cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mohl by snadný test na sliny detekovat Alzheimerovu chorobu?

Riziko Alzheimerovy choroby cloveka lze podle výsledku nové studie predvídat jednoduchým testem na slinách.
Vedci tvrdí, ze jejich nálezy jsou príslibem pro test na slinách, který by mohl predpovedet riziko Alzheimerovy choroby.

Vedoucí autorka Shraddha Sapkota, PhD, absolventka neuroscience Alberty University v Kanade, a kolegové nedávno predstavili své nálezy na Mezinárodní konferenci o pridruzení Alzheimerovy choroby (AAIC) v roce 2015.

Alzheimerova choroba postihuje priblizne 5,3 milionu lidí v USA a je sestou hlavní prícinou úmrtí v zemi. Predpokládá se, ze do roku 2050 bude mít tento stav priblizne 13,5 milionu Americanu.

V soucasné dobe neexistuje jediný test, který by urcil, zda má jedinec Alzheimerovu chorobu nebo je pro tento stav ohrozen. Alzheimerova diagnóza vyzaduje dukladné lékarské vysetrení vcetne fyzických a neurologických vysetrení a testování dusevního stavu.

Zatímco v soucasné dobe neexistuje zádný zpusob, jak zastavit progresi Alzheimerovy choroby nebo zvrátit nemoc, vcasná diagnóza muze zvýsit pravdepodobnost pacientova uzívání léku, které lécí symptomy tohoto onemocnení.

Navíc vcasné odhalení Alzheimerovy choroby muze zvýsit pravdepodobnost úcasti v klinických studiích zamerených na nalezení léku proti této nemoci.

Nicméne Sapkota a kolegové poznamenávají, ze mnoho diagnostických metod pro Alzheimerovou chorobu muze být invazivní a nákladné, coz vyvolává hledání jednodussí a levnejsí techniky.

Sliny "mají slibný potenciál" pro predvídání, sledování kognitivního poklesu

Pro jejich studii vyuzil výzkumný tým analýzu vzorku slin 22 úcastníku s Alzheimerovou chorobou, 25 úcastníku s mírnou kognitivní poruchou (MCI) - rizikovým faktorem pro Alzheimerovu chorobu a 35 úcastníku s normální kognitivní funkcí .

Vedci identifikovali slouceniny, které byly výraznejsí v slinách úcastníku s Alzheimerovou chorobou a MCI, odlisující je od zdravých úcastníku. Tato zjistení byla potvrzena v dalsím vzorku zahrnujícím sedm úcastníku s Alzheimerovou chorobou, 10 pacientu s MCI a 10 kognitivne normálních úcastníku.

Dalsí analýza ukázala, ze vyssí hladiny urcitých látek v slinách úcastníku byly spojeny s chudsími kognitivními funkcemi. Napríklad vyssí úroven urcité slouceniny v slinách úcastníku s Alzheimerovou chorobou byla spojena s pomalejsí rychlostí zpracování informací.

Tým se domnívá, ze jejich nálezy jsou príslibem pro levný, neinvazivní diagnostickou techniku ??pro Alzheimerovou chorobu, ackoli zduraznují, ze je zapotrebí mnohem více práce, aby bylo mozno urcit, jak efektivní by takový test mohl být.

Sapkota dodává:

"Sál je snadno dosazitelný, bezpecný a cenove dostupný a má slibný potenciál pro predvídání a sledování kognitivního úpadku, ale my jsme v prvních fázích této práce a je zapotrebí mnohem více výzkumu.

Stejne dulezitá je moznost pouzití slin k nalezení cílu lécby, které by se zabývaly metabolickou slozkou Alzheimerovy choroby, která jeste není dobre pochopena. Tato studie nás priblizuje k resení tohoto tajemství. "

Protein v mozkomísním moku muze predvídat pokles od MCI k Alzheimerove chorobe

Dalsí studie predlozená na konferenci AAIC ukázala, ze cerebrospinální tekutina (CSF) prokázala slib predpovedi poklesu MCI na Alzheimerovu chorobu.

Vedená Dr. Maartjem Kesterem z University Medical University v Amsterodamu a kolegové, studie zahrnovala 162 úcastníku bud MCI, Alzheimerovy nebo normální kognitivní funkce. Vsichni úcastníci meli dva vzorky mozkomísního moku behem 2 let.

Tým zjistil, ze úcastníci s Alzheimerovou chorobou meli vyssí hladiny neurograninu - bílkoviny vyjádrené v mozku - ve vzorcích CSF nez úcastníci s MCI a normální kognitivní funkce.

Navíc hladiny neurograninu v pocátecním stupni byly vyssí u úcastníku, jejichz MCI pokrocila k Alzheimerove chorobe, coz naznacuje, ze protein muze být predpovedí poklesu kognitivních funkcí u jedincu s MCI.

Výzkumníci také zjistili, ze hladiny neurograninu se v prubehu casu zvysovaly u úcastníku s normálním kognitivním fungováním, ale to nebylo u pacientu s MCI nebo Alzheimerovou chorobou.

"To muze znamenat, ze hladiny neurograninu v mozkomísním moku odrázejí velmi brzy synaptické ztráty u Alzheimerovy choroby a mohou být uzitecné pro vcasnou detekci," konstatuje Dr. Kester a dodává:

"Zjistili jsme, ze neurogranin je potenciálne uzitecným markerem pro diagnózu, prognózu a sledování Alzheimerovy choroby."

Dríve tento mesíc, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii vedcu z washingtonské univerzity v St. Louis, která naznacuje, ze zmeny stredního veku v mozkomísním moku mohou být predpovedí Alzheimerovy choroby.

Publikoval v JAMA Neurologie, studie ukázala, ze pokles hladin látky v mozkomísním moku nazývaném beta-amyloid 42 byl spojen s vývojem plaku mozku pozdeji v zivote - charakteristickým znakem Alzheimerovy choroby.

Prírustek hmotnosti behem tehotenství spojený s detskou obezitou

Prírustek hmotnosti behem tehotenství spojený s detskou obezitou

Zeny, které behem tehotenství získávají nadmernou hmotnost, jsou podle studie zverejnené v casopise PLOS Medicine vystaveny vyssímu riziku vzniku nadváhy nebo obézních detí. Výzkumní pracovníci z detské nemocnice v Bostonu, Massachusetts, provedli populacní kohortovou studii 42,133 zen, které mely více nez jedno tehotenství a jejich 91,045 detí.

(Health)

Mortalita predcasne narozených detí se dramaticky snízila o HeRO

Mortalita predcasne narozených detí se dramaticky snízila o HeRO

Studie provedená u více nez 3 000 predcasne narozených detí, kterým byla poskytnuta péce v rámci systému sledování srdecního tepu (HeRO® monitor), ukázala snízenou míru úmrtnosti o 20% a úcinne setrila zivot u jednoho dítete u kazdého 48 sledovaných. Výsledky tohoto multicentrického setrení monitoru HeRO, spolufinancovaného Národními ústavy zdravotnictví a lékarské prediktivní vedecké korporace (MPSC), se objevují v The Journal of Pediatrics.

(Health)