cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Komercní diety pracují lépe nez sluzby zalozené na NHS, Spojené království

Podle nové studie zverejnené na bmj.com témer ctvrtina Anglie je klasifikována jako obézní. Studie také ukazuje, ze programy na snízení telesné hmotnosti vedené speciálne vyskoleným personálem na základních sluzbách zalozených na primární péci jsou drazsí a méne efektivní nez komercní programy, které jsou zjevne úcinnejsí, i kdyz úcinnost programu zalozených na primární péci zustává nejasná.
Za úcelem porovnání úcinnosti nekolika komercních programu na snízení telesné hmotnosti s programy vedenými primární pécí a kontrolní skupinou se výzkumníci z University of Birmingham zapsali 740 obézních jedincu, kterí se úcastní programu trvající 12 týdnu. Následující údaje byly k dispozici pro 658 (89%) úcastníku pri ukoncení kazdého 12týdenního programu a 522 (71%) za jeden rok.
Sest programu zahrnutých do studie bylo Rosemary Conley, Weight Watchers, Slimming World, obecná praxe one to one counseling, lékárna jedna k jedné poradenství a skupina-base dietetické programy. Úcastníci meli moznost vybrat si nekterý z programu. Krome toho byla kontrolní skupine poskytnuto 12 poukázek pro volný vstup do místního centra pro volný cas (fitness).
Po 12 týdnech vsechny programy dosáhly znacného úbytku hmotnosti, prumerná hmotnostní ztráta se pohybovala od 4,4kg (9,7lbs) u hlídacu hmotnosti az po 1,4kg (3,08kg) na základe obecné praxe. Vedci zjistili, ze po 12 týdnech nebyly programy primární péce lepsí nez kontrolní skupina.
Navíc zjistili, ze za jeden rok vsichni úcastníci statisticky ztratili znacné mnozství váhy, krome tech, kterí se úcastnili programu jednoho az jednoho v obecné praxi a v lékárnách. Ackoli byl Weight Watchers jediným programem, který dosáhl mnohem vetsího úbytku hmotnosti nez kontrolní skupina.
Výzkumní pracovníci poznamenali, ze ackoli se fyzická aktivita zvýsila ve vsech skupinách, ty v programu obecné praxe vykazovaly nejmensí nárust. Také zjistili, ze docházka se jeví jako dulezitý faktor. Hmotnostní pozorovatelé meli nejvyssí míru docházky ve srovnání s programy primární péce, které byly také nejdrazsí.
Autori vysvetlují:

"Nase zjistení naznacují, ze 12-týdenní skupinový specializovaný program rízení hmotnosti muze mít za následek klinicky uzitecné mnozství ztráty hmotnosti, které se udrzí jeden rok.
Komercne poskytované sluzby rízení hmotnosti jsou efektivnejsí a levnejsí nez péce na principu péce vedená speciálne vyskoleným personálem, které jsou neúcinné. "

V souvisejícím hlásení odborníci na výzivu Helen Truby a Maxine Bonhamová na univerzite Monash v Austrálii uvedli: "Zesvetlení ukazuje, ze neexistuje jednoduché resení epidemie obezity."

Podle výzkumníku by si NHS mela být vedoma úrovne investic potrebné k tomu, aby vytvorila vlastní odbornou pracovní sílu ke zvládnutí slozité obezity, a ze NHS muze získat významné informace o zpusobu, jakým obchodní spolecnosti dodávají to, co spotrebitelé chtejí.
Napsal Grace Rattue

Studie toxických proteinu ALS otevírá nové dvere pro zjistení léku

Studie toxických proteinu ALS otevírá nové dvere pro zjistení léku

Nová studie poskytuje první dukaz zalozený popis typu bílkovinného hrudníku, o nemz se predpokládá, ze hraje dulezitou roli v ALS nebo Lou Gehrigove chorobe tím, ze zabije nervové bunky, které ovládají pohyb. Vedci zjistili, ze trimery tesne vázaného proteinu SOD1 byly smrtelné pro motorické neuronové bunky, zatímco nesoustredený protein SOD1 nebyl.

(Health)

Snizování pocátecní úmrtnosti v Septic Schock - Externí chlazení ukazuje slib

Snizování pocátecní úmrtnosti v Septic Schock - Externí chlazení ukazuje slib

Podle studie francouzských vedcu je kontrola horecky pri pouzití externího chlazení u pacientu s sedacím septickým sokem bezpecná a snizuje predcasné úmrtí a vazopresorové pozadavky. Studie byla publikována on-line pred publikací v American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine v American Thoracic Society.

(Health)