cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výhody a rizika obrízky

Obsah

 1. Co je to obrízka?
 2. Dejiny
 3. Proc obrezat novorozence?
 4. Obrízka a HIV
 5. Obrízka pro dospelé
 6. Rizika
 7. Psychologické úcinky
 8. Zotavení
 9. Konecné slovo
Obrízka je operace k odstranení muzské predkozky. Jedná se o jeden z nejstarsích a nejbeznejsích chirurgických výkonu, casto provádených u kojencu, z nábozenských, sociálních, lékarských a kulturních duvodu.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podporují muzskou obrízku na základe toho, ze se zdá, ze snizuje riziko infekce HIV. Nicméne ne vsechny zdravotnické orgány souhlasí a doporucení zustávají ponekud kontroverzní.

Podle CDC bylo v roce 2010 obrezáno 58,3 procenta amerických novorozencu. Ve Velké Británii (UK) se obrezává priblizne 8,5 procenta muzu.

Rychlá fakta o obrízce

Zde jsou nekteré klícové body týkající se obrízky. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • První obrízka mohla být provedena pred 15 000 lety.
 • To je pomerne bezné ve Spojených státech (USA), ale méne obycejné v jiných západních zemích.
 • Obrízka novorozence trvá 5 az 10 minut.
 • Postup obrízky dospelých trvá priblizne 1 hodinu a zotavení trvá 2 az 3 týdny.
 • Obrízka muze snízit riziko vzniku HIV a dalsích zdravotních problému.
 • Judaismus, islám a rada dalsích nábozenství obhajují obrízku.

Co je to obrízka?


Obrízka je relativne malá operace, kterou si mnohé rodiny zvolí pro novorozence.

Obrízka zahrnuje odstranení predkozky penisu.

Predkozka je plást pokozky, který muze být jemne vytazen zpet a odhalit hlavu penisu.

Operace je pomerne jednoduchá.

Predkozka je osvobozena od hlavy penisu a u dítete je odríznuta, pricemz postup trvá celkem 5 az 10 minut. U dospelých je odstranen pomocí skalpelu a trvá asi 1 hodinu.

Rana je pak bud vykastrovaná nebo prositá rozpustenými stehy.

Dejiny

První obrízky se mohou odehrát pred 15 000 lety. Pomalu se sírí ruznými kulturami, zejména na Stredním východe.

To muze být ve starovekém svete populární jako opatrení verejného zdraví a zpusob, jak zabránit balanitide. Balanitida vede k otokum a bolestem v hlave penisu. To muze být více obycejné pak kvuli písku budování pod predkozkou.

Obrízka se stala populární v západním svete koncem 19. století, kdy byla provedena ve snaze zabránit masturbaci. Predpokládalo se, ze tento stav spocívá v rade stavu, vcetne epilepsie, paralýzy, tuberkulózy a sílenství.

Na podporu techto tvrzení vsak existovalo jen málo presvedcivých dukazu. Vzhledem k tomu, ze nove zformované národní systémy zdravotní péce celily rostoucím nákladum, byly jako doporucení preruseny.

V USA vsak zustává relativne beznou praxí a nekteré významné zdravotnické orgány ji podporují.

Proc obrezat novorozence?

Rada faktoru je spojena s novorozeneckou obrízkou.

Nejbeznejsí jsou:

 • nábozenství
 • hygiena
 • zdraví

Nekteré studie naznacují, ze obrízka snizuje riziko infekce mocových cest (UTI), ale novejsí nálezy to odporují, pricemz nekteré naznacují, ze muze zvýsit riziko.

Dukazy naznacují nizsí riziko nekterých pohlavne prenosných infekcí, vcetne HIV. O obrízce se zdá, ze je méne pravdepodobné, ze by vyvinuli herpes nebo syfilis.

Ve velmi vzácných prípadech se muze objevit balanitida nebo phimóza u neobrízeného muze. Pri techto podmínkách nelze predkozku premístit. Vyzadují chirurgickou lécbu.

Rakovina penisu je extrémne vzácná, ale zdá se, ze je o neco castejsí u muzu s vysokým indexem telesné hmotnosti (BMI), historií kourení, neobrezanými muzi nebo kombinací techto faktoru. Bylo vsak odhadnuto, ze pro zabránení rakoviny penisu za rok muze být zapotrebí 300 000 obrízky.

