cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Deprese je celosvetový problém

Staré teorie, které uvádejí, ze západní obyvatelé jsou jediní lidé, kterí trpí depresí, se ukázali jako nepravdiví kvuli skutecnosti, ze deprese a úzkost existují v kazdé spolecnosti dnesního sveta. Toto zjistení, publikované výzkumníky na univerzite v Queenslandu, pochází z nejúplnejsí studie deprese a výzkumu úzkosti na svete.
Byly provedeny dve samostatné studie klinické deprese a úzkostných poruch. Lidé v 91 zemích, více nez 480 000 osob, byli vysetreni ohledne jejich klinické úzkosti a / nebo velké depresivní poruchy.
Tyto pruzkumy ukázaly, ze klinická deprese a úzkost jsou váznými zdravotními problémy na celém svete:

  • Non-západní spolecnosti, dokonce i ti, kterí zazívají konflikt, byli hláseni, ze mají méne lidí s úzkostnými poruchami nez v západních spolecnostech
  • 10% lidí bylo postizeno úzkostí v Severní Americe, západní Evrope a Austrálii / Novém Zélandu
  • 8% lidí na Blízkém východe bylo postizeno úzkostí
  • 6% lidí v Asii bylo postizeno úzkostí
  • Deprese mela v západních zemích opacný úcinek, méne lidí bylo pravdepodobne depresi
  • 9% lidí v asijských a stredoevropských zemích, jako je Indie a Afghánistán, melo velké deprese
  • 4% lidí melo závaznou depresi v severní a jizní Americe, na Novém Zélandu, Austrálii a ve východoasijských zemích, jako je Cína, Thajsko a Indonésie
Podle vedoucího autora studie deprese, Alize Ferrari, výsledky ukázaly, ze deprese je vyssí v cástech sveta, kde se mírní konflikt. Upozornila, ze nekdy je obtízné získat údaje od nekterých zemí s nízkým a stredním príjmem.
Ferrari rekl:
"Je zapotrebí více vysetrit metody, které pouzíváme k diagnostice deprese a merit její prevalenci v ne-západních zemích, stejne jako více výzkumu, jak deprese dochází po celou dobu zivota."

Vedoucí autorka úzkostné studie Amanda Baxterová také varovala lidi, aby porovnávali dusevní poruchy v ruzných zemích.
Ona rekla:
"Merení dusevních poruch v ruzných kulturách je nárocné, protoze mnoho faktoru muze ovlivnit hlásenou prevalenci úzkostných poruch. Je také zapotrebí více výzkumu, abychom zajistili, ze kritéria, která pouzíváme k diagnostice úzkosti, jsou vhodné pro lidi napríc vsemi kulturami."

Klinická deprese a úzkost jsou casteji u zen nez u muzu.

Tato studie zjistila, ze u muzu a zen nad 55 let se úzkost stává méne castým. Nicméne deprese zustává bezné po celou dobu zivota.
Priblizne 4,7% lidí (1 z 21) bude mít v urcitém okamziku závaznou depresi.
Asi 7,3% lidí (1 z 13) trpí v soucasnosti úzkostí, nejcastejsí ze vsech dusevních poruch.
Tyto dve studie jsou nejkomplexnejsími studiemi o klinické depresi a úzkosti. Publikují se jako soucást studie Globální zátez onemocnení (GBD), která bude zverejnena pozdeji v roce. Studie GBD bude obsahovat odhady pro 220 ruzných onemocnení, vcetne 11 poruch dusevního zdraví.
Napsal Sarah Glynn

Zkusenosti potkanu ??také lítí "

Zkusenosti potkanu ??také lítí "

Lhátko bylo dríve povazováno za specifické pro lidi. Nový výzkum, který byl publikován v casopise Nature Neuroscience, vsak naznacuje, ze krysy mohou také mít toto kognitivní chování. Drívejsí výzkum naznacuje, ze existují spolecenské prínosy k lítosti u lidí, napríklad, ze lítost nám pomáhá ucit se a pripravit se na budoucnost.

(Health)

Více CPR záchranáru lepsí nez jeden z mimo nemocnicní srdecní zástava

Více CPR záchranáru lepsí nez jeden z mimo nemocnicní srdecní zástava

Kdyz se nekdo zastaví a oni jsou pryc od nemocnice na verejném míste, dva nebo více pozorovatelu, kterí aplikují CPR nebo aplikují CPR a pomoc, jsou lepsí nez jen jeden, rekli vedci z Kanazawa University Graduate School of Medicine, Japonsko Resuscitace. Autori dodali, ze vetsina mimo nemocnicních zástav z kardiologie se vyskytuje v dome obeti a jejich záchranári mají tendenci být cleny rodiny.

(Health)