cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dermatologové: Co delají?

Obsah

 1. Co je to dermatologie?
 2. Kvalifikace
 3. Spolecné podmínky
 4. Postupy
 5. Kdy videt dermatologa
Dermatolog je lékar, který se specializuje na lécbu poruch kuze, vlasu, nehtu a sliznic. V soucasné dobe je ve Spojených státech kolem 8500 kvalifikovaných dermatologu.

Dermatolog muze také poskytnout podporu kosmetickým problémum, pomáhá pacientum revitalizovat vzhled jejich kuze, vlasu a nehtu.

Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení (CDC) odhadují, ze v roce 2010 bylo v USA 39 milionu návstev non-federálne zamestnávaných, kancelárských dermatologu v USA.

Rychlá fakta o dermatologech
 • Dermatologie se týká zdraví pokozky, nehtu a sliznic.
 • V USA je priblizne 8500 kvalifikovaných dermatologu
 • Dermatologové lécí více nez 3 000 stavu kuze, vcetne akné, psoriázy a rakoviny kuze.
 • Jsou vycviceny k provádení kozních stepu, laserových léciv, excize lézí a dalsích.

Co je to dermatologie?


Dermatologové jsou kvalifikovaní k lécbe kozních stízností.

Dermatologie je oblast medicíny zabývající se zdravím kuze a onemocneními vlasu, nehtu a sliznic.

Kuze je nejvetsím orgánem v tele. Je to první linie obrany proti bakteriím a zranení a casto odrází celkové zdraví.

Studie z roku 2013 uvádí, ze 42,7% pacientu navstívilo své lékare v urcitém okamziku kvuli poruse kuze.

Kvalifikace

Je dulezité vedet, ze navstevujete licencovaný nebo certifikovaný dermatolog. Nekterí lékari v lázních a kosmetických klubech si ríkají dermatologové, ale nemají správnou akreditaci.

Kvalifikovaný dermatolog bude certifikován americkou radou dermatologie, Americkou osteopatickou radou dermatologie nebo Royal College of Physicians and Surgeons v Kanade.

Americká akademie dermatologie je nejvetsí clenskou dermatologickou skupinou ve Spojených státech s více nez 20 000 cleny. Chcete-li se kvalifikovat pro registraci v AAD, musí dermatolog dokoncit vysokou skolu a lékarskou skolu bud jako lékar (MD) nebo lékar osteopatické medicíny (DO). Absolvují také pobyt, který zahrnuje rok praktické práce.

Nekterí dermatologové mají iniciály FAAD po jejich jménu, coz znamená "Spolupracovník Americké akademie dermatologie". Tyto iniciály ukazují, ze dermatolog:

 • je licencován k praxi medicíny
 • prosla zkouskami, které vydala bud americká rada dermatologie, nebo Royal College of Physicians and Surgeons v Kanade
 • je clenem Americké akademie dermatologie

Zde je uzitecný vyhledávací nástroj poskytnutý AAD, který pomáhá lidem, kterí mají kuzi, vlasy nebo nehty, najít blízkého dermatologa.

Spolecné podmínky


Vitiligo je jen jedním z více nez 3 000 onemocnení, s nimiz se lécí dermatologové.

Dermatologové mohou lécit více nez 3 000 ruzných onemocnení.

Praxe dermatologie vyzaduje velkou hloubku klinických znalostí. Dermatologové musí znát cetné vnitrní stavy, které mohou zpusobit kozní symptomy.

Zde jsou nekteré príklady beznejsích podmínek, které jsou dermatologové vyskoleni k lécbe.

Vitiligo: Kuze ztrácí melanin, coz vede k náplastum svetlejsí barvy pokozky.

Akné: Jednou z nejcastejsích onemocnení v USA, akné je onemocnení postihující olejové zlázy pokozky. Má radu prícin, které vedou k mnoha ruzným druhum pimples. Akné muze vést k depresi, nízké sebeúcty a jizvení.

Dermatitida a ekzém: Dermatitida je zánet kuze. Typicky vede k otokum se svedivou vyrázkou. Dermatitida má ruzné formy, vcetne kontaktní dermatitidy, seboroické dermatitidy a atopické dermatitidy. Kazdý z nich ovlivnuje kuzi jinak.

Plísnové infekce: Houba muze infikovat kuzi, nehty a vlasy. Plísnové infekce jsou bezné a príznaky jsou obvykle mírné. Mohou zpusobit váznejsí príznaky u lidí s omezenou imunitou. Skupina kvasinek nazvaných Candida muze zpusobit sirokou skálu infekcí, vcetne ústní drozd a balanitidy.

Poruchy srsti: Asi 80 milionu lidí v USA má dedicnou ztrátu vlasu. Ztráta vlasu muze být výsledkem základního stavu, jako je alopécia, nebo izolovaná zálezitost. Vlasy mohou být také postizeny vsí hlavemi a priblizne 6 az 12 milionu detí ve veku od 3 do 12 let mají v USA kazdý rok vsí hlave vsi.