Obrízka a HIV

Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) existuje "presvedcivý dukaz", ze obrízka snizuje riziko sexuálního sexuálního sexuálního sexu o 60 procent.

Nicméne poukazují na to, ze obrízka nabídne pouze cástecnou ochranu a nutí muze pouzívat také kondomy.

Vyssí pravdepodobnost infekce muze být proto, ze predkozka se stává více náchylná k rozstepení a roztrzení behem pohlavního styku, takze otevrené dvere pro patogeny vstupují do krevního reciste.

Dalsí mozností je, ze prostor mezi penisem a predkozkou muze poskytnout prostredí, ve kterém muze virus prezít po urcitou dobu, címz se zvysuje riziko infekce pro jednotlivce a jeho dalsího partnera.

Nekterí argumentují, ze USA mají pomerne vysokou míru HIV, navzdory vysokým pomerum obrízky. Krome toho výsledky studií v Africe a Asii, které spojují obrízku s prevencí HIV, zejména u heterosexuálních populací, se nemusí prekládat do USA

Od roku 2008 do roku 2014 klesly nové infekce s HIV z 45 700 na 37 600. Z nich bylo 26 200 nových prípadu mezi muzi, kterí byli homosexuálové, bisexuálové nebo jiní muzi, kterí se sexu s muzi.

Vysvetlení HIV a AIDSZjistete více o HIVPrectete si ted

Obrízka pro dospelé

Obrízka se provádí méne casto u dospelých nez u detí. Trvá déle a je pravdepodobné, ze bude zahrnovat vetsí tkánové trauma. Muze také zpusobit psychologictejsí traumu nez u novorozencu.

V nekterých prípadech vsak muze být doporuceno:

Phimosis zahrnuje neschopnost odtáhnout predkozku, coz vede k bolestivým a mocovým potízím. Muze k tomu dojít, pokud se muz narodí s tesnou predkozkou nebo kvuli jizvení, infekci nebo zánetu.Moznosti lécby zahrnují topické kortikosteroidy nebo obrízku.

Parafimóza je, kdyz je predkozka prilepená za hlavu penisu a omezuje tok krve na konec penisu. Muze to být dusledkem lékarského zákroku, jako je pouzití katetru. Parafimóza je zdravotní nouzová situace. Bez lécby muze dojít ke vzniku gangrény. Cílem lécby je snízit otok, ale doporucuje se obrízka po zotavení, aby nedoslo k recidive.

Balanitida je to, kdy se hlava penisu zanícuje nebo otekne, napríklad v dusledku pohlavne prenosné infekce (STI), drozd, podrázdení pokozky nebo jiného stavu pokozky. To je neobvyklé u muzu, kterí byli obrezáni. Obrízka muze zabránit opakování.

Rizika

Obrízka je pomerne bezpecný postup a tezké komplikace jsou vzácné.

K dispozici jsou následující rizika:

 • Predkozka je rezaná prílis krátká nebo prílis dlouhá.
 • Rana se neulozí správne.
 • Ztráta krve a krvácení.
 • Výsledkem je stenóza mozku, pri níz se mocový proud odkloní smerem vzhuru, takze je obtízné cílit.
 • Poskození ovlivnuje mocovou trubici, trubici, která prenásí moc penisem, coz mocení ztezuje.
 • Ve velmi vzácných prípadech muze dojít k náhodné amputaci hlavy penisu.
 • Muze se objevit infekce nebo otravy krve, známé jako septikémie.
 • Predkozka, kterou zanechala, by se mohla znovu pripojit k penisu a vyzadovat dalsí mensí operaci.
 • Muze dojít k poklesu vnímání penisu, zejména behem pohlavního styku.

Komplikace jsou pravdepodobnejsí, kdyz se postup provádí:

 • u starsích muzu
 • v nesterilních podmínkách
 • nezkusenými nebo nevyskolenými poskytovateli
 • tradicním zpusobem, jako obrad pruchodu

Pokud kvalifikovaný odborný lékar provádí tento postup ve sterilním prostredí, snízí se rizika.

Psychologické úcinky

Psychologové vyjádrili znepokojení nad podporou CDC pro muzskou obrízku.

