cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cialis: Co je to a kdo ji muze pouzít?

Obsah

 1. Jak to funguje
 2. Pouzití
 3. Vedlejsí efekty
 4. Upozornení
Rychlá fakta o Cialise:

Zde jsou nekteré klícové body o Cialise. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • Pod názvem Cialis se tadalafil pouzívá k lécbe erektilní dysfunkce.
 • Jako Adcirca se stejným lékem zachází s plicní arteriální hypertenzí a benigní prostatickou hyperplázií.
 • Cialis zvysuje prutok krve do penisu, coz umoznuje vznik erekce, kdyz je muz pohlavne stimulován.
 • Kazdý, kdo má srdecní onemocnení, by mel pred pouzitím Cialis vyhledat lékarskou pomoc.
 • Cialis je lék s potenciálne závaznými nezádoucími úcinky. Mela by být získána pouze z uznávaného zdroje a pouzívána pod lékarským dohledem.
Cialis je obchodní znacka tadalafilu, léku pouzívaného k lécbe erektilní dysfunkce. Je to podobné jako Viagra a Levitra. Pod znackou Adcirca se tadalafil pouzívá k plicní arteriální hypertenzi.

Cialis zvysuje prutok krve do penisu a to umoznuje cloveku dosáhnout erekce. Nevede k sexuálnímu vzrusení. Melo by být pouzíváno s opatrností a pouze pod lékarským dohledem.

Tadalafil byl v roce 2003 schválen Úradem Spojených státu pro potraviny a léky (FDA) pro lécbu erektilní dysfunkce (ED). Pouzívá se také k lécbe plicní arteriální hypertenze a benigní hyperplazie prostaty, coz je stav, kdy se prostata rozsiruje, coz zpusobuje problémy s mocením.

Jak to funguje


Cialis se pouzívá jako lék na erektilní dysfunkci.

Penis erekce nastane, kdyz penis vyplní krví. K tomu dochází, protoze krevní cévy, které privádejí tok krve do penisu, se zvetsují, coz zvysuje zásobení krví. Ve stejné dobe, krevní cévy, které odstraní krev z penisu smlouvy. Krev se hromadí v penisu, coz zpusobuje erekci.

Kdyz je clovek sexuálne stimulován, oxid dusnatý se uvolnuje do penisu. Oxid dusnatý umoznuje výrobu cGMP, který rídí dilataci a kontrakci krevních cév, které prenásejí krev z penisu.

Dalsí látka, PDE5, nicí cGMP. Kdyz k tomu dojde, krevní cévy se vrátí do normální velikosti a erekce koncí. Tadalafil zastaví PDE5 z nicení cGMP. To zpusobuje, ze erekce trvá déle.

Svaly tepen ve stenách plic obsahují také PDE5, coz je duvod, proc stejný lék muze také pomoci pri lécbe plicní hypertenze.

Pouzití

Prípravek Cialis je dodáván ve forme zlutých, filmem potazených a mandlového tvaru v dávkách 5, 10 a 20 miligramu (mg).

Pacienti s erektilní dysfunkcí mohou uzívat Cialis podle potreby, ale nemeli by být uzíváni casteji nez jednou za 24 hodin.

Aby lécivo fungovalo, clovek musí být sexuálne vzrusen. Lék neposkytuje erekci bez sexuální stimulace.

První dávka je 10 miligramu (mg) nejméne 30 minut pred sexuální aktivitou. Dávkování lze pak upravit v závislosti na tom, jak jednotlivec reaguje. Maximální dávka je 20 mg v jedné dávce.

Pacient by nemel uzívat více nez jednu dávku za 24 hodin, ale denní dávka 10 mg az 20 mg se nedoporucuje. Je to proto, ze cást léciva zustává v systému po dobu nejméne 24 hodin.

Pacienti, kterí ocekávají, ze budou mít sexuální aktivitu nejméne dvakrát týdne, mohou uzívat denní dávku 5 mg a toto muze být snízeno na 2,5 mg jednou denne v závislosti na individuální reakci.

Tadalafil pro erektilní dysfunkci je urcen pouze pro dospelé ve veku 18 let a starsí.

