cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Konzumace zivocisných bílkovin by mohla zabránit funkcnímu poklesu starsích muzu

Lékarská komunita predlozila poznatky jak o kladných, tak i nevýhodných faktorech, jak uzijete stravu s vysokým obsahem zivocisných bílkovin pozde. Ale nyní, výzkumníci publikovat v Vestník americké geriatrické spolecnosti naznacují, ze konzumace stravy s vysokým obsahem zivocisných bílkovin by mohla pomoci starsím muzum fungovat na vyssí fyzické, psychologické a sociální úrovni.

Ve velké diskusi o zivocisných bílkovinách ukázala dalsí série studií, ze konzumace prílis velkého mnozství bílkovin ve stredním veku je "tak spatná jako kourení" a doporucuje konzumovat nízké hladiny bílkovin pro dlouhý a zdravý zivot.

Dalsí studie, publikovaná v Sborník z Národní akademie ved, naznacuje, ze jíst grilované maso zvysuje riziko Alzheimerovy choroby.

Ale výzkumníci z této nejnovejsí studie ríkají, ze nedávný výzkum naznacuje, ze stárnutí muze snízit schopnost tela absorbovat nebo zpracovávat bílkoviny. Ríká se, ze to muze znamenat, ze nás pozadavek na bílkoviny se zvysuje s vekem.

Se zvysující se délkou zivota v nekterých zemích, tým konstatuje, ze vyssí pocet starsích lidí zije s funkcním poklesem, coz zahrnuje zhorsující se kognitivní schopnosti a schopnost provádet kazdodenní cinnosti.

Krome emocionálního dopadu, který muze mít na jednotlivce, výzkumníci tvrdí, ze rostoucí funkcní pokles muze také mít vliv na ekonomiky techto zemí.

V dusledku toho tým, který vedl Megumi Tsubota-Utsugi z Národního institutu zdraví a výzivy v Japonsku, zkoumal, zda by príjem bílkovin mohl ovlivnit funkcní schopnost starsích muzu a zen.

Souvislost se snízeným poklesem byla u zivocisných, nikoliv rostlinných bílkovin


Starsí muzi, kterí konzumovali stravu s vysokým obsahem zivocisných bílkovin, mely 39% snízení rizika funkcního poklesu, uvádí studie.

Oni provedli svou studii, která se soustredila na vztah mezi príjmem bílkovin a budoucím poklesem funkcní kapacity vyssí úrovne, vyuzívající obyvatele obecné starsí populace obyvatel Japonska.

Celkem následovalo 1 007 jedincu, kterí meli prumerný vek 67,4 let. Úcastníci dokoncili dotazníky o jídle na zacátku studie a pak o sedm let pozdeji.

Rozdelením úcastníku na kvartile podle úrovne príjmu celkových, zivocisných a rostlinných bílkovin provedli výzkumní pracovníci testy vyssí funkcní kapacity, které zahrnovaly sociální a intelektuální slozky, stejne jako testy týkající se kazdodenních zivotních cinností.

Jejich výsledky ukázaly, ze muzi ze skupiny, kterí konzumovali nejvíce zivocisných bílkovin, meli s 39% nizsím rizikem setkat se s vyssím funkcním poklesem ve srovnání s temi, kterí konzumovali nejméne zivocisných bílkovin.

Ackoli jsou jejich nálezy významné, tým konstatuje, ze tyto vazby nedodrzovaly u zen. Rovnez nenalezli souvislost mezi príjmem rostlinných bílkovin a funkcním poklesem u muzu a zen.

V komentári k jejich zjistení Tsubota-Utsungi ríká:

"Identifikace faktoru výzivy, které prispívají k udrzení vyssí funkcní kapacity, je dulezitá pro prevenci budoucího zhorsování kazdodenního zivota. Krome udrzitelného zdravotního chování by udrzení vyssích proteinu mohlo prispet k zachování starsí funkcní kapacity."

Abstrakt studie neupresnuje rozlození toho, jaký druh zvírecí bílkoviny konzumovali muzi v nejvyssím kvartilu, ale uvádí, ze rostlinné bílkoviny nezmensují riziko funkcního poklesu.

Pracovní doba v práci spojená s obezitou u zen

Pracovní doba v práci spojená s obezitou u zen

Jsi v práci? Sedís si? Mozná se budete chtít dostat na nohy, protoze nová studie nalezla spojení mezi profesním setkáním a zvýseným rizikem obezity, zejména mezi cernými zenami. Nová studie odhaluje, ze pracovní sedení zvysuje riziko obezity u zen - ale ne u muzu. Vedci - z Lékarské skoly a Brown School na Washingtonské univerzite v St.

(Health)

Vek a srdecní selhání související s redukcí v slovní pameti

Vek a srdecní selhání související s redukcí v slovní pameti

Podle zprávy v srpnovém císle archivu neurologie, jednoho z casopisu JAMA / Archives, se u starsích pacientu s nizsími dávkami ejekcní frakce levé komory (merení úcinku cerpání srdce u levé komory s kazdým kontrakcí) jeví pravdepodobnejsí, ze budou mít výrazne snízenou funkci slovní pameti ve srovnání s pacienty mladsího veku.

(Health)