Problémy s nehty: Dermatologové také lécí podmínky, které ovlivnují nehty. Tyto stíznosti se casto skládají z houbových infekcí a zvetsování nehtu. Problémy s nehty mohou naznacovat jiné základní podmínky.

Psoriáza: Jedná se o chronickou, autoimunní poruchu kuze, která urychluje rust kozních bunek. Tento rychlý rust vede k tlusté, cervené kuzi a stríbrné váhy. Existuje nekolik typu psoriázy. Psoriáza muze mít nekdy podobný vzhled jako ekzém.

Rosacea: Rosacea zpusobuje zarudnutí v obliceji, podobne jako cervenat. Malé, hnisovité hrbolky se casto objevují a rosacea muze také vést k viditelným cévám a otokum vícek. Rosacea se muze rozsírit z nosu a tvárí na celo, bradu, usi, hrud a zpet. Zeny se slusnou kuzí, kterí jsou ve stredním veku, mají nejcasteji rosacea.

Rakovina kuze: Témer 5 milionu lidí obdrzí lécbu rakoviny kuze kazdý rok v USA a jeden z peti lidí ve Spojených státech vyvinul v prubehu svého zivota formu rakoviny kuze. Nejcastejsími formami rakoviny kuze jsou karcinom bazálních bunek (BCC), melanom a karcinom skvamózních bunek (SCC). Vcasná lécba muze vyresit vetsinu rakovin kuze.

Sindle nebo herpes zoster: Tato virová infekce ovlivnuje nervové zakoncení v kuzi a zpusobuje bolestivé vyrázky. I kdyz se stav po nekolika týdnech vycistí bez lécby, doporucuje se intervence k urychlení zotavení a zabránení dlouhodobé bolesti, necitlivosti a svedení po ukoncení onemocnení. Sindle mohou také potenciálne poskodit oci.

Bradavice: Jedná se o nákazlivé, benigní kozní výrustky, které se objevují, kdyz virus infikuje horní vrstvu kuze. Bradavice mohou znamenat základní problém s imunitou, ale casto se vyresí bez lécby. Dermatolog muze pouzít radu osetrení k odstranení pretrvávajících bradavic.

Postupy


Laserové odstranení chloupku je jedním z mnoha dermatologických postupu.

Dermatologové vyuzívají radu lékarských a kosmetických chirurgických výkonu.

Mnoho dermatologických stavu muze být léceno léky a neinvazivní terapií, nekterí vsak potrebují chirurgický zákrok nebo více invazivní lécbu. Dermatologické procedury se mohou provádet v ambulantním prostredí, jako je lékarská ordinace nebo behem hospitalizace.

Biopsie: Kozní biopsie se provádí predevsím k diagnostice nebo vyloucení nekterých stavu kuze. Existují tri bezné typy kozní biopsie. Biopsiy holení odstranují malé cásti horní vrstvy kuze, biopsie puncu odstranují malý kruhový úsek vcetne hlubsích vrstev a biopsi excize odstranují celé oblasti abnormálne vypadající kuze.

Chemické peelingy: Na pokozku se aplikuje chemické roztoky. Zpusobuje odlupování vrstvy pokozky, coz zanechává vrstvu regenerované pokozky pod ní, která je typicky hladsí. Dermatologové pouzívají tento postup k lécbe slunecní kuze a nekterých typu akné. Muze se také zabývat stíznostmi kosmetického charakteru, jako jsou vekové skvrny a linie pod ocima.

Kosmetické injekce: Vrásky, jizvení a ztráta plnosti obliceje mohou být docasne snízeny injekcí. Dermatolog muze behem návstevy v kancelári vstríknout lécbu botulotoxinem nebo plnidla, jako je kolagen a tuk. Výsledky této lécby trvají nekolik mesícu a injekce je treba opakovat pravidelne. Nekterí lidé mohou vyvinout protilátky proti botoxu, které zpusobují, ze opakované lécby jsou neúcinné.

Kryoterapie: Jedná se o rychlou a beznou lécbu mnoha benigních stavu kuze, jako jsou bradavice. Kozní léze jsou zmrazené, aby znicily postizené kozní bunky, casto pouzívající tekutý dusík.

Dermabraze: Pri pouzití vysokorychlostní rotacní kartáce odstranuje dermatolog vrchní vrstva kuze, chirurgicky eroduje jizvou tkán, jemné vrásky, tetování a potenciálne prekancerózní kozní náplasti.

Excize lézí: Kozní léze jsou vyríznuty z nekolika duvodu. Oni jsou odstraneni, aby se zabránilo sírení nemocí, z kosmetických duvodu, aby se zabránilo opakované infekci, zmírnit príznaky a pro diagnózu. V závislosti na velikosti léze lze lokální nebo celkovou anestetiku pouzít k otuzení oblasti pred odstranením.

