cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chili peprová sloucenina muze zastavit rakovinu prsu, zjistuje studie

Výzkum identifikoval ruzné podtypy rakoviny prsu, které reagují na ruzné typy lécby. Z nich je tzv. Trojnásobne negativní karcinom prsu zvláste agresivní a obtízne lécitelný. Nový výzkum vsak mohl odhalit molekulu, která zpomaluje tento druh rakoviny.
Vedci tvrdí, ze smes chilli papricek muze pomáhat zpomalit podtyp rakoviny prsu.

Rakovina prsu je nejcastejsí formou rakoviny u zen na celém svete, pricemz v roce 2012 je diagnostikováno témer 1,7 milionu nových prípadu.

Ve Spojených státech je rakovina prsu nejcastejsí formou rakoviny u zen bez ohledu na rasu nebo etnickou príslusnost.

Genetický výzkum umoznil vedcum klasifikovat rakovinu prsu do podtypu, které reagují ruzne na ruzné druhy lécby. Tyto podtypy jsou kategorizovány podle prítomnosti nebo neprítomnosti trí receptoru, o nichz je známo, ze podporují rakovinu prsu: estrogen, progesteron a receptor epidermálního rustového faktoru 2 (HER2).

Rakoviny prsu, které pozitivne testují HER2, obvykle reagují na lécbu a dokonce i na nekteré specifické léky. Existují vsak typy rakoviny, které negativne testují HER2, stejne jako estrogen a progesteron - nazývá se to trojnásobne negativní karcinom prsu.

Jak ukázaly nekteré studie, je trojnásobne negativní rakovina tezsí na lécbu, pricemz chemoterapie je jedinou mozností.

Nový výzkum z ruské univerzity v Bochumu v Nemecku testoval úcinky pikantní molekuly na kultivované nádorové bunky tohoto zvláste agresivního typu rakoviny.

Výzkumníci vedli Dr. Hanns Hatt a Dr. Lea Weber a spolupracovali s nekolika institucemi v Nemecku. Mezi ne patrily kliniky Augusta v Bochumu, nemocnice Herz-Jesu-Krankenhaus v Dernbachu a centrum genomiky v Kolíne nad Rýnem.

Zkoumá úcinek korenené molekuly na rakovinné bunky

Vedci zkoumali úcinek aktivní slozky, která se bezne vyskytuje v chilli nebo pepri - kapsaicinem - na bunecné kulture SUM149PT, coz je model triple negativního karcinomu prsu.

Vedci byli motivováni stávajícím výzkumem, který naznacuje, ze nekolik kanálu prechodného receptorového potenciálu (TRP) ovlivnuje rust rakovinných bunek. Jak vysvetlují autori, TRP kanály jsou membránové iontové kanály, které vedou ionty vápníku a sodíku a které mohou být ovlivneny nekolika podnety vcetne zmen teploty nebo pH.

Jeden z kanálu TRP, který hraje významnou roli pri vývoji nekterých onemocnení - a získal velkou pozornost od výzkumníku - je cichový receptor TRPV1.

Ukázalo se také, ze kapsaicin indukuje bunecnou smrt a inhibuje rust rakovinných bunek u nekolika typu rakoviny, vcetne rakoviny tlustého streva a pankreatu.

V této nové studii se výzkumníci zamerili na vysetrování exprese kanálu TRP v obrovském mnozství rakoviny prsu, stejne jako na analýzu a porozumení, jak by se TRPV1 mohl pouzívat pri lécbe rakoviny prsu.

Capsaicin aktivuje TRPV1 k inhibici nádorových bunek

Výzkumníci nasli v kultivovaných bunkách nekolik typických cichových receptoru. Olovené receptory jsou proteiny, které vázají molekuly zápachu dohromady a jsou umísteny na cichových receptorových bunkách, které lemují nos.

Vedci zjistili, ze receptor TRPV1 se objevil velmi casto. TRPV1 se obvykle nachází v pátém hlavovém nervu, který se nazývá trigeminální nerv.

Tento cichový receptor je aktivován korenenou molekulou kapsaicin stejne jako helionální - chemickou slouceninou, která dodává vuni cerstvého morského vánku.

Dr. Hatt a tým nasli TRPV1 v nádorových bunkách devíti ruzných vzorku od pacientu s rakovinou prsu.

Výzkumníci pridali kapsaicin a helion na kulturu nekolik hodin nebo dní. To aktivovalo receptor TRPV1 v bunecné kulture.

V dusledku aktivace TRPV1 zmizely rakovinné bunky pomaleji. Navíc nádorové bunky zemrely ve vetsích poctech a zbývající se nemohly pohybovat tak rychle jako dríve. To naznacuje, ze jejich schopnost metastázování byla snízena.

Zjistení byla zverejnena v roce 2006 Rakovina prsu: cíle a terapie.

Dusledky lécby rakoviny prsu

Autori poznamenávají, ze príjem kapsaicinu prostrednictvím jídla nebo inhalace by nebyl dostatecný k lécbe trojitého negativního karcinomu. Zvláste navrzené drogy by mohly pomoci.

"Pokud bychom mohli zapnout receptor TRPV1 pomocí specifických léku, mohlo by to predstavovat nový prístup k lécbe tohoto typu rakoviny."

Dr. Hanns Hatt, vedoucí autor studie

Predchozí studie ukázaly, ze lécivo úcinne pusobí na nádory mozku u mysí. Arvanil má chemický make-up, který je podobný pikantní molekule kapsaicinu a muze snízit rust nádoru u hlodavcu.

Látka vsak nelze pouzít u lidí kvuli vedlejsím úcinkum.

Bylo také zjisteno, ze endanilloidy aktivují receptor TRPV1 v predchozích studiích. Jedná se o tukové molekuly, které prirozene produkuje telo, zvláste kdyz mozek roste a rozvíjí se u kojencu a detí.

Informace o bezném viru "odkaz na rakovinu prsu.

Pacienti uzívající retinoidní krém pravdepodobneji umírají

Pacienti uzívající retinoidní krém pravdepodobneji umírají

Klinická studie byla zastavena, kdyz bylo zjisteno, ze pacienti, kterí pouzívají krém obsahující tretonoin - retinoid pouzívaný k lécbe akné a jiných stavu kuze - meli vyssí pravdepodobnost úmrtí ve srovnání s pacienty, kterí uzívali placebo, podle clánku v archivech dermatologie. Zdá se vsak, ze dukazy neukazují, ze terapie zpusobila dalsí úmrtí.

(Health)

Nervový stimulátor muze poskytnout úcinnou lécbu migrény bez léciv

Nervový stimulátor muze poskytnout úcinnou lécbu migrény bez léciv

Stimulátor nervu by mohl být slibnou novou formou lécby pacientu trpících migrénou, navrhuje nedávná studie zverejnená v casopise Neurology. Výsledky z klinické studie prípravku Cefaly (R) ukazují, ze elektrická stimulace supraorbitálního nervu pomocí stimulacního zarízení umísteného na cele je mimorádne úcinná pri prevenci nástupu migrény.

(Health)