cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mohla by potrava bez lepek chránit deti pred diabetem typu 1?

Odhaduje se, ze az 3 miliony Americanu trpí diabetem typu 1 a pocet detí s vekem do 14 let, u nichz je diagnostikován tento stav, se ocekává, ze celosvetove vzroste o 3% rocne. Ale nový výzkum naznacuje, ze matky mohou být schopny omezit tuto prevalenci u detí tím, ze prijmou bezlepkovou dietu behem tehotenství a laktace.

Ve studii, která byla publikována v casopise Diabetes, výzkumní pracovníci z Dánska srovnávali 30 mládat myslených z matek s kojením s glutenem s 30 mládaty od matek krmených bezlepkovou dietou.

Gluten je bílkovina nacházející se v zrnech, jako je psenice, jecmen, zito a tritikale. Bezlepková strava je hlavní lécbou celiakie - coz je stav, kdy trávící systém není schopen tolerovat gluten.

Výzkumníci zjistili, ze kdyz mysí matky jedli bezlepkovou dietu, zmenily se strevní bakterie jak u matek, tak u mládat, které se zdají mít ochranný úcinek proti vývoji diabetu 1. typu u mládat.

Intestinální rostlina hraje dulezitou roli pri vývoji imunitního systému, jak ríkají výzkumní pracovníci, stejne jako vývoj diabetu 1. typu, který nastává, kdyz imunitní systém tela napadá a nicí bunky produkující inzulín (beta bunky) v pankreatu.

Vedci poznamenávají, ze u mysí se nástup diabetu 1. typu obvykle vyskytuje priblizne ve veku 13 týdnu. Ovsem potomky matek, které byly krmeny bezlepkovou dietou, nevyvinuly tento stav, i kdyz jedli normální dietu, která obsahovala lepek.

Výzkumníci "optimistický", ze zjistení mohou být aplikovány na cloveka

I kdyz priznávají, ze zjistení pomocí mysích modelu nemusí vzdy platit pro lidi, jsou v tomto prípade optimistictí. Zduraznují, ze minulý výzkum u lidí ukázal, ze u detí s diabetem typu 1 se zdá, ze bezlepková strava predstavuje prínos.

Soucasná studie Camilla Harmann Friis Hansen, odborná asistentka katedry biologie veterinárních chorob na Fakulte zdravotnických a lékarských ved na Dánské univerzite v Kodani, dodává:

"Proto doufáme, ze bezlepková strava behem tehotenství a laktace bude postacovat k ochrane detí s vysokým rizikem vzniku cukrovky pozdeji v zivote."

Výzkumníci poznamenávají, ze zatím nebyli schopni zahájit rozsáhlou klinickou studii, která by dále zkoumala souvislost mezi materskou bezlepkovou dietou a diabetem 1. typu.


Mohl by jíst bezlepkovou dietu behem tehotenství chránit díte pred rozvojem cukrovky typu 1? Vedci tvrdí, ze studie o mysích naznacují, ze tomu tak muze být.

Ale spoluautor studie Prof. Karsten Buschard z Bartholinského institutu v Rigshospitalet v Dánsku ríká, ze pochopení, jak gluten nebo specifické strevní bakterie mení imunitní systém a fyziologii beta-bunek, by mohlo otevrít dvere nové lécbe diabetu 1. typu.

"Tato nová studie krásne zduvodnuje nás výzkum bezlepkové diety jako úcinné zbrane proti cukrovce typu 1," dodává.

Není to jen bezlepková strava, která byla spojena s prevencí diabetu. Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes ze studie naznacují, ze cokoláda muze zabránit cukrovce 2. typu a obezite.

Nedávná studie od Harvardské skoly verejného zdraví v Bostonu, MA, ukázala, ze zvýsená spotreba kávy muze snízit riziko diabetu 2. typu, zatímco výzkum na Lékarské skole Icahn na Mount Sinai v New Yorku v New Yorku zjistil, ze stravování grilované maso muze zvýsit riziko vzniku cukrovky a Alzheimerovy choroby.

Reflexologie nabízí nekteré bolesti

Reflexologie nabízí nekteré bolesti

Malá vedecká studie o reflexologii jako lécbe akutní bolesti zjistí, ze muze být stejne úcinná jako léky proti bolesti. Autori tvrdí, ze reflexologie muze uzitecne doplnit konvencní lécbu onemocnení jako je osteoartróza a rakovina, která jsou casto spojena s bolestí. Carol Samuel a Ivor Ebenezer z University of Portsmouth ve Velké Británii o svých zjisteních informují v nadcházejícím kvetnovém císle casopisu Doplnková terapie v klinické praxi, která je jiz k dispozici online.

(Health)

Co byste meli vedet o aktinomykóze

Co byste meli vedet o aktinomykóze

Obsahy Príciny Typy Príznaky Diagnostika Lécba Actinomykóza je vzácné, infekcní onemocnení, pri kterém se bakterie sírí z jedné cásti tela do druhé prostrednictvím telních tkání a prílezitostne krve. Muze ovlivnit kuzi nebo hlubsí oblasti tela. Vetsina bakteriálních infekcí zustává v jedné cásti tela.

(Health)