cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Smrtelná rakovina kuze je mnohem beznejsí u dnesních seniori

Nové údaje zverejnené v tomto týdnu ukazují, ze seniori v Británii dnes mají sedmkrát vetsí pravdepodobnost vývoje maligního melanomu - potenciálne smrtelné formy rakoviny kuze - nez pred ctyriceti lety.
Zcervenání kuze z vystavení slunci je známkou poskození UV zárením.

Statistické údaje z charity Cancer Research UK ukazují, ze v soucasnosti je priblizne 5700 lidí ve veku 65 let a starsích diagnostikováno s melanomem ve srovnání s pouhými 700 v 70. letech.

Ve srovnání s generací rodicu jsou starsí muzi ve Velké Británii asi desetkrát vyssí pravdepodobností, ze dostanou melanom, a starsí zeny mají asi petkrát vetsí pravdepodobnost, ze se tento stav rozvinou.

Zatímco vek je nejvetsím rizikovým faktorem melanomu, charitativní organizace naznacuje, ze masivní nárust poctu senioru ve Velké Británii, které vyvíjejí rakovinu, je pravdepodobne výsledkem levných "balíckových prázdnin" boomu, který zacal v sedesátých letech - spolu s touhou dostat dobrý opálení - i kdyz by to znamenalo, ze by se sunburnt.

Profesor Richard Marais, odborník na rakovinu kuze s Cancer Research UK, ríká:

"Je to znepokojivé, ze míra melanomu stoupá tak rychlým tempem a ve vsech vekových skupinách."

Ve Velké Británii je maligní melanom pátou nejcastejsí rakovinou a druhým nejcastejsím onemocnením u mladých dospelých. Kazdorocne je diagnostikováno 13 300 osob a z této nemoci zemre 2100 lidí.

V USA odhaduje, ze v roce 2015 bude více nez 73 000 prípadu invazivního karcinomu kuze, coz predstavuje priblizne 9 900 úmrtí rocne.

Melanom je typ rakoviny kuze, která se vyvíjí v melanocytech - bunky produkují melanin, pigment, který dodává pleti své barvy. Melanin pomáhá chránit hluboké vrstvy pokozky pred skodlivými úcinky slunce.

Generace balícku byla méne informovaná o rizicích, které predstavuje nadmerné vystavení slunci

Rychlá fakta o melanomu
  • Kdyz se zjistí v raných stádiích, melanom je témer vzdy lécen
  • Ackoli melanom tvorí pouze malé procento rakoviny kuze, zpusobuje nejvíce úmrtí na rakovinu kuze
  • Zatímco melanom nejcasteji zacíná v kuzi (vcetne pod hrebíky), muze také zacít v ocích, ústní, genitální a anální oblasti.

Dalsí informace o melanomu

Vystavení ultrafialovým (UV) paprskum - jako je slunecní paprsky, slunecní paprsky a opalovací luzka - je hlavním rizikovým faktorem vetsiny melanomu. UV zárení poskozuje DNA v kozních bunkách. Kdyz dojde k poskození cásti DNA, která rídí bunecný rust, existuje velké riziko rozvoje rakoviny.

Zcervenání kuze z vystavení slunci je známkou poskození UV zárením. Dokonce i kdyz horíte pouze jednou za 2 roky, muzete ztrojnásobit riziko vzniku maligního melanomu, ríká Cancer Research UK.

Sue Deansová, 69letá ucitelka a babicka v duchodu, zná z vlastní zkusenosti, jak moc muze zpusobit slunecní zárení rakovinu kuze.

Deans byl poprvé diagnostikován s maligním melanomem v roce 2000, kdy byla odstranena krtka. Poté byla v roce 2007 znovu diagnostikována poté, co nasla pod podpazí hromadu.

Ríká, ze byla soucástí generace, kde byly dovolenou na dovolenou tak drahé, ze si kazdý rok muzete dovolit dovolenou na slunci. Bylo méne vedomí o riziku vzniku rakoviny kuze a ona se casto dostala do slunce, dodává.

Protoze její rakovina byla spatrena dríve, její operace byla úspesná a od té doby byla zdravá. Deans vsak rekl Cancer Research UK, ze zustává ostrazitá a neustále kontroluje cokoli neobvyklého a:

"Ted se ujistím, ze muj vnuk zná nebezpecí, ze se dostanou na slunce."

Poskození slunecního zárení se casem hromadí

Dr. Julie Sharpová, vedoucí zdravotnických informací na Cancer Research UK, tvrdí, ze mnoho prípadu maligního melanomu je mozné predcházet, pokud lidé prijmou opatrení na slunci a ujistete se, ze nehorí.

Ríká, ze poskození slunce se casem nahromadí, takze je dulezité se vyhnout spáleninám a lehátkum. Také se seznámíte se svým typem kuze, takze jej neprehánejte na plázi - ani na zahrade.

Nejde jen o dovolenou, ze musíte být opatrní - lidé se mohou spálit stejne snadno doma, ríká Dr. Sharp, který doporucuje, abyste "nezapomneli strávit cas ve stínu, nosit tricko a klobouk na ochranu pokozku a pravidelne aplikujte opalovací krém, který je prinejmensím faktor 15 a má ctyri hvezdy, "dodává:

"Vymenování spatných slunecních návyku za dobré muze zachránit zivot."

Regulátory ve Velké Británii pouzívají hvezdný systém k vyhodnocení úcinnosti opalovacích krému. V USA Americká rakovinová spolecnost doporucuje, aby lidé pouzívali opalovací krém s hodnotou SPF (sun protection factor) 30 nebo vyssím.

Profesor Marais ríká, ze je také dulezité, aby lidé sledovali jejich kuzi a vyhledali lékarskou pomoc, pokud zjistí jakoukoli zmenu krtku nebo dokonce v normálních oblastech kuze:

"Melanom je casto zjisten na zádech muzu a nohách zen, ale muze se objevit na jakékoli cásti tela."

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli, jak výsledky klinické studie "first-in-people" vedené Washingtonovou lékarskou fakultou v St. Louis, MO, naznacují, ze personalizované melanomové vakcíny mohou nabídnout silnou imunitní odpoved proti mutacím nádoru.

Vysoce kvalitní novinárské zprávy o sebevrazde spojené s "autorkami sebevrazd"

Vysoce kvalitní novinárské zprávy o sebevrazde spojené s "autorkami sebevrazd"

Celonárodní analýza pokrytí novin, která se týká sebevrazd, zjistila, ze vysoce profilované pokrytí je spojeno s výskytem takzvaných "copycat sebevrazd" mezi mladistvými. Nová studie - publikovaná v The Lancet Psychiatry - uvádí, ze ackoli existují dlouhodobé obavy z rozsáhlého mediálního pokrytí "sebevrazedných epidemií" a jejich mozného vlivu na "události sebevrazedných klastru", jen málo studií zkoumalo toto spojení.

(Health)

Kourení urychlí muzský kognitivní pokles

Kourení urychlí muzský kognitivní pokles

Muzský pravidelný kurák má vyssí riziko rychlého kognitivního poklesu ve srovnání se svými protejsky, kterí nekourí, výzkumníci z University College v Londýne v Anglii hlásili v archívech obecné psychiatrie. Autori dodávají, ze se objevují dukazy o vztahu mezi kourením a demencí u starsích jedincu - bylo zjisteno, ze kourení zvysuje celkový pocet pacientu s demencí po celém svete.

(Health)