo telo zkusenosti: Neurovedy nebo paranormální?

Kdyz lezíte ve spánku, vase duchové telo se zachycuje volne a poskakuje nahoru, zatímco vase fyzická skorápka zustane osamelá na posteli pod ním, spojená pouze krehkou, stríbritou snurou. Otocte se a pozorujte, jak spíte klidne. Muze to být dukaz duse? Muze to být dukaz zivota po smrti? Co mohou zkusenosti mimo telo naucit o sobe?

(Health)

Co Kills Rock Stars - 27 nebo Sláva? Zdá se, ze je sláva

Co Kills Rock Stars - 27 nebo Sláva? Zdá se, ze je sláva

Jimi Hendrix s nejvetsí pravdepodobností nezemrel, protoze mel 27 let, ale spíse jako dusledek slávy spojené s tím, ze je rockovou hvezdou, ríká studie zverejnená ve vánocním vydání na bmj.com - totéz platí pro Jim Morrison, Kurt Cobain, Brain Jones, Janis Joplin a Amy Winehouse. Vedci vedeni Adrianem Barnettem z Queensland University of Technology v Austrálii vysvetlují: "Zatímco sláva muze zvysovat riziko smrti hudebníku, pravdepodobne kvuli jejich zivotnímu stylu, toto riziko není omezeno na vek 27 let.

(Health)