cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Komercní diety pracují lépe nez sluzby zalozené na NHS, Spojené království

Podle nové studie zverejnené na bmj.com témer ctvrtina Anglie je klasifikována jako obézní. Studie také ukazuje, ze programy na snízení telesné hmotnosti vedené speciálne vyskoleným personálem na základních sluzbách zalozených na primární péci jsou drazsí a méne efektivní nez komercní programy, které jsou zjevne úcinnejsí, i kdyz úcinnost programu zalozených na primární péci zustává nejasná.
Za úcelem porovnání úcinnosti nekolika komercních programu na snízení telesné hmotnosti s programy vedenými primární pécí a kontrolní skupinou se výzkumníci z University of Birmingham zapsali 740 obézních jedincu, kterí se úcastní programu trvající 12 týdnu. Následující údaje byly k dispozici pro 658 (89%) úcastníku pri ukoncení kazdého 12týdenního programu a 522 (71%) za jeden rok.
Sest programu zahrnutých do studie bylo Rosemary Conley, Weight Watchers, Slimming World, obecná praxe one to one counseling, lékárna jedna k jedné poradenství a skupina-base dietetické programy. Úcastníci meli moznost vybrat si nekterý z programu. Krome toho byla kontrolní skupine poskytnuto 12 poukázek pro volný vstup do místního centra pro volný cas (fitness).
Po 12 týdnech vsechny programy dosáhly znacného úbytku hmotnosti, prumerná hmotnostní ztráta se pohybovala od 4,4kg (9,7lbs) u hlídacu hmotnosti az po 1,4kg (3,08kg) na základe obecné praxe. Vedci zjistili, ze po 12 týdnech nebyly programy primární péce lepsí nez kontrolní skupina.
Navíc zjistili, ze za jeden rok vsichni úcastníci statisticky ztratili znacné mnozství váhy, krome tech, kterí se úcastnili programu jednoho az jednoho v obecné praxi a v lékárnách. Ackoli byl Weight Watchers jediným programem, který dosáhl mnohem vetsího úbytku hmotnosti nez kontrolní skupina.
Výzkumní pracovníci poznamenali, ze ackoli se fyzická aktivita zvýsila ve vsech skupinách, ty v programu obecné praxe vykazovaly nejmensí nárust. Také zjistili, ze docházka se jeví jako dulezitý faktor. Hmotnostní pozorovatelé meli nejvyssí míru docházky ve srovnání s programy primární péce, které byly také nejdrazsí.
Autori vysvetlují:

"Nase zjistení naznacují, ze 12-týdenní skupinový specializovaný program rízení hmotnosti muze mít za následek klinicky uzitecné mnozství ztráty hmotnosti, které se udrzí jeden rok.
Komercne poskytované sluzby rízení hmotnosti jsou efektivnejsí a levnejsí nez péce na principu péce vedená speciálne vyskoleným personálem, které jsou neúcinné. "

V souvisejícím hlásení odborníci na výzivu Helen Truby a Maxine Bonhamová na univerzite Monash v Austrálii uvedli: "Zesvetlení ukazuje, ze neexistuje jednoduché resení epidemie obezity."

Podle výzkumníku by si NHS mela být vedoma úrovne investic potrebné k tomu, aby vytvorila vlastní odbornou pracovní sílu ke zvládnutí slozité obezity, a ze NHS muze získat významné informace o zpusobu, jakým obchodní spolecnosti dodávají to, co spotrebitelé chtejí.
Napsal Grace Rattue

Vedci vytvárejí brýle, které se stíní "na velení"

Vedci vytvárejí brýle, které se stíní "na velení"

Myslenka prechodných cocek - která muze být jasná nebo stinná v závislosti na intenzite okolního svetla - je uzitecná, ale mnozí uzivatelé zjistí, ze nevyhovují jejich potrebám. Nyní vedci pracují na materiálu objektivu, který se muze v sekundách menit od jasného na stínovaný a zpet, kdyz jej uzivatel poverí.

(Health)

Specifická technika výcviku mozku ukázala, ze snizuje riziko demencí

Specifická technika výcviku mozku ukázala, ze snizuje riziko demencí

Ackoli mnoho takzvaných produktu pro výuku mozku tvrdí, ze udrzuje mysl ostrejsí a zabranuje demence, dukazy v podpore nebyly ohromující. Nejnovejsí analýza vsak zjistila, ze ne vsechny tréninky mozku jsou stejné. Trénink mozku, pokud je proveden správne, muze snízit riziko demence. Existuje mnoho spolecností, které nabízejí pocítacové nástroje pro výuku v oblasti mozku, z nichz mnohé slibují, ze starsí mozky budou po delsí dobu agilnejsí.

(Health)