cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prípady CJD nejsou spojeny s konzumací potravin, Kanada

Prípady potvrzené a pravdepodobné Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD) nejsou kvuli spotrebe potravin, uvedl ve verejném prohlásení Dr. Paul Van Buynder, reditel zdravotní péce Fraser Health, British Columbia, Kanada.
Dr. Buynder vyjádril obavu, ze sociální média, tisk a televize oznamují malý pocet mozných prípadu CJD, které jsou zkoumány jako spjaté s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), jinak známé jako "choroba sílených krav".
Spolecnost Fraser Health prozkoumala sest mozných prípadu CJD za posledních dvanáct mesícu. Po prezkoumání prípadu v pátek 14. cervna kupující potvrdil, ze jeden pacient, který zemrel, mel CJD, ostatní dva pacienti, kterí jsou v nemocnici, pravdepodobne mají CJD a zbývající tri nejspíse ne.
Pacient, který zemrel, byl v rezidencní domove pro dlouhodobou péci a zemrel pred rokem. Není mozné potvrdit CJD dokud clovek nezemrel - vzorek mozkové tkáne musí být odebrán po porázce a testován ve specializované laboratori.
Pocátecní diagnóza muze být provedena, kdyz je pacient nazivu, na základe obrazu MRI, elektroencefalogramu a testování krve pro specifické proteiny.

Dr. Buynder rekl:

"Chci být jasné, ze neexistují zádné dukazy o tom, ze tyto tri potvrzené nebo pravdepodobné prípady souvisí se spotrebou potravin."

Podle spolecnosti Fraser Health je kazdý rok priblizne 30 prípadu CJD v celé Kanade. Britská Kolumbie ocekává kazdý rok "hrstku" a Fraser Health o dvou prípadech. Jsou-li zahrnuty dalsí dva pravdepodobné prípady CJD, celkové za posledních dvanáct mesícu bude 3, které Buynder popsal jako "v rámci statistické pravdepodobnosti".
To, co se týká nekterých lidí, je to najednou se vyskytlo nekolik prípadu CJD najednou. Buynder ríká, ze je si jist, ze to není v potravinárském seskupení prípadu.

Jedná se o klasické a ne variantní prípady CJD

Podle Dr. Buynder, testy provedené u pacientu ukazují, ze se jedná o klasické prípady CJD a ne variant CJD (který je spojen s nemocí sílených krav). Dodal, ze to není prekvapující vzhledem k tomu Kanada nikdy nemela potvrzený prípad variantu CJD, která vznikla v Kanade. V roce 2003 bylo jedno a druhé v roce 2011, ale v obou prípadech byla ve Spojeném království uzavrena smlouva.
Dr. Buynder dodal: "V roce 2007 jsme v KP meli silný systém dozoru nad verejným zdravotnictvím a v prezkumu prípadu nebyly odhaleny zádné vazby mezi temito prípady, které by naznacovaly spolecný zdroj jakéhokoli druhu. Vysetrovaní pacienti pocházejí z nekolika ruzných mest a prostredí . "

Co je CJD?

Creutzfeldt-Jakobova choroba, bezneji oznacované jako CJD je extrémne vzácná degenerativní porucha mozku, která je trvale smrtelná.
Celosvetove priblizne 1 z kazdých 1 000 000 lidí rozvíjí CJD kazdý rok - priblizne 200 prípadu v USA, 30 v Kanade a 90 ve Spojeném království.
V prevázné vetsine prípadu se príznaky a príznaky CJD (nástup) zacínají, kdyz je pacient priblizne 60 let. Podle Národního výzkumného a pozorovacího oddelení CJD na univerzite v Edinburghu ve Velké Británii 90% dotcených osob zemre behem 12 mesícu.
Pocátecní príznaky CJD zahrnují:
  • selhání pameti
  • zmeny chování
  • problémy s koordinací
  • problémy s videním (poruchy videní)
Jak nemoc postupuje, pacient zazívá:
  • mentální zhorsení
  • slepota
  • slabost koncetin
  • nedobrovolné
  • kóma

Existují ctyri typy CJD

Genetická CJD - zpusobené zdedeným abnormálním genem, pacient nezachycuje genetickou CJD. Nemoc je obvykle známo v rodine kvuli rodinné historii. Existují nekteré prípady genetického CJD, u kterých nebyla zjistena zádná rodinná anamnéza. Krevní test muze identifikovat genetickou abnormalitu.

Iatrogenní CJD - také velmi vzácné onemocnení. Prenásí se prostrednictvím lékarského nebo chirurgického zákroku. Príkladem lécebného postupu je terapie clovekem s rustovým hormonem v detství. Diagnostika není obtízná, protoze lékar / výzkumný pracovník muze zkontrolovat, jaká relevantní lékarská nebo chirurgická lécba pacientka mela.
Sporadic CJD (klasická CJD) - nejbeznejsí forma CJD. Nikdo si není jistý, co je prícinou. Odborníci se domnívají, ze normální prionový protein mozku prochází spontánní zmenou abnormální formy. Pokud tomu tak je, pak Sporadic CJD není lidský prenos.
Variant CJD - tento typ byl poprvé popsán ve Spojeném království v breznu 1996 a byl spojen s expozicí TSE dobytka nazývaného BSE (bovinní spongiformní encefalopatie), také známá jako klasická BSE nebo "nemoc sílených krav".
Vedci z Velké Británie, Austrálie a Papua-Nová Guinea uvedli, ze inkubacní doba CJD muze být více nez 60 let.
Napsal Christian Nordqvist

Hormonální terapie po chemoterapii pomáhá menstruacním cyklum u obetí rakoviny

Hormonální terapie po chemoterapii pomáhá menstruacním cyklum u obetí rakoviny

Chemoterapie je casto poslední mozností lécby rakoviny prsu a u nejméne 40% techto zen dochází k menstruacním cyklum, vcetne úplné absence menstruace. Nový výzkum ukazuje, ze docasné potlacení funkce vajecníku s pouzitím analogu hormonu triptorelin snízilo výskyt casné menopauzy vyvolané chemoterapií u zen s rakovinou prsu.

(Health)

Studie "Cannibal disease" oznacuje gen zodpovedný za rezistenci CJD

Studie "Cannibal disease" oznacuje gen zodpovedný za rezistenci CJD

Vedci, kterí studují neurologické onemocnení spojené s kanibalismem, objevili prirozené genetické rozdíly, které produkují rezistenci na nemoci mozku, jako je Creutzfeldt-Jakobova choroba a bovinní spongiformní encefalopatie, také známý jako "choroba sílených krav". Creutzfeldt-Jakobova choroba je vzácné neurodegenerativní onemocnení a jedna prícina demence.

(Health)