Odstranení a obnovení vlasu: Vypadávání vlasu muze být osetreno transplantací vlasu nebo chirurgickým zákrokem na pokozce hlavy. Nechtené vlasy mohou být odstraneny epilací laserových vlasu nebo elektrolýzou, která nicí vlasové folikuly.

Laserová operace: Dermatologové mohou pouzívat speciální svetelný paprsek k lécbe ruzných kozních stízností. Patrí sem nádory, bradavice, krtci, tetování, materské znaménka, jizvy, vrásky a nezádoucí vlasy.

Mohsova operace: Jedná se o specifický typ chirurgie pro rakovinu kuze. Vrstvy kuze jsou odstraneny a vysetrovány pod mikroskopem, aby se zbavili rakovinných bunek. Následné vrstvy jsou odstraneny, dokud chirurg nenajde dalsí rakovinné bunky. Mohsova chirurgie provádí pouze chirurgové Mohs a vyzaduje dalsí lékarskou prípravu.

Psoralen kombinovaný s ultrafialovým paprskem A (PUVA): Psoralen je lék, který ciní pokozku citlivejsí na radiacní lécbu. PUVA se pouzívá k lécbe závazných kozních onemocnení, jako je psoriáza, dermatitida a vitiligo.

Kozní stepy a klapky: Dermatologové mohou opravit chybející kuzi pomocí kuze odjinud na tele. Kuze muze být roubována z volného kusu tkáne bez vlastního zásobení krví nebo muze být vytvorena kozní klapka z kozní tkáne blízko oblasti ztráty kuze.

Tumescentní liposukce: Dermatologové pouzívají proces tzv. Tumescentní liposukce, aby odstranili prebytecný tuk z tela. Velké objemy lokálního anestetika se vstrikují do tukové tkáne, která je potom nasávána z tela. Tumescentní liposukce není lécbou obezity, ale kosmetickým procesem pro konturování tela. Dermatologové mohou také pouzívat lasery k selektivnímu roztrzení tukových bunek a k odstranení tumescentní tekutiny.

Vévní terapie: Povrchové zilky jsou malé, rozsírené povrchové zíly. Jsou také známé jako pavoucí zíly a jsou casto odstraneny z kosmetických duvodu. Sclerotherapy je obvykle preferovaná lécba pavoucích zil. Dermatologové vkládají do zíly bud penu nebo roztok. To drázdí podsívku, coz zpusobuje, ze se zavre. Zíla se pak stává méne odlisná nebo úplne zmizí.

Kosmetická chirurgie: Co byste meli vedetZjistete více o výhodách a rizicích lécby laserem. Kliknete zde a objevte svet kosmetických operací.Prectete si ted

Kdy videt dermatologa

Jedinci s príznaky onemocnení postihujícího kuzi, vlasy, nehty nebo sliznice by meli videt dermatologa, pokud tento stav nereaguje na domácí lécbu.

Lidé s kosmetickými problémy mohou konzultovat i specializovaný kosmetický dermatolog.

Ti, kterí hledají vysetrení rakoviny kuze, by meli také navstívit dermatologa.

Diskutujte o nadcházejícím dermatologickém osetrení se svým pojistitelem. Pojistovny casto nefinancují kosmetické postupy.Ujistete se, ze jste obdrzeli kopie vsech príslusných lékarských zpráv, konzultacních poznámek a výsledku diagnostických testu, abyste zdravotnímu pojistovateli potvrdili lékarskou nezbytnost dermatologického osetrení.

Sportovní nápoje a energetické nápoje spojené s nezdravým chováním u dospívajících

Sportovní nápoje a energetické nápoje spojené s nezdravým chováním u dospívajících

Studie vedcu z University of Minnesota a Duke University v Durhamu v NC nalezla souvislost mezi týdenní konzumací sportovních a energetických nápoju a vyssí spotrebou dalsích sladkých nápoju, kourením cigaret a pouzitím obrazovky. Vysoký obsah cukru, kalorií a kofeinu v sportovních a energetických nápojích je oblastí, která se venuje zdravotníkum a tyto nápoje zaznamenaly v posledních letech nárust popularity.

(Health)

HPV související onemocnení rakoviny orofaryngeálního vývoje vzrustá dramaticky

HPV související onemocnení rakoviny orofaryngeálního vývoje vzrustá dramaticky

V 80. letech bylo více nez 16% pacientu s orofaryngeálním karcinomem pozitivne testováno na HPV, ve srovnání s více nez 70% v posledních deseti letech, uvedli vedci ve Journal of Clinical Oncology. Autori dodávají, ze pokud nárust výskytu pokracuje soucasným tempem, výskyt orofaryngeálních rakovin predbehne rakovinu delozního cípku.

(Health)