cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mohlo by marihuanu snízit riziko cukrovky?

Pravidelné uzívání marihuany souvisí s výhodnými ukazateli týkajícími se kontroly diabetu, podle nové studie z roku 2006 Americký zurnál lékarství.
Výzkum zjistil, ze soucasní uzivatelé marihuany meli výrazne nizsí hladinu inzulínu nalacno a meli nizsí pravdepodobnost rezistence na inzulín, a to i po vyloucení pacientu s diabetes mellitus.
Po staletí pouzívají lidé marihuanu, aby zlepsili náladu, zvýsili chut k jídlu a zmírnovali bolest. Nicméne studie z pocátku tohoto roku ukázala, ze pilulární forma marihuany poskytuje vetsí úlevu od bolesti, nez kdyz ji clovek kourí.
Priblizne 17,4 Americanu je soucasných uzivatelu a odhaduje se, ze 4,6 milionu techto uzivatelu kourí marihuanu kazdý den nebo témer kazdý den.
Predchozí zpráva z roku 2011 ukázala, ze uzívání marihuany je ve Spojených státech na vzestupu, pricemz denne jej pouzívá 6,6%.
Syntetická forma své aktivní látky, tetrahydrokanabinol, oznacovaná jako THC, jiz byla schválena k lécbe vedlejsích úcinku chemoterapie, nauzey, anorexie vyvolané AIDS a dalsích zdravotních problému.
Lékari zacnou videt více a více uzivatelu marihuany mezi svými pacienty kvuli nedávné legalizaci rekreacní marihuany ve 2 státech a legalizaci marihuany pro lékarské úcely v 19 státech a District of Columbia.

Soucasní uzivatelé meli o 16% nizsí hladiny inzulínu na lacno

Pro soucasnou studii zkoumal tým vysetrovatelu data získaná z Národního výzkumu v oblasti zdraví a výzivy (NHANES) v letech 2005 az 2010.
Celkem 4 657 vyplnilo dotazník týkající se uzívání drog. Z techto subjektu bylo 579 soucasných uzivatelu marihuany, 1 795 nebylo bezných uzivatelu, ale v minulosti uzívalo marihuanu a 2 103 lidí nikdy nepouzilo marihuanu.
Po devíti hodinách pustu úcastníci odevzdali vzorky krve, aby odborníci mohli merit hladinu inzulínu a glukózy na lacno. Za úcelem zkoumání inzulínové rezistence odborníci vypocítali modelostní inzulinovou rezistenci (HOMA-IR).
Výsledky ukázaly, ze kterí hlásili uzívání marihuany v predchozím mesíci, mely snízené hladiny inzulínu nalacno a HOMA-IR a zvýsené hladiny lipoproteinového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL-C).
Tyto vazby nebyly tak silné mezi subjekty, které uzívaly marihuanu alespon jednou, ale ne v predchozím mesíci.
To naznacuje, podle vedcu, vliv uzívání marihuany na inzulín a inzulínovou rezistenci nastává behem kouzel nedávného pouzití.
Soucasní uzivatelé meli podle výsledku 16% nizsí hladiny inzulínu na pude nez ti, kterí nikdy nepouzili marihuanu.

Pouzívání marihuany je spojeno s mensím obvodem pasu

Je známo, ze lidé, kterí mají velké obvodové pásy, mají zvýsené riziko vzniku cukrovky. V tomto výzkumu existovaly také významné vazby mezi uzíváním marihuany a mensím obvodem pasu.
"Predchozí epidemiologické studie zjistily nizsí míru prevalence obezity a diabetes mellitus u uzivatelu marihuany ve srovnání s lidmi, kterí nikdy nepouzili marihuanu, coz naznacuje vztah mezi kanabinoidy a periferními metabolickými procesy," vysvetluje vedoucí výzkumný pracovník Murray A. Mittleman, MD, DrPH oddelení výzkumu kardiovaskulární epidemiologie v Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston.
Nicméne Mittleman poukázal na to, ze "nase je první studie, která zkoumá vztah mezi uzíváním marihuany a inzulinem nalacno, glukózou a inzulinovou rezistencí."

Elizabeth Penner, MD, MPH, autorka zprávy, uvedla:
"Je mozné, ze inverzní souvislost mezi hladinami inzulínu nalacno a rezistencí na inzulín, která se vyskytuje u soucasných uzivatelu marihuany, muze být cástecne zpusobena zmenami ve vzorcích uzívání mezi pacienty s diagnózou diabetu (tj. Pacienti s diabetem mohou být informováni o ukoncení kourení ).
Po vyloucení techto pacientu s diagnózou diabetes mellitus byly vsak pomery mezi uzíváním marihuany a hladinami inzulínu, HOMA-IR, obvod pasu a HDL-C podobné a statisticky významné. "

Navzdory skutecnosti, ze kuráky marihuany mají vyssí prumernou hladinu príjmu kalorií nez nekuráky, dva predchozí pruzkumy ukázaly, souvislost mezi uzíváním marihuany a BMI (indexem telesné hmotnosti).
"Mechanismy, které jsou základem tohoto paradoxu, nebyly stanoveny a vliv pravidelné uzívání marihuany na inzulínovou rezistenci a kardiometabolické rizikové faktory zustává neznámé," vysvetlil spoluautor Hannah Buettner.
Výzkumníci poukázali na to, ze údaje byly hláseny samy sebe, a proto mohou subjekty podcenovat jejich uzívání marihuany nebo poprít jejich uzívání nelegálních drog.
Na druhou stranu, dodali, podhodnocování uzívání marihuany by pravdepodobne prineslo výsledky zaujaté smerem ke zjistení, ze neexistuje zádný odkaz.

Je zapotrebí více základního a klinického výzkumu

Vedoucí redaktor Joseph S. Alpert, profesor medicíny na univerzite v Arizone Medical College, Tucson, rekl:
"Jsou to opravdu pozoruhodné pozorování, které jsou podporovány, jak autorové poznamenávají, základními vedeckými experimenty, které vedly k podobným záverum.
Zoufale potrebujeme mnohem více základního a klinického výzkumu krátkodobých a dlouhodobých úcinku marihuany v ruzných klinických situacích, jako je rakovina, diabetes a krehkost starsích osob. Chtela bych vyzvat NIH a DEA, aby spolupracovaly na vývoji politik pro provádení solidních vedeckých výzkumu, které by vedly k informování lékaru o správném pouzívání a predepisování THC ve své syntetické nebo bylinné forme. "

Napsal Sarah Glynn

Rutinní screening prsu muze delat více skod nez dobrý

Rutinní screening prsu muze delat více skod nez dobrý

Zavedení rutinního screeningu prsu mohlo mít za následek více skody nez prínosy, uvedli výzkumníci z University of Southampton v Anglii v BMJ (British Medical Journal). Vysvetlují, ze príklady poskození zahrnují abnormální výsledky, které se eventuálne ukázaly jako normální (falesne pozitivní), a lécbu pacientu za rakoviny, které jsou neskodné a nebudou ohrozovat zivotnost zeny (nadmerná lécba).

(Health)

Aerobní cvicení muze snízit riziko demencí

Aerobní cvicení muze snízit riziko demencí

Aerobní cvicení, definované jako jakákoli fyzická aktivita, která zvysuje srdecní frekvenci a zvysuje potrebu kyslíku, muze snízit riziko demence a zpomalit její postup, jakmile se zacne, podle Mayo kliniky vedcu, kterí zkoumali úlohu aerobního cvicení pri zachování kognitivních schopností a zjistil, ze by mela být povazována za dulezitou terapii proti demenci.

(Health)