cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Demence: Neúcinné prístupy jsou úcinné

Priblizne 1 ze 3 prípadu demencí je mozné predcházet resením vhodných faktoru zivotního stylu, jako je napríklad castejsí fyzické cvicení nebo aktivní sociální zivot, uvádí nová zpráva.
Nezádoucí lécba muze zabránit 1 ze 3 prípadu demence, vysvetluje nedávná zpráva.

Nejcastejsí typ demence, Alzheimerova nemoc, postihuje priblizne 5 milionu lidí ve Spojených státech ve veku 65 let a starsích podle Národního institutu pro stárnutí (NIA). Jedná se ovsem pouze o jednu z mnoha forem onemocnení a NIA odhaduje, ze mezi 20% a 40% osob, u nichz je tato porucha diagnostikována, má jednu z jejích dalsích forem.

Nekteré z rizikových faktoru pro demenci dríve identifikovaných NIA zahrnují vek, návyky na pití, cukrovku, hypertenzi, depresi a kourení.

První Lanceta Komise pro prevenci a péci o demenci nyní zkoumala, jak by se tyto a dalsí faktory mohly rídit v ruzných fázích zivota cloveka, aby se zabránilo nástupu demence.

Jejich zpráva byla predstavena na Mezinárodní konferenci Alzheimerovy asociace 2017, která se konala v Londýne, United Kindgom, Dr. Lonem Schneiderem z Keckské lékarské fakulty Univerzity Jizní Kalifornie v Los Angeles, spolu s ostatními cleny komise. Jejich zjistení jsou také zverejnena v roce 2008 Lancet.

Zúcastnilo se dvacet ctyri odborníku z celosvetových institucí Lanceta Komise prezkoumala studie o demenci a sestavila soubor doporucení zamerených na lécbu a prevenci.

Vedci identifikovali sest faktoru zivotního stylu, jejichz správné rízení by mohlo pomoci predcházet demenci. Vedle nich uvedli také tri nonmedikální zásahy se stejným úcinkem.

Priblizne 35 procent (nebo 1 z 3) prípadu demence závisí na techto devíti faktorech, tvrdí zpráva.

Nikdy prílis brzy na prevenci

Odborníci tvrdí, ze rizikové faktory by mely být reseny ve vsech fázích zivota, od detství az po stárí. Mladí lidé budou mít prospech ze vzdelávání v tomto smyslu, zatímco ti, kterí jsou ve stredním veku, by se meli snazit zvládnout ztrátu sluchu, hypertenzi a obezitu. V kombinaci by tyto kroky mohly snízit výskyt demencí az o 20 procent, upozornuje zpráva.

Ve stárí je dulezité vyhnout se kourení, potírat depresi, zvládat cukrovku, delat více fyzického cvicení a mít aktivnejsí spolecenský zivot. To dodávají výzkumníci, coz by mohlo snízit výskyt demencí o dalsích 15 procent.

Testy krevního vysetrení by mohly predpovedet Alzheimerovu chorobuVýzkum provedený vedci v Missouri nedávno ukázal, ze v budoucnosti by vysetrení krve mohlo presne predpovedet riziko Alzheimerovy choroby.Prectete si ted

"Tam bylo velké zamerení na vývoj léku pro prevenci demence, vcetne Alzheimerovy nemoci," ríká Dr. Schneider. Navzdory snahám o nalezení lepsí lécby pro pacienty se domnívá, ze nefarmakologická opatrení, stejne jako svedomitá snaha snízit rizikové faktory uvedené výse, mohou mít lepsí míru úspesnosti.

"Potenciální velikost dopadu na demenci na snízení techto rizikových faktoru je vetsí, nez bychom si kdy dokázali predstavit, jaký vliv mají soucasné experimentální léky," dodává.

Socializace porazí antipsychotika

Dalsím klícovým aspektem, o nemz se zpráva zabývá, je úcinnost socializace v lécbe pacientu s diagnózou formy demence.

Casto se agresivní a vzrusující chování ze strany pacientu stává obavou, pokud jde o jejich bezpecnost a pohodu. Toto je situace, kdy se zpravidla objevují antipsychotika.

Prínosy antipsychotických léku jsou stále více zpochybnovány odborníky, kterí poznamenávají, ze vedlejsí úcinky mohou být brutální a skodlivé, jako Zdravotní novinky dnes nedávno.

"Antipsychotika jsou bezne uzívána k lécbe agitovanosti a agrese, ale tyto léky jsou znacne znepokojeny kvuli zvýsenému riziku úmrtí, kardiovaskulárních nezádoucích úcinku a infekcí, nemluve o nadmerné sedaci."

Dr. Lon Schneider

Dukazy, které Komise proverila, poukázaly na efektivnejsí vyuzití sociálního zapojení, na rozdíl od uklidnujících prostredku. Ukázalo se, ze zvýsené sociální kontakty a komunální aktivity jsou úspesnejsí pri resení agrese a agitovanosti.

Skupinová kognitivní stimulacní terapie zamerená na hry, diskuse a interaktivní prístupy byla rovnez povazována za prospesnou.

Zpráva obsahuje doporucení pro odborníky, které poskytují poradenství v oblasti prevence demence, lécby kognitivních symptomu a cílené péce o pacienty, podpory pecovatelu, vybavení nove diagnostikovaných pacientu pri plánování vpred a resení neuropsychiatrických príznaku.

"Zmírnení rizikových faktoru nám poskytuje silný zpusob, jak snízit celosvetovou zátez demence," ríká Dr. Schneider, který vyjadruje duveru v uzitecnost zprávy pacientum i zdravotníkum.

Kazdodenní pití kávy muze snízit riziko rakoviny jater na polovinu

Kazdodenní pití kávy muze snízit riziko rakoviny jater na polovinu

Pokud se vám líbí vase ranní pohár Joe, výsledky nedávné studie budou vítány zprávy. Vedci zjistili, ze pití jen jedné sálky kávy denne muze snízit riziko hepatocelulární rakoviny - nejbeznejsí formy rakoviny jater - o petinu. Pití az peti sálku kávy denne muze snízit riziko hepatocelulárního karcinomu o polovinu, ríkají vedci.

(Health)

FDA navrhuje zrusit zákaz dárcovství krve pro homosexuální muze

FDA navrhuje zrusit zákaz dárcovství krve pro homosexuální muze

Americký úrad pro kontrolu potravin a léku oznámil návrhy na zrusení zákazu darování krve od homosexuálu a bisexuálu. Ve Spojených státech se kazdorocne odebírá priblizne 15,7 milionu daru krve. Soucasné riziko prenosu HIV z krevních transfúzí je priblizne 1 z 2 milionu. Zákaz byl prosazen v roce 1983 v dusledku epidemie HIV / AIDS v USA a omezil vsechny muze, kterí se od roku 1977 sexuálne s jinými muzi, darovali krev kvuli zvýsenému riziku prenosu HIV.

(Health)