cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko demence se snízilo tím, ze jíst "pet dní"

Ocekává se, ze demence bude mít dopad na priblizne 47,5 milionu lidí na celém svete a ocekává se, ze tento pocet se více nez trojnásobek do roku 2050. Ale podle nového výzkumu existuje jedna jednoduchá vec, kterou mohou starsí dospelí pomoci snízit riziko demence: -a-den. "
Vedci tvrdí, ze jíst pet porcí ovoce a zeleniny denne by mohlo snízit riziko demence u starsích dospelých.

Ve studii publikované v casopise Vek a stárnutí, výzkumníci zjistili, ze konzumace alespon trí porcí zeleniny a dvou porcí ovoce denne bylo spojeno s nizsím rizikem demence u starsích dospelých.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) doporucuje, aby dospelí denne spotrebovali alespon 400 gramu ovoce a zeleniny denne - coz odpovídá priblizne peti dávkám - za úcelem zlepsení celkového zdraví a snízení rizika chronických onemocnení, jako jsou srdecní choroby a rakovina.

Predchozí výzkum ukázal, ze príjem ovoce a zeleniny muze také snízit riziko Alzheimerovy choroby a dalsích demencí, avsak presné cástky, které by mely být spotrebovány, aby predstavovaly takové prínosy, byly nejasné.

U této nejnovejsí studie spoluautor Linda Lamová - psychiatrického oddelení na cínské univerzite v Hong Kongu - a kolegové se vydali na vysetrení toho, zda je dodrzování doporucení za pet dní spojeno se snízeným rizikem demencí.

Nizsí riziko demencí u dospelých, kterí jedli nejméne pet dní

Vedci dospeli k záverum tím, ze analyzovali zdraví a stravu 17 700 starsích dospelých Cínanu.

Vsichni dospelí byli na pocátku studie bez demencí. Výzkumníci sledovali úcastníky v prumeru 6 let, aby zjistili, zda se tento stav rozvinul, a zda muze být rozvoj demencí spojen s príjmem ovoce a zeleniny.

Ve srovnání s dospelými, kterí nedodrzovali doporucení WHO pro príjem ovoce a zeleniny, bylo zjisteno, ze dospelí, kterí konzumovali tri porce zeleniny a dve porce denne denne, predstavují nizsí riziko vývoje demence po dobu 6 let.

Riziko demence bylo dále snízeno u dospelých, kterí kazdý den konzumovali dalsí tri porce zeleniny, hlásí tým.

Výsledky zustaly po tom, co bylo zjisteno nekolik faktoru, které zpusobily zmatek, vcetne veku, kourení a prítomnosti dalsích chronických onemocnení.

Závery zduraznují význam príjmu ovoce a zeleniny pro starsí dospelé

Studie nebyla urcena k urcení duvodu, proc ovoce a zelenina mohou snízit riziko demencí, ale výzkumníci mluví o jedné hypotéze.

Vysvetlují, ze oxidativnejsí látka - nerovnováha mezi produkcí volných radikálu a schopností tela pusobit proti toxickým úcinkum - a zánet, se predpokládá, ze hraje roli v demenci.

Ovoce a zelenina obsahují vitamín B, vitamín E a dalsí ziviny s antioxidacními a protizánetlivými vlastnostmi, které by mohly zabránit takovým procesum.

Je zapotrebí dalsího výzkumu, abychom presne prozkoumali, jak mohou ovoce a zelenina snízit riziko demencí, ale tato soucasná studie poukazuje na to, jak moc musíme spotrebovat, abychom získali odmeny.

"Závery nasí studie nejen zduraznují dulezitost konzumace ovoce i zeleniny pri prevenci demence u starsích lidí, ale také poskytují urcitý pohled na denní mnozství ovoce a zeleniny potrebné pro kognitivní údrzbu.

Jako strategie podpory verejného zdraví by mela být ve starsí populaci nálezite zduraznena potreba vyvázené stravy týkající se kognitivního zdraví. "

Linda Lam

Prectete si, jak jíst 10 porcí ovoce a zeleniny denne je nejlepsí pro zdraví.

Reklamy proti kourení zvysují sance na ukoncení

Reklamy proti kourení zvysují sance na ukoncení

Vzdelání prostrednictvím anti-kourení médií prostrednictvím televize, rozhlasu, billboardu, casopisu a novin znacne zvýsilo sance, ze soucasní kuráci prestanou pracovat, podle nové zprávy vydané CDC na pocest dne Svetového dne bez tabáku. Toto zjistení bylo zahrnuto v rámci týdenní zprávy o týdenní chorobe a úmrtnosti (MMWR) a bylo zjisteno, ze je pravdivé ve 14 ze 17 studovaných zemí.

(Health)

Kuba eliminuje HIV a syfilis od matky k díteti, uvádí zpráva WHO

Kuba eliminuje HIV a syfilis od matky k díteti, uvádí zpráva WHO

Kuba je první zeme na svete, která obdrzela potvrzení ze strany Svetové zdravotnické organizace o vymazání prenosu HIV a syfilisu z matky na díte. Kubánský úspech predstavuje dulezitý krok smerem k bezdrogové generaci, která ríká WHO. Ve svém oznámení v úterý Dr. Margaret Chan, generální reditel Svetové zdravotnické organizace (WHO), popisuje úspech jako "velké vítezství" a "dulezitý krok" k bezdrogové generaci.

(Health)