Tvrdí, ze intervence je psychologicky traumatické, zejména u kojencu, detí a dospívajících. Deti, jak ríkají, casto podstupují operaci bez anestezie, coz muze vést k opakujícím se bolestum a muze vést k zmenám v mozku, které jsou spojeny s poruchami nálady.

Rada muzu zaznamenala depresi, hnev a intimní problémy, které vyplývalo ze skutecnosti, ze se jejich genitálie zmenily v detství bez jejich souhlasu.

Starsí deti prozívají urcitý stupen traumatu s jakýmkoli chirurgickým zákrokem a zvláste pokud se jedná o genitálie. V dospívání muze vést k symptomum posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

U muzu s fimózou mohou méne invazivní metody, jako je kortikosteroidní krém, pomáhat snízit riziko úzkosti a kastracní úzkosti, kterou by mohla obrízka vyvolat.

Ti, kterí operaci nepodstoupí, mohou mít pocit, ze jejich telo nebo genitálie jsou nejaké "spatné" nebo "nizsí", ríkají psychologové.

Rodice pouzívají rozhodovací orgán pro onkologické obrízky, aby jim pomohli rozhodnout, zda by jejich díte melo podstoupit operaci.

Zotavení

Dotcená oblast bude mít pohmozdená a otokováni po dobu 2 az 3 týdnu a mocení muze být bolestivé po nekolik dní nebo týdnu.

Nekteré nepríjemné pocity se obvykle vyskytnou po obrízce, ale bolest obvykle není tezká, protoze jde o pomerne malou operaci. Léky proti bolesti mohou pomoci.

Doporucení pro období obnovy zahrnují:

 • nosit spodní prádlo, které drzí penis na míste, spíse nez volne padnoucí boxerové sortky
 • pití spousty tekutin, zredit kyselost moci a snízit bolest pri mocení, coz muze být bolestné behem prvních dnu nebo týdnu po obrízce
 • vyhýbat se fyzické aktivite, dokud se rána nezhojila, obvykle 3 týdny pro starsí chlapce a muze
 • nepouzívejte antiseptický krém nebo jiný krém, který nebyl predepsán, protoze to muze narusit proces hojení a zvýsit riziko infekce a jizvení

Na konci penisu muze rosolová vazelína pomáhat snízit pocit píchání behem mocení.

Erekce muze být behem ozdravné fáze bolestivá. Aby se minimalizovala moznost nocních erekcí:

 • Vypustte mocový mechýr pred odjezdem a v noci pouzijte koupelnu.
 • Lez na jedné strane, spíse nez na zadní strane.
 • Zkuste kolena vytáhnout nahoru do polohy plodu.

Poslední slovo

Obrízka je obvykle jednoduchá operace s relativne nízkým rizikem komplikací. Není to vsak vzdy jednoduché rozhodnutí.

Je treba si uvedomit, ze Americká akademie pediatrie (AAP) doporucuje, aby se ze zdravotních duvodu doporucila obrízka, ze by to melo být "pro rodiny, které si ji zvolí", a nikoliv rutinní operace pro vsechny samce.

Bylo hláseno první úspesné terénní testování vakcíny Ebola

Bylo hláseno první úspesné terénní testování vakcíny Ebola

Terénní testování nové vakcíny proti Ebola vedené v Guineji v západní Africe - nazývané rVSV-ZEBOV - ukázalo, ze je úcinné pri ochrane jedincu a pri sírení smrtelného viru. Nedávno vyvinutá vakcína, rVSV-ZEBOV, je jednou ze dvou, která byla predbezne testována u lidí.

(Health)

Olivový olej zjistil, ze zvrátil poskození stravou s vysokým obsahem tuku

Olivový olej zjistil, ze zvrátil poskození stravou s vysokým obsahem tuku

Zdravotní prínos extra panenského olivového oleje je dobre známý, méne je vsak známo o biologických a fyziologických mechanismech techto výhod. Nový výzkum ukazuje, ze sloucenina nacházející se v extra panenském olivovém oleji muze zvrátit nepríznivé zdravotní úcinky stravy s vysokým obsahem tuku. Nová mysí studie naznacuje, ze extra panenský olivový olej muze zvrátit príznaky nealkoholického tuku v játrech.

(Health)