cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obvyklé léky na pálení záhy mohou zvýsit riziko mrtvice

Inhibitory protonové pumpy jsou trídou léku bezne pouzívaných k lécbe pálení záhy - bolest v hrudníku nebo krku zpusobená stoupající zaludecní kyselinou do jícnu. Nový výzkum vsak naznacuje, ze tento lék by mel být pouzíván s opatrností, poté, co zjistil, ze muze zvýsit riziko ischemické mrtvice.
Nová studie spojila pouzití PPI - léku na lécbu pálení záhy - k vetsímu riziku ischemické mrtvice.

Ve studii témer 245 000 dánských dospelých vedci zjistili, ze riziko ischemické mrtvice bylo zvýseno o petinu s pouzitím inhibitoru protónové pumpy (PPI).

PPI pusobí snízením mnozství kyseliny produkované v zaludku, címz se snizuje "zálohování" kyseliny zaludku do jícnu - coz je stav známý jako pálení záhy. Nekdo, kdo má pálení záhy více nez dvakrát týdne, muze mít gastroezofageální refluxní chorobu (GERD).

Vedoucí studie Dr. Thomas Sehested z dánské Nadace srdce v Kodani v Dánsku nedávno predstavil své nálezy ve vedeckých zasedáních American Heart Association 2016, které se konaly v New Orleans v LA.

Ischemická cévní mozková príhoda nastane, kdyz se tepna, která dodává mozku s krví bohatou na kyslík, zablokuje, obvykle krevní srazeninou. Ischemická cévní mozková príhoda je nejcastejsí formou mrtvice, coz predstavuje priblizne 85 procent vsech mrtvic.

Dr. Sehested a kolegové poznamenali, ze predchozí studie spojovaly pouzití PPI s vaskulárním postizením, coz vedcu vedlo k prozkoumání toho, zda by léky mohly zvýsit riziko ischemické mrtvice, "zejména vzhledem k jejich rostoucímu uzívání v celkové populaci," konstatuje Dr. Sehested .

Riziko ischemické mrtvice je o 21 procent vyssí pri pouzití PPI

Aby dospeli k záverum, tým analyzoval údaje o 244 679 dospelých z Dánska - prumerného veku 57 let - kterí podstoupili endoskopii k urcení prícin bolesti zaludku nebo poruchy trávení.

Behem prumeru 6 let sledování zaznamenalo 9 489 pacientu poprvé ischemickou mrtvici.

Výzkumníci zhodnotili pouzití jednoho ze ctyr PPI u pacientu - omeprazolu (Prilosec), pantoprazolu (Protonix), lansoprazolu (Prevacid) a esomeprazolu (Nexium) - a vedeli, zda je to spojeno s rizikem ischemické mrtvice.

Celkove bylo zjisteno, ze pacienti meli u 21% vyssí riziko ischemické cévní mozkové príhody, kdyz uzívali PPI, ve srovnání s tím, kdy nepouzívali léky.

Existuje malé nebo zádné vetsí riziko mozkové mrtvice s nízkými dávkami PPI, tvrdí výzkumníci a dalsí skupina léku uzívaných k lécbe pálení záhy - nazývaných H2 blokátory - nebyla spojena se zvýseným rizikem mrtvice.

Pri pohledu na riziko mrtvice mezi nejvyssími dávkami kazdého ze ctyr PPI výzkumníci zjistili, ze pantoprazol je nejhorsí a zvysuje riziko ischemické mrtvice o 94 procent.

Studie "zpochybnuje kardiovaskulární bezpecnost PPI"

Výzkumníci se zabývali radou mozných mylných faktoru, vcetne veku, pohlaví, vysokého krevního tlaku, fibrilace síní a uzívání léku, které byly spojeny s chudsím kardiovaskulárním stavem.

Vzhledem k tomu, ze studie je ciste observacní, výzkumníci nejsou schopni prokázat prícinu a následky mezi uzíváním PPI a zvýseným rizikem mrtvice. Presto se domnívají, ze výsledky naznacují, ze pacienti by meli být opatrní pri uzívání léku, z nichz mnohé jsou nyní k dispozici pres prepázku.

"Soucasne se predpokládalo, ze PPI jsou bezpecné, bez závazných vedlejsích úcinku. Tato studie dále zpochybnuje kardiovaskulární bezpecnost techto léku."

Dr. Thomas Sehested

Dr. Sehested poznamenává, ze lékari by meli být také opatrní pri rozhodování, zda mají PPI predepisovat pacientum a jak dlouho. "Víme, ze z predchozích studií vyplývá, ze mnoho lidí pouzívá PPI mnohem déle, nez bylo uvedeno, coz platí zejména u starsích pacientu," dodává.

Tým dospel k záveru, ze je zapotrebí randomizovaná, kontrolovaná studie o vztahu mezi uzíváním PPI a rizikem kardiovaskulárních onemocnení.

Prectete si, jak mladsí tehotné zeny mohou mít vetsí riziko mozkové príhody nez starsí nastávající matky.

Hledání sexuálního partnera prostrednictvím telefonní aplikace zvysuje riziko STI

Hledání sexuálního partnera prostrednictvím telefonní aplikace zvysuje riziko STI

Nová studie publikovaná v sexuálne prenosných infekcích zkoumala, zda muzi, kterí mají sex s muzi, pravdepodobneji sexuálne prenosnými infekcemi vyuzívají aplikace smartphonu k nalezení potenciálních sexuálních partneru ve srovnání se svými partnery osobne nebo prostrednictvím konkrétních sítí.

(Health)

NICE doporucuje neomezený prístup k prípravku "Victrelis" (boceprevir), pokud se pouzívá v rámci licencovaného oznacení

NICE doporucuje neomezený prístup k prípravku "Victrelis" (boceprevir), pokud se pouzívá v rámci licencovaného oznacení

Ve Velké Británii trpí asi 216 000 lidí chronickou infekcí hepatitidy C.5. Národní institut pro zdraví a klinickou excelenci ve Velké Británii (NICE) práve vydal záverecné stanovení hodnocení (FAD) pro doporucování prípravku Victrelis® (boceprevir) v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem ("duální terapie") jako moznost lécby pro dospelé s genotypem 1 chronickou hepatitidou C (CHC), s kompenzovaným onemocnením jater, kterí nemeli predchozí lécbu, nebo pro ty, kterí nebyli vnímaví k jiné lécbe.

(Health)