cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kompresní puncochy vhodné jako lécba vredu na nohou

Nový výzkum z Velké Británie ukázal, ze kompresní puncochy jsou stejne úcinné pri lécbe zilních vredu na nohou jako ctyrvrstvé tradicní obvazy slibující úsporu nákladu pro národní zdravotní sluzbu.

Výzkum, publikovaný v Lancet, ukazuje, ze trpící pacienti léceni pomocí kompresních puncoch také hlásili mensí recidivu a potrebovali méne návstev zdravotní sestry, coz jejich ekonomictejsí vyuzití bylo ekonomicky zivotaschopné.

Definováno Národním institutem pro excelenci v oblasti zdraví a péce (zdroj jiz není k dispozici na cks.nice.org.uk) (NICE) jako "ztráta kuze pod kolenem na noze nebo noze, která trvá více nez 6 týdnu k lécení," jsou nejcastejsí vredové vredy u nohou mezi starsími dospelými ve veku 65 let a starsími.

A 6 týdnu muze být optimistický odhad doby hojení - s výzkumem, který naznacuje, ze prumerná doba trvání techto vredu ciní 9 mesícu a 66% pacientu vykazujících v anamnéze ulcerace trvající déle nez 5 let.

Venózní vredy na nohy jsou v USA velmi casté a postihují mezi 500 000 a 2 miliony lidí kazdý rok.

Venus IV studie

Venózní vredy na nohou se objevují, kdyz jsou zíly v nohách zablokovány nebo poskozeny, coz vede ke zhroucení kuze a poskození hojení. Tyto chronické rány jsou bolestivé, pravdepodobne se opakují a negativne ovlivnují kvalitu zivota. Obezita a nehybnost také zvysují riziko vzniku vredu.

Obvykle jsou vredy na nohou osetreny vícevrstvými kompresními obvazy. Ty mají vsak nevýhody, jelikoz Dr. Jo Dumville, prednásející na Univerzite v Manchesteru ve skole osetrovatelství, porodní asistence a sociální práce, vysvetluje:

"Kompresní obvazy jsou objemné, neatraktivní a mohou zasahovat do bezné obuvi, mohou být také nákladné, protoze vyzadují cas a casto vyzadují casté návstevy sestry, aby je zmenily."


Kompresní puncochy nesmejí nastavovat pulzující dostihy, ale ukázaly se efektivní pri lécbe bolestivých vredu na nohou.

Studie, známá jako Venózní vredová studie IV (Venus IV), rekrutovala 454 pacientu. Byly náhodne prideleny bud puncochy nebo tradicní obvazy.

Výsledky ukázaly, ze strední doba potrebná k lécení vredu byla v obou prípadech podobná - 99 dní u úcastníku oblecených v puncochách, ve srovnání s 98 dny u obvazové skupiny.

Výzkumní pracovníci poznamenali, ze se vsichni nelíbili nosit puncochy a ze více lidí se z toho zmenilo na jinou lécbu ve srovnání se skupinou, která pouzívala tradicní kompresní bandáze - 38% oproti 27%.

Nikki Stubbs, vedoucí klinického výzkumu v Leeds Community Healthcare NHS Trust, ríká:

"Zjistení podporují pouzívání kompresních puncoch u nekterých lidí s zilními vredy na nohy. Tam, kde je to vhodné, muze kazdodenní aplikaci puncoch provádet pacienti, pecovatelé a rada odborníku z oblasti zdravotnictví. nezávislost a zároven umoznit NHS co nejlépe vyuzít své zdroje. "

Výzkumníci jiz dríve zaznamenali úspech pomocí kompresního puncochového zbozí pro lécbu obstrukcní spánkové apnoe a jejich nosení na dálkových linkách muze snízit riziko tvorby krevních srazenin.

Co je respiracní syncyciální virus (RSV)?

Co je respiracní syncyciální virus (RSV)?

Obsah Co je to? Príciny U kojencu Príznaky Bronchiolitida Diagnóza Lécba Prevence Respiracní syncyciální virus muze zpusobit virovou respiracní infekci, která postihuje plíce a dýchací trakt jak u dospelých, tak u detí. Onemocnení zpusobené tímto virem, vyslovovaným "sin-SISH-ul", muze být stejne mírné jako bezné nachlazení, ale v tezkých prípadech muze být zapotrebí hospitalizace.

(Health)

Oblast telesného tuku ovlivnuje riziko srdecních onemocnení

Oblast telesného tuku ovlivnuje riziko srdecních onemocnení

Nekteré druhy tuku zvysují rizikové faktory pro srdecní onemocnení více nez jiné, nalézá nová studie zverejnená ve Journal of the American College of Cardiology. Zatímco brisní tuk a tuk pod kuzí jsou spojeny s novými a zhorsujícími se rizikovými faktory srdecního onemocnení, vztah byl výraznejsí v brisním tuku.

(Health)