cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výpocetní nástroj identifikuje 800 rizikových faktoru pro PTSD

Nový výzkumný nástroj byl vyvinut výzkumnými pracovníky, kterí mohou identifikovat 800 ruzných zpusobu, jak muze být osoba ohrozena rozvojem posttraumatické stresové poruchy.
Príznaky PTSD se mohou v prubehu casu lisit a mohou trvat mesíce a dokonce i roky.

Výsledky studie, publikované v BMC Psychiatry, by mohla poprvé poprvé umoznit personalizovanou pooperacní stresovou poruchu (PTSD).

"Nase studie ukazuje, ze osoby s vysokým rizikem, které prodelaly traumatickou událost, mohou být identifikovány méne nez dva týdny poté, co jsou poprvé videny v oddelení pro pohotovost," ríká Dr. Arieh Y. Shalev.

"Az dosud jsme nemeli nástroj - v tomto prípade výpocetní algoritmus -, který muze vázit mnoho ruzných zpusobu, jakými se trauma stane jednotlivcum, a poskytnout personalizovaný odhad rizika."

Pred zahájením studie byli klinickí lékari schopni vypocítat prumerné riziko PTSD u velkých skupin pacientu, kterí prezili. Tyto výpocetní metody se vsak dríve ukázaly jako nedostatecné pro výpocet individuálního rizika.

"Soucasné poznatky naznacují, ze PTSD je spojena s radou multimodálních rizikových indikátoru, z nichz mnohé jsou pozorovatelné krátce po expozici traumy. Navzdory temto zjistením nedávný výzkum nedokázal odhalit klinicky uzitecné personalizované prediktory," písí autori.

PTSD je zpusobena vystavením traumatické události, at uz osobne nebo jednoduse svedkem. Tento dusevní stav muze vést ke vzpomínkám, nocním murám a úzkosti a mnoho lidí, kterí tento stav rozvíjejí, zjistí, ze muze vázne narusit jejich kazdodenní fungování.

Epidemiologické studie provedené v USA a Svetové zdravotnické organizaci (WHO) naznacují, ze vetsina zijících dospelých se v urcitém okamziku svého zivota setká s traumatickou událostí. Odhaduje se, ze priblizne 5-10% techto lidí bude pokracovat v rozvoji PTSD jako výsledek.

Algoritmus "rozsiruje nasi schopnost úcinne predvídat"

Cílem nové studie bylo najít predpovední mnoziny prvotních rizikových indikátoru, které by mohly být pouzity k vytvorení algoritmu podobného algoritmu, který byl dríve vyvinut pro molekulární a rakovinový výzkum. Výzkumníci pouzili údaje z Jeruzalémské traumatologické studie o prevenci a záchrane traumatologie pro 4 743 úcastníku prijatých na pohotovostní oddelení po potenciálne traumatických událostech.

Pri pouzití na údaje shromázdené do 10 dnu po traumatické události algoritmus prokázal, ze by mohl presneji predpovídat, kterí jedinci s nejvetsí pravdepodobností vyvinuli PTSD, a to i pri zohlednení obrovské rozmanitosti zpusobu, jak se mohou objevit traumatické príhody.

"Tato studie rozsiruje nasi schopnost úcinne predvídat," uvádí Dr. Shalev. "Napríklad to ukazuje, ze funkce jako je výskyt trauma hlavy, délka pobytu na pohotovostním oddelení nebo prezivsí, kterí vyjadrují potrebu pomoci, mohou být integrováni do prediktivního nástroje a zlepsovat predpoved."

Dr. Shalev uvádí, ze studie je pouze "dukazem koncepce" a ze pro vylepsení algoritmu je zapotrebí dalsího testování. Uvádí, ze bude muset být pouzit s více datami shromázdenými od jiných populací pacientu a traumatickými príhodami, aby mohl být schopen poskytnout robustní predpovedi za vsech okolností.

Národní institut dusevního zdraví (NIMH) v soucasné dobe financuje dalsí výzkum od autoru navrzených tak, aby poskytoval komplexní prediktivní algoritmus. Datové sady z dalsích 19 stredisek, které se nacházejí po celém svete, jiz byly prijaty.

"V budoucnu budeme doufat, ze budeme schopni lépe prizpusobit lécebné prístupy zalozené na personalizovanejsím hodnocení rizik," uvádí Dr. Shalev. "PTSD má tezké obtíze u postizených jedincu a spolecnosti."

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii amerických vzorku morské krve identifikující genetické markery spojené s PTSD, které jsou také spojené s odpovedí imunitního systému.

Ucení hudebního nástroje zvysuje mozek detí

Ucení hudebního nástroje zvysuje mozek detí

Ucení hudebního nástroje je skvelá prílezitost pro deti, aby se kreativne vyjádrili pri získávání nové dovednosti. To by mohlo být mnohem víc nez toto, podle výzkumníku, kterí naznacují, ze hudební výcvik by mohl také slouzit ke zdokonalování jejich dusevní energie. Naucit se hrát hudební nástroj jako díte by mohlo ovlivnit zpusob, jakým se mozek rozrustá.

(Health)

Genetická terapie by mohla zabránit Alzheimerove chorobe, tvrdí studie

Genetická terapie by mohla zabránit Alzheimerove chorobe, tvrdí studie

Genetická lécba, která prenásí virus na gen v mozku, by mohla být pouzita k lécbe Alzheimerovy nemoci v raném stadiu, ríká výzkum publikovaný v casopise Proceedings of the National Academy of Sciences. U Alzheimerovy choroby vznikají amyloidní plaky v mozku. Alzheimerova choroba je nejbeznejsí druh demence.

(Health)