cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zneuzívání detí "má vázné dusledky pro vývoj mozku"

Nová studie nedávno publikovaná v American Journal of Psychiatry zjistila souvislost mezi zneuzíváním detí a snízením sedé hmoty v mozku, která je zodpovedná za zpracování informací.

Zneuzívání detí, které se také oznacuje jako týrání dítete, popisuje vsechny formy fyzického a emocního zneuzívání, sexuálního zneuzívání, zanedbávání, nedbalosti a jakéhokoli jiného zneuzívání, které poskozuje zdraví, rozvoj, dustojnost nebo prezití dítete mladsího 18 let.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, ze celosvetove priblizne 20% zen a 5-10% muzu hlásí, ze jsou sexuálne zneuzívány jako deti, zatímco 23% jedincu uvádí, ze je behem detství fyzicky zneuzíváno.

Drívejsí výzkum ukázal, ze zneuzívání detí muze vést ke zmenám struktury mozku. Ale tým, který se podílel na této nejnovejsí studii, vcetne Joaquima Radua, výzkumného pracovníka FIDMAG Sisters Hospitallers Foundation pro výzkum a výuku ve Spanelsku, ríká, ze neuroimagingové studie zkoumající rozsah techto zmen byly "nekonzistentní".

S ohledem na tuto skutecnost se vedci rozhodli zjistit, kolik detského týrání má vliv na strukturu mozku.

Závery ukazují "závazné dusledky zneuzívání detí na vývoj mozku"

Tým analyzoval data ze 12 studií, které pouzívaly voxelovou morfometrii (VBM) - metodu neuronové analýzy, která hodnotí rozdíly v anatomii mozku mezi dvema skupinami jedincu.


Výzkumníci zjistili, ze jedinci, kterí byli vystaveni detskému týrání, meli v nekterých oblastech mozku mnohem mensí objemy sedé hmoty nez ti, kterí v minulosti nemeli zneuzívání detí.

Studie zahrnovaly 56 detí nebo dospívajících a 275 dospelých s detským zneuzíváním v minulosti, stejne jako 56 detí a 306 dospelých, kterí nebyli vystaveni detskému týrání.

Pomocí 3D meta-analytické neuroimaging techniky vytvorené Radua - volal "signifikované diferenciální mapování" - tým byl schopen urcit objemy sedé hmoty u kazdého jednotlivce.

Zjistili, ze jedinci, kterí byli vystaveni detskému týrání, meli v urcitých oblastech mozku mnohem mensí objemy sedé hmoty ve srovnání s temi, kterí v minulosti nemeli zneuzívání detí.

Podrobneji, ti, kterí meli v minulosti zneuzívání detí, snízili sedou hmotu v jejich správném orbitofrontal / superior temporal gyrus, amygdala, parahippocampal a strední temporální gyri a levou inferiorní frontální a post centrální gyri.

Tým konstatuje, ze nejvíce konzistentní snízení objemu sedé hmoty mezi temi, kterí byli vystaveni zneuzívání detí, se nacházel ve ventrolaterálních prefrontálních a limbicko-casových oblastech - oblastech spojených s kognitivní kontrolou.

Vzhledem k tomu, ze se tyto oblasti mozku vyvíjejí pomerne pozde - poté, co mohlo dojít k zneuzívání detí - tým ríká, ze to muze vysvetlit, proc nekteré obeti zneuzívání detí zpravidla ohrozily kognitivní kontrolu.

Navíc tým zjistil, ze snízení sedé hmoty v pravé orbitofrontal-temporální-limbické a levé dolní celní oblasti tech, kterí mají v minulosti zneuzívání detí, zustalo dokonce i mezi temi, kterí byli neléceni, "coz naznacuje, ze tyto abnormality nesouvisejí s léky ale ke spatnému zacházení, "ríká Radua.

Radua dále komentuje:

"Tato zjistení ukazují vázné dusledky nepríznivého detského prostredí na vývoj mozku.

Doufáme, ze výsledky této studie pomohou snízit environmentální rizika behem detství a vyvinout lécebné postupy k stabilizaci techto morfologických zmen. "

V roce 2012, Zdravotní novinky dnes hlásil na postoj Americké akademie pediatrie, který uvádí, ze mentální zneuzívání u malých detí muze být stejne skodlivé jako fyzické zneuzívání.

Predpovídat, jak dlouho bude zenská nadále plodná

Predpovídat, jak dlouho bude zenská nadále plodná

Zkouska muze být brzy schopna presne predpovedet, jak dlouho bude zena plodná pred príchodem její menopauzy, informovali výzkumníci z Skotska. Pruzkum provedený vedci z univerzit v St. Andrews, Edinburghu a Glasgowu urcil, jaký je normální rozsah hladin AMH (anti-Mullerian hormon) - tento hormon odrází, jak jsou vajecníky aktivní po celou dobu zivota zeny.

(Health)

Jak mohou rodice chránit deti pred horkým kaslem?

Jak mohou rodice chránit deti pred horkým kaslem?

Tehotné zeny a rodice mladých detí by se meli ujistit, ze jsou aktuální v ockování proti ockování proti kasláním, Agentura pro verejné zdraví (PHA) navrhla poté, co v roce 2012 zaznamenala nárust poctu prípadu. pocet detí, které dostávaly vakcíny proti této nemoci v Severním Irsku, se tento rok zvýsil výskyt cerných kaselu, známých také jako (pertussis).

(Health)