cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Casté pálení záhy muze zvýsit riziko onemocnení ledvin

Acid reflux a pálení záhy se u pacientu zhorsují, ale dve nové studie naznacují, ze léky pouzívané k jejich lécbe by mohly poskodit ledviny a zvýsit riziko chronického onemocnení ledvin.
PPI, pouzívaný k lécbe refluxu kyseliny a pálení záhy, muze zvýsit riziko poskození ledvin podle dvou nových studií.

Studie budou prezentovány v Americkém týdeníku Nefrologie ledviny 2015, který se uskutecní prístí týden v San Diegu, CA.

Dotcené lécivé prípravky - inhibitory protonové pumpy (PPI) - se nacházejí v první desítce predepsaných léku v USA.

Pracují tím, ze snizují mnozství zaludecní kyseliny produkované zlázami v zaludku, címz zmírnují symptomy refluxu kyseliny, gastroezofageální refluxní choroby (GERD) a peptické nebo zaludecní vredy.

K dispozici jsou jak na predpis, tak i na pult, a PPI také lécí poskození dolního jícnu, ke kterému dochází jako dusledek kyselého reflexu.

Prestoze tyto léky poskytují úlevu mnoha pacientum, dve nové studie se na nich podílejí na zvysování rizika chronické onemocnení ledvin (CKD), coz je podmínka, která je na vzestupu v USA. V soucasné dobe má tato nemoc více nez 20 milionu Americanu a její prevalence se u osob starsích 60 let zvysuje nejrychleji.

Lidé s casným CKD se obvykle necítí spatne nebo si nevsimnou zádných príznaku, takze jediný zpusob, jak diagnózu dosáhnout, je pres konkrétní testy krve a moci.

Po diagnostice muze být CKD lécena zmenami zivotního stylu a léky, které typicky snizují rychlost vývoje nemoci. Bez lécby by vsak ledviny mohly prestat pracovat - coz vede k selhání ledvin a bud dialýze nebo transplantaci ledvin.

"PPI casto predepsané mimo schválené pouzití"

V jedné z nových studií Benjamin Lazarus z univerzity Johns Hopkins v Baltimore a jeho kolegové sledoval 10 482 zdravých dospelých v období 1996-2011.

Rychlá fakta o CKD v USA
  • Více nez 10% dospelých - 20 milionu lidí - muze mít CKD
  • Sance na nárust nemoci s vekem; po 50 letech se zvysuje a je nejcastejsí u dospelých starsích 70 let
  • Diabetes a hypertenze jsou beznými rizikovými faktory pro CKD.

Dalsí informace o CKD

Po vyúctování základních rozdílu mezi uzivateli PPI a neúcinnými uzivateli zjistil, ze uzivatelé PPI mají o 20-50% vetsí pravdepodobnost vývoje CKD nez ne-uzivatelé. A tento objev byl opakován ve druhé studii, která následovala po 240 000 pacientech v letech 1997-2014.

"V obou studiích," ríká Lazar, "lidé, kterí pouzívali jinou trídu léku na potlacování zaludecní kyseliny, známého jako H2-blokátory, nemeli vyssí riziko vzniku onemocnení ledvin."

Dodává, ze pokud mohou urcit nepríznivé úcinky léku PPI, mohou "navrhnout lepsí intervence ke snízení naduzívání".

V jiné studii, vedené Dr. Pradeepem Arorem ze Státní univerzity New York-Buffalo, výzkumníci zjistili, ze z 71 516 pacientu bylo mezi roky 2001-2008 vyvinuto CKD 24,149 a témer 26% techto pacientu bylo léceno IPP.

Vedci také poznamenali, ze u pacientu, kterí uzívali PPI, bylo méne pravdepodobné, ze by meli cévní onemocnení, rakovinu, diabetes, hypertenzi a chronickou obstrukcní plicní chorobu (COPD), ale meli 10% zvýsené riziko CKD a 76% brzy.

Komentár k nálezum jeho týmu, Dr. Arora ríká:

"Vzhledem k tomu, ze velké mnozství pacientu je léceno PPI, je treba, aby poskytovatelé zdravotní péce byli lépe informováni o mozných vedlejsích úcincích techto léku, jako je CKD. PPI jsou casto predepsány mimo schválené pouzití a bylo odhadnuto, ze az dve tretiny vsech lidí na PPI nemají overenou indikaci pro danou drogu. "

V cervnu letosního roku, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která naznacuje, ze PPI mohou zvýsit riziko srdecního záchvatu o více nez 20%.

Dlouhá pracovní doba spojená se zvýseným rizikem koronárních onemocnení srdce

Dlouhá pracovní doba spojená se zvýseným rizikem koronárních onemocnení srdce

Podle nedávného pruzkumu verejného mínení pracuje 18% dospelých zamestnaných na plný úvazek v USA více nez 60 hodin týdne. Ackoli tato dlouhá doba muze být prospesná, platí to samé pro zdraví srdce; nová studie naznacuje, ze dlouhá pracovní doba muze zvýsit riziko ischemické choroby srdecní. Pracovní dlouhá pracovní doba muze významne zvýsit riziko koronárních onemocnení srdce, ríkají vedci.

(Health)

Zpusoby, jak získat zdravejsí kuzi tím, ze zvýsí hladinu kolagenu

Zpusoby, jak získat zdravejsí kuzi tím, ze zvýsí hladinu kolagenu

Obsah Co je to kolagen? Zpusoby, jak zvýsit kolagen Mýty o kolagenu Kolagen je dulezitý protein, který telo potrebuje k udrzení pokozky vypadající mladé a zdravé. Existuje nekolik skvelých prírodních a neinvazivních zpusobu, jak zvýsit kolagen, ale v okolí je i nekolik mýtu. Lidé se mozná chtejí dozvedet o mnoha moznostech, jak zvýsit jejich kolagen predtím, nez pridávají jakoukoli lécbu kolagenem do svých osobních rutin.

(Health)