cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chronická bolest predpovedela mozková reakce

Poprvé vedci sledovali skupinu lidí se stejným novým zranením zad a zjistili vysetrení mozku u pacientu, kterí trpí chronickou bolestí v zádech, zrejme vykazují jiný vzorek v regionu, který se zabývá emocionálními odpovedmi. Navrhují, aby jejich objev, který se opírá o fMRI vysetrení k odhalení raných zmen v mozku, muze slouzit k predpovedi, které pacienty jsou vystaveny vyssímu riziku chronické bolesti, a pomáhá vyvíjet drogy, aby se tomu zabránilo.
Psaní o své práci v krátké komunikaci v Prírodní neurovedy, A Vania Apakarian, profesor fyziologie na Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu v USA, a kolegové, poprvé ukazují, ze cím více krízových recí existují mezi dvema jednotlivými oblastmi mozku, tím vetsí je sance na bolest stává se chronickým.
Dvema cástmi mozku, na které se odkazuje, jsou ostrov, který je aktivní, kdyz lidé mají emocní reakce na události, a nucleus accumbens, který hraje roli ve výuce mozku, jak reagovat na zmeny v zivotním prostredí.
Apakarian, jehoz laborator zkoumá chronickou bolest zad v souvislosti se zmenami v mozkové aktivite po nejakou dobu, rekl tisk:
"Poprvé muzeme vysvetlit, proc lidé, kterí mohou mít stejnou pocátecní bolest, pokracují v regeneraci nebo rozvoji chronické bolesti."
"Zranení samo o sobe nestací k vysvetlení pokracující bolesti. To se týká zranení v kombinaci se stavem mozku. Toto zjistení je vyvrcholením desetiletého výzkumu, "dodal.
V predchozích studiích vedci srovnávali mozky lidí s chronickou bolestí zad s temi zdravých lidí, ale kvuli omezení designu studia nebylo mozné urcit faktory, které pohání chronickou bolest.
Napríklad jedním omezením je porovnávání snímku v jednom okamziku, coz ciní obtízné rozlisit príciny chronické bolesti od následku, jako jsou zmeny v zivotním stylu a léky. Nejvíce, které muzete najít s takovými prurezovými vzory, je spojení a jen navrhnout potenciální ridice. Musíte provádet longitudinální studie, které v prubehu casu provádejí nekolik opatrení, abyste byli presvedceni o tom, jaké príciny mohou být.
Pro jejich longitudinální studii Apkarian a kolegové prijali 39 lidí s klinicky diagnostikovanou subakutní nebo stredne tezkou bolestí zad, která byla perzistentní a zacala se pred 1 az 4 mesíci dríve. Zádná z nich nemela predchozí anamnézu bolesti zad.
Úcastníci podstoupili hodnocení na zacátku studie a na dalsích trech návstevách v následujícím roce. Behem techto hodnocení vedci provedli fMRI vysetrení svých mozku a pozádali je, aby vyhodnotili míru bolesti.
Do konce dvanácti mesícu se zúcastnilo 20 úcastníku a 19 pokracovalo v bolestech, címz splnilo definici chronické bolesti.
Apkarian a kolegové ríkali, ze to bylo mnohem vyssí míru krízového rozhovoru mezi insulem a oblastí mozku nucleus accumbens u úcastníku, jejichz bolest zad byla pretrvávána ve srovnání s temi, jejichz bolest ustoupila.
A mohli videt, ze tato zvýsená komunikace mezi obema oblastmi mozku byla prítomna práve na zacátku studie, coz naznacuje, ze by tyto skeny mohly být pouzity k predpovedi, které pacienty by byly temi, jejichz backpain bude pretrvávat.
Kdyz provedli analýzu, nasli je pocátecní skeny mely 85% presnost predpovídající, kterí úcastníci by jeste byli v bolestech do konce dvanácti mesícu.
Navrhují, ze cím více emocionálne mozku reaguje na pocátecní zranení, tím vetsí je pravdepodobnost, ze bolest bude chronická.
Zatímco oni se nezabývali duvody, Apkarian spekuluje, ze to muze být tyto "cásti mozku jsou více vzrusené zacít u nekterých jedincu, nebo tam mohou být genetické a environmentální vlivy, které predurcují tyto oblasti mozku k interakci na excitable level ".
Jádro accumbens pomáhá ucit zbytku mozku, jak hodnotit a reagovat na vnejsí svet, rekl Apkarian, takze by mohlo být, ze pouzívá signál bolesti k tomu, aby ucil zbytek mozku, aby vyvinul chronickou bolest.
On a jeho kolegové také poznamenali, ze mozky úcastníku, kterí rozvinuli chronickou bolest, ztratili hustotu sedé hmoty, coz naznacuje ztrátu cástí mozku, které jsou dulezité pro komunikaci mezi mozkovými bunkami, jako jsou synapse, které spojují mozkové bunky, mozku bunky samotné a gliové bunky, které podporují mozkové bunky.
"Ted doufáme, ze na základe tohoto nálezu vytvoríme nové terapie pro lécbu," dodal Apkarian.
Více nez polovina Americanu zije s chronickou nebo recidivující bolestí, nejcastejsí je bolest hlavy, bolesti zad a bolesti krku, ríká Americká akademie bolesti v medicíne.
Bolest je hlavním hnacím motorem návstevy lékaru, hlavním duvodem, proc lidé uzívají léky, hlavní prícinou zdravotního postizení a klícovým faktorem v kvalite zivota a produktivity, ríká zpráva zverejnená Národní akademie tisk v lonském roce, který také odhaduje, ze chronická bolest ve Spojených státech stojí az 635 miliard dolaru rocne v lékarském osetrení a ztráte produktivity.
Zpráva pozaduje, aby zmírnení bolesti bylo "národní prioritou" s cílem odstranit zátez, kterou prinásí na "lidské zivoty, dolary a sociální dusledky".
Napsal Catharine Paddock

Riziko fibrilace síní souvisí s prumernou spotrebou alkoholu?

Riziko fibrilace síní souvisí s prumernou spotrebou alkoholu?

Spotreba alkoholu u pacientu s kardiovaskulární chorobou (CVD), vcetne jedincu s mozkovou mrtvicí, srdecních onemocnení, cukrovky a koronárního srdecního onemocnení, zvysuje riziko fibrilace síní (AF), podle výsledku dvou velkých studií. Predchozí pokusy ukázaly zvýsené riziko AF u tezkých pijáku a nová studie ukazuje stejné spojení mezi pacienty, kterí jiz mají KVO.

(Health)

Potenciál pro "kontrolu mysli" po objevení mozkové aktivity

Potenciál pro "kontrolu mysli" po objevení mozkové aktivity

Výzkumníci z Stanfordské lékarské fakulty ríkají, ze zjistili, ze oblast mozku aktivovaná, kdyz jsou lidé pozádáni o vypracování matematických výpoctu, se také spustily, kdyz lidé pouzívají císla nebo kvantitativní termíny v kazdodenním rozhovoru. Výzkumný tým ríká, ze jejich nálezy by mohly vést k "ctení" zarízení, která by umoznila osobe komunikovat pasivním myslením nebo dokonce vést k implantátum, které by mohly císt nebo rídit myslenky cloveka.

(Health)