cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Konzumace vitaminu E snizuje pravdepodobnost rakoviny jater

Lidé by mohli podle nové studie snízit riziko vzniku rakoviny jater tím, ze konzumují více vitaminu E, a to bud z výzivy nebo vitamínových doplnku. "
Podle studie, která byla publikována v Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny, rakovina jater je jednou z hlavních prícin úmrtí na rakovinu ve svete. Priblizne 85% rakoviny jater se vyskytuje v rozvojových zemích, pricemz pouze v Cíne je 54%.
Vitamín E je vitamín rozpustný v tuku, který je povazován za antioxidant. Navíc cetné studie ukázaly, ze vitamín E muze také predcházet poskození DNA.
Wei Zhang, M.D., MPH., Sanghajský rakovinový institut, nemocnice Renji, skola Shanghai Jiaotong University School of Medicine a kolegové se rozhodli zjistit souvislost mezi príjmem vitaminu E a rizikem rakoviny jater.
Výzkumníci zkoumali údaje z 132 837 lidí v Cíne, kterí se úcastnili studie Shanghai Women's Health Study nebo Shanghai Shanghai Health Study. Oba studovali spolecne Shanghai Cancer Institute a Vanderbilt University.
Tým shromázdil údaje o stravovacích návycích úcastníku prostrednictvím pruzkumu a osobních rozhovoru. Úcastníci studie byli dotazováni, jak casto spotrebovávají nekteré z nejoblíbenejsích potravin v mestském Sanghaji a zda uzívají vitamínové doplnky.
Poté porovnali riziko rakoviny jater mezi úcastníky, kterí meli vysoký príjem vitaminu E s úcastníky, kterí meli nízký príjem vitamínu E.
Analýza zahrnovala 267 pacientu s rakovinou jater, kterí byli diagnostikováni s tímto onemocnením do dvou let od zápisu do studie. Príjem vitamínu E z uzívání diety a doplnku byl spojen se snízeným rizikem vzniku rakoviny jater.
Podle výzkumníku tento vztah byl konzistentní mezi úcastníky s onemocnením jater nebo rodinnou anamnézou rakoviny jater.
Tým zduraznil, ze v odhadu rizika zjistili malé rozdíly mezi muzi a zenami, coz je pravdepodobne dusledkem mensího poctu prípadu rakoviny jater, ke kterým doslo u muzských úcastníku kvuli kratsímu období následného sledování.
Xiao Ou Shu, MD, Ph.D., profesor medicíny Vanderbilt Epidemiology Center, rekl:

"Nasli jsme jasný, inverzní vztah dávka-odezva mezi príjmem vitaminu E a rizikem rakoviny jater. Celkove se domnívám, ze vysoký príjem vitaminu E bud z diety nebo doplnku souvisel s nizsím rizikem rakoviny jater ve stredním veku nebo starsích lidí z Cíny. "

Tým zjistil, ze úcastníci meli vetsí pravdepodobnost vývoje rakoviny jater, konzumovali extrémne vysokou hladinu vitamínu C, meli rodinnou anamnézu rakoviny jater nebo auto-hlásené onemocnení jater. Výzkumníci nenalezli zádnou souvislost mezi úcastníky, kterí meli nejvyssí hladiny vitamínu C nebo jiných vitaminu z potravin s rakovinou jater.
Napsal Grace Rattue

Materské a kojenecké mikrobiomy ovlivnují riziko pozdejsího onemocnení potomku

Materské a kojenecké mikrobiomy ovlivnují riziko pozdejsího onemocnení potomku

Výzkumníci zduraznují dulezitost zdravého mikrobiomu jak pro budoucí matky, tak pro jejich potomky v novém prehledu, coz naznacuje, ze jakékoli poruchy mikrobiologie v raném veku by mohly mít vliv na riziko pozdejsího onemocnení. Prerusení mikrobiologie v raném zivote muze v pozdejsím zivote zvýsit riziko urcitých onemocnení.

(Health)

Resení stárnutí, ne rakoviny a srdecních onemocnení, pro "lepsí návratnost"

Resení stárnutí, ne rakoviny a srdecních onemocnení, pro "lepsí návratnost"

Lékarský výzkum, který zpusobí zpozdení procesu stárnutí, by predstavoval "lepsí investice" nez resení konkrétních nemocí, jako je rakovina a srdecní onemocnení, tvrdí ekonomická analýza. Z hlediska dopadu na náklady na dlouhovekost, zdravotní postizení a velké nároky na program, nalezení zpusobu, jak zpomalit stárnutí, má lepsí smysl nez zamerení na konkrétní podmínky, ríkají výzkumní pracovníci publikující v casopise Health Affairs.

(Health)