cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Díte uzivatelé mobilních telefonu a non-uzivatelé mají stejné riziko rakoviny mozku

Osoba ve veku od 7 do 19 let, která pravidelne pouzívá mobilní telefon, nemá statisticky významne vyssí riziko vývoje nádoru na mozku ve srovnání s detmi stejného veku, kterí nemají mobilní telefony, výzkumníci ze Svýcarského tropického a verejného zdravotního institutu v Basileji, Svýcarsko uvedlo v roce 2008 Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny.
Behem posledních nekolika let se podíl detí s mobilními telefony znacne zvýsil po celém svete. Rodice, vedci a zdravotnictí pracovníci se stále více obávají mozných neznámých zdravotních rizik pro deti, jako je riziko vzniku rakoviny mozku. Díte, na rozdíl od dospelé, má vyvinutý nervový systém. Vzhledem k tomu, ze deti mají mensí hlavy nez dospelí, existují také obavy, ze by rádiofrekvencní elektromagnetická pole mohla proniknout do jejich mozku.
Dosud zádná studie nezkoumala, zda je pouzití mobilních telefonu u detí spojeno s rizikem nádorového onemocnení mozku.
Martin Röösli, Ph.D. a tým se rozhodl zjistit, zda mezi detmi a dospívajícími muze existovat vztah mezi uzíváním mobilních telefonu a rizikem nádorového onemocnení mozku. Získali údaje ze zdravotních záznamu pacientu s nádorovým onemocnením ve veku od 7 do 19 let. Podrobnosti týkající se jejich pouzívání mobilních telefonu byly vyhledávány behem osobních rozhovoru. Získali také informace od poskytovatelu telefonních sítí.
Úcastníci studie pocházeli ze Svýcarska, Svédska, Dánska a Norska a zahrnovali 352 rakovinu mozku a 646 zdravých kontrol. Pravdepodobnost vzniku rakoviny mozku byla "není statisticky významne více" mezi uzivateli mobilních telefonu, ve srovnání s temi, kterí nemeli.

  • 73% (265) z tech s rakovinou mozku uvedlo, ze uzívalo mobilní telefon alespon 20krát pred diagnózou.
  • 72,1% zdravých kontrolních subjektu uvedlo, ze behem stejného prumerného období pouzilo mobilní telefon alespon 20krát.
  • 55% (194) lidí s onemocnením mozku uvedlo, ze jsou beznými uzivateli mobilních telefonu.
  • 51% zdravých kontrolních subjektu uvedlo, ze jsou beznými uzivateli mobilních telefonu.
  • I mezi nejvyssími uzivateli mobilních telefonu nebylo nalezeno zádné spojení s vyssím rizikem vzniku rakoviny mozku.
Autori napsali:
"Vzhledem k tomu, ze ve vetsine techto analýz jsme ve vetsine techto analýz nenalezli jednoznacný vztah expozice a reakce, dostupné dukazy nepodporují prícinnou souvislost mezi pouzíváním mobilních telefonu a nádory mozku."

Presto výzkumníci doporucují peclivé sledování - pouzívání mobilních telefonu mezi temito vekovými skupinami se behem posledních nekolika let výrazne zvýsilo.

Doprovodný redaktor

John D Boice, Jr., ScD. a Robert E. Tarone, PhD., Mezinárodního ústavu pro epidemiologii v Rockville, Maryland a Vanderbilt University v Nashvillu v Tennessee napsal:
"(Röösli a tým) ..." naplnili dulezitou mezery ve znalostech tím, ze neukázaly zádné zvýsené riziko mozkových nádoru u detí a dospívajících, kterí jsou beznými uzivateli mobilních telefonu "

Pocet úmrtí na rakovinu mozku v USA a nekolika dalsích prumyslove vyspelých zemích se behem posledních dvou desetiletí nezmenil mezi dospelými, detmi nebo mladistvými, vysvetlují autori. To je uklidnující, navzdory obrovskému nárustu pouzívání mobilních telefonu.
Souhlasí s výzkumnými pracovníky, ze míra výskytu by mela být i nadále peclive sledována. Zduraznují, ze jednotlivci, kterí mají zájem o expozici, mají moznost pouzívat hlasitý telefon prístroje nebo pouzívat sluchátko.
Dodávají, ze by se melo dbát na prokázané nebezpecí pri pouzívání mobilních telefonu, jako je rízení pri hovorech nebo pri psaní zpráv, o nichz je známo, ze zvysují riziko automobilové nehody nebo chodí pesí.

"Pouzití mobilních telefonu a nádoru mozku u detí a dospívajících: Multicentrická analýza prípadu"
Denis Aydin, Maria Feychtingová, Joachim Schüzová, Tore Tynesová, Tina Veje Andersenová, Lisbeth Samsø Schmidtová, Aslak Harbo Poulsenová, Christoffer Johansenová Michaela Procházka, Birgitta Lanneringová, Lars Klæboeová, Tone Eggenová, Daniela Jenniová, Michael Grotzerová, Nicolas Von der Weid, Claudia E. Kuehni a Martin Röösli
J Natl Cancer Inst (2011) doi: 10.1093 / jnci / djr244
Napsal Christian Nordqvist

Nová lécba infekce stredního ucha se objevila u léku proti mrtvici

Nová lécba infekce stredního ucha se objevila u léku proti mrtvici

Infekce stredního ucha nebo otitis media jsou nejcastejsí detskou bakteriální infekcí a hlavní prícinou vodivé ztráty sluchu - která se muze objevit behem kritických fází vývoje reci a jazyka detí. Nyní nová studie na zvíratech naznacuje, ze dochází k premene stávající drogy - vinpocetin, který se jiz dlouho pouzívá k lécbe mozkové mrtvice a dalsích neurologických poruch - muze poskytnout velmi potrebnou, neantibiotickou lécbu.

(Health)

Charita uvádí novou vizi, která pomuze vyresit náklady na verejné zdraví ve výsi 1 miliardy korun ve Velké Británii

Charita uvádí novou vizi, která pomuze vyresit náklady na verejné zdraví ve výsi 1 miliardy korun ve Velké Británii

Terrence Higgins Trust zahajuje boj proti sírení HIV ve Velké Británii, kdy kazdý rok diagnostikuje HIV zhruba 7 000 osob ve Spojeném království a náklady na celozivotní lécbu se zvysují na dalsích 1 miliardy GBP kazdý rok. snízit prenos HIV a narustající financní problém na NHS v dobe, kdy si to muze nejméne dovolit.

(Health)