Výber mezi Viagra, Cialis a LevitraJak Cialis porovnává s jinými léky pro erektilní dysfynkci? Zjistit vícePrectete si ted

Vedlejsí efekty

Uzívání tadalafilu nebo Cialisu s nitrátovým lékem muze zpusobit vázné a náhlé snízení krevního tlaku nebo hypotenzi.

Muz, který uzívá recept na dusicnanové léky na srdecní problémy nebo na bolest na hrudi, by nemel pouzívat tadalafil.

Výrobci drogy Eli Lilly varují, ze pokud se behem sexuálních aktivit vyskytnou následující príznaky, mohou to být príznakem vázné komplikace. Mela by být vyhrazena okamzitá lékarská pomoc:

 • závrat
 • nevolnost
 • necitlivost, brnení nebo bolesti celisti, pazí, hrudníku nebo krku

Pokud erekce trvá déle nez 4 hodiny, je to známo jako priapismus. Mohlo by to poskodit penis, takze je nutná lékarská pomoc.

Ve vzácných prípadech Cialis muze podkopat prutok krve do ocního nervu a zpusobit náhlou ztrátu zraku. To je pravdepodobnejsí u pacientu s hypertenzí, cukrovkou, vysokým cholesterolem, preexistujícími ocními problémy nebo srdecními chorobami.

Lidé s následujícími stavy by nemeli uzívat prípravek Cialis, pokud lékar nesouhlasí:

 • problémy se srdecním rytmem, angina pectoris nebo jakýkoli druh srdecního onemocnení
 • vysoký nebo nízký krevní tlak
 • mestnavé srdecní selhání nebo mrtvice behem posledních 6 mesícu nebo infarkt myokardu za poslední 3 mesíce
 • srpkovitá anémie, mnohocetný myelom, hemofilie, leukémie nebo jiná krevní porucha
 • onemocnení jater nebo ledvin
 • zaludecní vred
 • retinitis pigmentosa
 • strukturální deformaci penisu, jako je Peyronieho nemoc
 • jakýkoli zdravotní stav, pro který byli upozorneni, aby nemeli sexuální styk

Upozornení

FDA varoval pred náhlou ztrátou sluchu u lidí uzívajících tadalafil a podobné výrobky.

V roce 2016 FDA oznámil, ze "vyhodnocuje potrebu regulacních opatrení", coz naznacuje, ze pouzívání prípravku Cialis a podobných léku muze zvýsit riziko rakoviny kuze melanomu.

Nekterí vedci se vsak dotazovali, jak vázné je riziko.

Kde mohu získat Cialis?

Prípravek Cialis je k dispozici na lékarský predpis a mel by být pouzíván pod dohledem lékare.

Muze být zakoupen online, ale to se nedoporucuje.

FDA vydala v roce 2015 varování o padelaných tabletách tadalafilu, které byly k dispozici v USA. Je dulezité vzdy získat léky od uznávaného zdroje, protoze pouzívání falesných léku muze být nebezpecné.

Sebevrazda nejvyssí za 15 let, USA

Sebevrazda nejvyssí za 15 let, USA

Mezi lety 2008 a 2009 se míra sebevrazdy ve Spojených státech zvýsila o 2,4%, pricemz podle zprávy CDC bylo hláseno 36 909 úmrtí na sebevrazdu. V roce 2008 bylo 13,4% osob, které spáchaly sebevrazdu, zaznamenané pracovní a financní problémy, zpráva z CDC odhalila v srpnu 2011. Dále národní krizová linka pro prevenci suicidálních kriminálních událostí odhalila, ze objem volání mezi lety 2010 a 2011 se zvýsila o 14%.

(Health)

Násilí nebo zranení "zpusobuje témer 80% úmrtí u Americanu mladsích 30 let"

Násilí nebo zranení "zpusobuje témer 80% úmrtí u Americanu mladsích 30 let"

Nová zpráva zverejnená v The Lancet zjistila, ze behem prvních 3 desetiletí zivota jsou úrazy a násilí nejcastejsí prícinou smrti Americanu. Témer 180 000 lidí zemre kazdorocne v dusledku úrazu a násilí, pricemz miliony lidí prezili, ale zustávají s trvalými fyzickými, emocionálními a financními problémy.

(Health)