cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Míra rakoviny tlustého streva u mladých dospelých stoupá

Pocet prípadu kolorektálního karcinomu u lidí ve veku 50 a více let klesl. Bohuzel vedci hlásí, ze pocet prípadu mezi lidmi ve veku 20-49 let vzrostl. Odhadují, ze tato sazba se v prístích 15 letech dále zvýsí.
Kolorektální karcinom, také známý jako rakovina tlustého streva, se týká jakéhokoli nádorového rustu, hrudky nebo nádoru tlustého streva nebo konecníku.

Pokles poctu prípadu kolorektálního karcinomu (CRC) u starsích dospelých osob byl cástecne pripisován nárustu screeningu kolonoskopie doporucenému vsem dospelým ve veku 50 let a starsím. Mezi roky 1998 a 2006 klesla incidence CRC kazdý rok o 3% u muzu a o 2,4% u zen.

Pacienti mladsí nez 50 let se naopak nedoporucují pro obecný screening a v této skupine se zvysuje incidence. Nejen toto, ale predchozí studie naznacují, ze tito pacienti mají vyssí pravdepodobnost, ze budou prezentovat pokrocilé formy CRC, címz se lécí onemocnení mnohem obtíznejsí a snizuje pravdepodobnost pozitivních výsledku.

CRC je tretí nejcastejsí rakovina v USA. V roce 2013 bylo hláseno 142 820 nových prípadu, spolu s priblizne 50 830 úmrtí pricítanými nemoci.

Výzkumní pracovníci z University of Texas MD Anderson Cancer Center v Houstonu TX vyuzili data z registru CRC pro sledování, epidemiologii a konecné výsledky (SEER), aby posoudili vekové rozdíly, které se zdály být v prípadech CRC. Konkrétne tým získal údaje pro vsechny pacienty, kterí byli diagnostikováni s rakovinou tlustého streva nebo konecníku, od roku 1975-2010.

Zjistili, ze celková incidence výskytu CRC klesla mezi lety 1975 a 2010 o 0,92% - u muzu o 1,03% a u zen o 0,91%. Snízení bylo nejvýznamnejsí u pacientu ve veku 75 let a starsích, s poklesem o 1,15% ve srovnání s poklesem o 0,97% u pacientu ve veku 50-74 let.

Naproti tomu výskyt CRC se zvýsil u pacientu ve veku 20-49 let. Zvýsení bylo 1,99% u pacientu ve veku 20-34 let a 0,41% u pacientu ve veku 35-49 let.

Míra výskytu se u mladých dospelých odhaduje na dalsí vzestup

Z techto zjistení vedci odhadují následující zvýsení výskytu rakoviny tlustého streva a rektosigmoidu a rakoviny konecníku u pacientu ve veku 20-34 let:

Do roku 2020:

  • Rakovina tlustého streva - 37,8%
  • Rektosigmoidní a rektální rakoviny - 49,7%.

Do roku 2030:

  • Rakovina tlustého streva - 90%
  • Rektosigmoidní a rektální rakoviny - 124,2%.

Naopak, výzkumníci odhadují, ze do roku 2030 poklesne míra incidencí u pacientu nad 50 let u karcinomu tlustého streva, rektosigmoidu a konecníku priblizne o 41%.

"Rostoucí výskyt CRC mezi mladými dospelými se týká a zduraznuje potrebu zkoumat mozné príciny a vnejsí vlivy, jako je nedostatek screeningu a behaviorální faktory," písí autori studie, publikovaný v JAMA Surgery.

Spolu s absencí screeningového protokolu byly urcité faktory chování identifikovány jako rizikové faktory pro vývoj CRC; fyzická neaktivita, obezita a spatná strava by mohly být zamereny jako na zpusob zlepsení celkového zdraví a snízení rizika CRC.

Dr. Kiran K. Turaga z Medical College Wisconsin-Milwaukee popisuje zjistení zprávy jako "ponekud znepokojující". V souvisejícím komentári Dr. Turaga navrhuje, aby byl proveden dalsí výzkum s cílem prozkoumat, proc se muze tento vzrustající výskyt vyskytnout:

"Tato zpráva by mela stimulovat prílezitosti pro vývoj lepsích nástroju predvídání rizik, které by nám pomohly vcas identifikovat tyto osoby a zahájit lepsí strategie screeningu / prevence. Pouzití DNA stolice, genomického profilování a matematického modelování mohou být nástroji v armamentaru onkologa v blízké budoucnosti. "

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásil výzkum, který odhalil, ze kombinace ruzných zdravých chování muze snízit riziko kolorektálního karcinomu.

Zákaz zákazu horení snizuje hladiny u tehotných zen

Zákaz zákazu horení snizuje hladiny u tehotných zen

Nová studie naznacila, ze postupné ukoncení pouzívání potenciálne skodlivých zpomalovacu horení v nábytkové pene, elektronice a plastech muze mít pozitivní dopad na tehotné zeny a vystavení novorozencu chemickým látkám. Od sedmdesátých lét výrobci bezne pouzívali zpomalovace horení nazývaných polybromované difenylétery (PBDE) v elektrotechniky, nábytku a plastu.

(Health)

Rakovine mozku lze predejít slouceninou olivového oleje

Rakovine mozku lze predejít slouceninou olivového oleje

Zdravotní prínos olivového oleje je siroký; studie spojily tuk se snízeným rizikem obezity a srdecních chorob, stejne jako zlepsení kognitivních funkcí. Nový výzkum naznacuje, ze olivový olej muze také pomoci predcházet rakovine mozku. Vedci tvrdí, ze smes olivového oleje by mohla pomoci zabránit tvorbe mozkových nádoru.

(Health)