cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cína rozvíjející se zdravotní problémy videné v bohatých národech

Behem posledních dvou desetiletí se zdravotní problémy Cíny více podobaly problémum v USA, Velké Británii a dalsích rozvinutých zemích, Lancet. Autori dodali, ze v Cíne bylo dosazeno mnoha zlepsení zdraví.
V letech 1990 az 2010 Cína zaznamenala zvýsení ocekávané délky zivota a snízení výskytu infekcních onemocnení, jako jsou tuberkulóza a infekce dolních cest dýchacích.
Úspech vsak prichází soucasne s rustem rizikových faktoru a neprenosných onemocnení - napr. Kourení a vysoký krevní tlak.
Analýzu provedli Cínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, Peking Union Medical College a Institut pro merení a hodnocení zdraví (IHME).
Výzkumníci srovnali zdravotní problémy v Cíne s zememi skupiny G20.
Zpráva to odhalila zdravotní zmeny v Cíne jsou nyní podobné tem, které se vyskytují v USA, Velké Británii nebo Austrálii.

Napríklad v roce 2010 byla míra predcasné úmrtnosti v Cíne nizsí nez vsechny ostatní rozvíjející se zeme v G20 a jen nepatrne vyssí nez USA.
V roce 1990 zdravotní profil Cíny odpovídal zemím, jako je Vietnam nebo Irák.
Podle údaju získaných z studie Global Burden of Diseases, Impacts and Risk Factors Study 2010 (GBD) hlavními prícinami zdravotních ztrát v roce 2010 byly CHOPN, bolesti dolní cásti zad, ischemická choroba srdecní, cévní mozková príhoda a úraz.

Rizikové faktory se v Cíne mení

Výskyt kourení zen v Cíne je jedním z nejnizsích na svete, ale cínstí muzi mají jednu z nejvyssích hodnot (52%).
Dr. Gonghuan Yang, profesor na Peking Union Medical College a spolecný vedoucí autor knihy Cíny v Cíne, uvedl, ze "tabák je jedním z prvních trí rizikových faktoru v Cíne a úmrtí zpusobená jeho uzíváním se od roku 1990 zvýsilo o témer 30% "Agresivní opatrení na kontrolu tabáku budou dulezitým úsilím verejného zdraví."
Dosud sedm mest v Cíne, nejvetsího spotrebitele tabáku na svete, podniká kroky k zákazu kourení na pracovistích a ve verejných prostorách.
Mezi hlavní rizikové faktory v Cíne v roce 2010 patrily:
  • Kourení - Náklady na kourení v Cíne vzrostly za více nez 300 procent za deset let - v zemi se nachází více nez 300 milionu kuráku.
  • Dieta - 92 milionu cínských lidí zije s cukrovkou (vetsinou diabetem typu 2), coz je témer deset procent cínských 1,3 miliard lidí.
  • Vysoký krevní tlak
  • Znecistení ovzdusí a znecistení ovzdusí stále zpusobuje v zemi znacný pocet úmrtí a nemocí.
  • Znecistení ovzdusí domácnosti


Znecistení videné od Velké cínské zdi. Jedním z hlavních rizikových faktoru v roce 2010.Podíl neprenosných nemocí se zvýsil stejne jako podíl stravy a individuálního chování. Krome toho se pocet lidí v Cíne zijících s demencí více nez zdvojnásobil behem posledních 20 let, podle predchozí studie zverejnené v Lancet.
Dr. Yu Wang, reditel Cínského centra pro kontrolu a prevenci onemocnení a spolecný vedoucí autor knihy Cíny z Cíny, rekl:
"Urbanizace a stárnutí jsou dvema hnacími silami, která stojí za vzestupem nepríznivých onemocnení. Pocet úmrtí na NCD se zvýsil spolu s výskytem cukrovky, rakoviny plic a ischemické srdecní choroby."

Míra predcasné úmrtnosti z rakoviny prsu mezi cínskými zenami byla nizsí nez u vsech studovaných zemí s vysokými príjmy, s výjimkou dvou.
Detská úmrtnost klesla o 80%, z 1 milionu úmrtí v roce 1990 na pouhých 213 000 v roce 2010. Od roku 1990 poklesl pocet úmrtí u detí mladsích 5 let kvuli prujemum a infekcím dýchacích cest o více nez 90%.

Krome toho narusení uzívání drog u lidí ve veku od 20 do 24 let se zvýsilo celosvetove o 38% ale v Cíne doslo k poklesu o 5%.
Haidong Wang, jeden z autoru práce a odborný asistent na globálním zdraví v IHME, rekl:
"Mezi roky 1990 a 2010 se prumerná délka zivota pri narození v Cíne zvýsila z 69,3 roku na 75,7 roku, coz je jeden z nejúspesnejsích príbehu pri snizování detské úmrtnosti." Ve stejném období míra úmrtnosti detí klesá zhruba na 6% rocne a toto zlepsení bylo dokonce urychleno v posledním desetiletí. "

Navzdory pokroku v nekterých oblastech míra HIV / AIDS rychle rostou v bezné populaci Cíny, podle nových údaju zverejnených ve stredu Cínským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
AIDS bylo v roce 2008 spickovou smrtelnou infekcí mezi Cínany, následovalo TBC, vzteklina a hepatitida
Reditel IHME, Dr. Christopher Murray, uvedl, ze úspechy, kterých Cína ucinila pri snizování poctu úmrtí na urcité nemoci, jsou pozoruhodné. Záverem, ze úspechy by mely slouzit jako príklad pro dalsí rozvojové zeme.
Napsal Joseph Nordqvist

Norovirová vakcína snizuje príznaky o polovinu

Norovirová vakcína snizuje príznaky o polovinu

Lékari z University of Cincinnati tvrdí, ze nová vakcína pro norovirus snizuje symptomy o více nez polovinu. Pro kazdého, kdo trpí touto tezkou gastrointestinální (GI) infekcí, to bude vítanou zprávou. Norovirus nebo zimní zvracení zpusobují u pacientu nemoc a prujem. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se kazdorocne infikuje 19 az 21 milionu Americanu - 1 z 15 lidí.

(Health)

Dieta s vysokým obsahem tuku muze zvýsit riziko rakoviny zmenou strevních kmenových bunek

Dieta s vysokým obsahem tuku muze zvýsit riziko rakoviny zmenou strevních kmenových bunek

Nové výzkumy na mysích naznacují, ze zvýsením produktivity kmenových bunek ve streve - a také vyvoláním dalsích bunek, které se stanou jako kmenové bunky - muze být stravou s vysokým obsahem tuku zvýseno riziko rakoviny tlustého streva. Kmenové bunky ve streve - které trvají po celou dobu zivota - jsou bunky, které s nejvetsí pravdepodobností akumulují mutace, které zpusobují rakovinu tlustého streva.

(Health)