cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co potrebujete vedet o chemoterapii

Obsah

 1. Co je chemoterapie?
 2. Co cekat
 3. Vedlejsí efekty
 4. Typy
 5. Úcinnost
 6. Výhled
Chemoterapie je siroce vyuzívaná lécba rakoviny. Termín chemoterapie se týká léku, které zabranují delení a rustu rakovinných bunek. Delá to tím, ze zabíjí delící bunky.

Pro dosazení techto cílu se pouzívá siroká skála drog.

Úcinnost závisí do urcité míry na stadiu lécení rakoviny.

Nezádoucí úcinky mohou být závazné a pacienti mozná budou muset s lékarem projednat, co ocekávat. Výhody chemoterapie obvykle prevází riziko nezádoucích úcinku.

Rychlá fakta o chemoterapii:

Zde jsou nekteré klícové body chemoterapie. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • Chemoterapie se pouzívá pri lécbe rakoviny.
 • Muze zabránit pokroku onemocnení nebo zpusobit remisi tím, ze zabije bunky, jak se delí.
 • Mohou to být závazné nezádoucí úcinky a pacienti by meli o nich diskutovat se svým lékarem.
 • V závislosti na jednotlivci a stádiu rakoviny muze chemoterapie odstranit rakovinné bunky nebo zpusobit dlouhodobou remisi symptomu.

Co je chemoterapie?


Chemoterapie je lécba rakoviny pomocí aplikace rakovinotvorných léku.

Jako soucást prirozeného procesu tela se bunky neustále nahrazují procesem delení a rustu.

Pri vzniku rakoviny se bunky reprodukují nekontrolovaným zpusobem.

Stále více a více bunek se vyrábí a zacínají obsazovat rostoucí mnozství prostoru, dokud nebudou obsazovat prostor dríve obývaný uzitecnými bunkami.

Chemoterapeutické léky narusují schopnost rakovinných bunek rozdelit a mnozit.

Pouzije se jediný lék nebo kombinace léku.

Mohou být dodány bud prímo do krevního obehu, napadat rakovinové bunky v celém tele, nebo mohou být zamereny na specifická místa rakoviny.

Co delá chemoterapie?

Chemoterapeutické léky mohou:

 • mitózou nebo zabranovat delení bunek, jako v prípade cytotoxických léku
 • zameruje se na zdroj potravy rakovinných bunek, který se skládá z enzymu a hormonu, které potrebují rust
 • spoustí sebevrazdu rakovinných bunek, která je lékarsky známá jako apoptóza
 • zabránit rustu nových krevních cév, které dodávají nádor, aby ho hladoví

Úcinnost zastavování prutoku krve a kyslíku do nádoru byla v posledních letech zpochybnována.

Namísto hladovení bunek studie naznacily, ze zastavení prutoku krve muze zvýsit schopnost bunek odolat lécbe a zpusobit metastázu.

Dalsí výzkumy vedly vedce k názoru, ze stejný princip muze být stále uzitecný.

Oni ríkají, ze by to mohlo být úcinné v prevenci rakovinných bunek odolávat lécbe tím, ze zameruje proteiny, které jsou rozmísteny rakovinou zvýsit odpor a rídit metastázy.

Co cekat

Chemoterapie je invazivní lécba, která muze mít závazné nezádoucí úcinky. Duvodem je, ze léky se casto zamerují nejen na rakovinové bunky, ale i na zdravé bunky.

Nezádoucí úcinky mohou být znepokojivé, ale vzhledem k casné chemoterapii mohou v nekterých prípadech dosáhnout úplné vylécení, coz vede k tomu, ze vedlejsí úcinky jsou u mnoha pacientu snesitelné.

Je dulezité, aby pacienti vedeli, co mají pred zahájením lécby ocekávat.

Jak dlouho to trvá?

Pro dosazení nejlepsích výsledku bude pacient potrebovat pravidelnou chemoterapii po dobu, kterou urcí onkolog nebo odborník na rakovinu.

Bude vypracován plán, který specifikuje, kdy budou probíhat lécba a jak dlouho.

Lécba se muze pohybovat v rozmezí od jedné dávky od jednoho dne do nekolika týdnu, v závislosti na typu a stádiu rakoviny.

Pacienti, kterí potrebují více nez jednu lécbu, budou mít dobu odpocinku, aby se jejich telo mohlo zotavit.

Lécba se muze objevit v jeden den, po kterém následuje týdenní odpocinek, pak dalsí jednodenní lécba, po níz následuje trítýdenní doba odpocinku a podobne. To se muze opakovat mnohokrát.

Psycholog nebo poradce muze být k dispozici, aby pomohl pacientovi vyporádat se s dusevním a emocním utrpením chemoterapie.

Krevní testy pred a behem chemoterapie

Krevní testy jsou potrebné k posouzení zdravotního stavu pacienta a k zajistení toho, aby byl schopen zvládnout mozné vedlejsí úcinky.

Napríklad pokud krevní test zjistí problémy s játry, muze být dalsí lécba nevhodná, pokud se játra neobnoví.

Chemoterapeutické chemikálie a jiné léky se metabolizují nebo rozpadají v játrech. Pokud je játra premozena, mohlo by to mít radu vedlejsích úcinku.

Pokud by vysetrení krve pred lécbou ukázalo nízkou hladinu cervených nebo bílých krvinek nebo krevních desticek v krvi, muze být potreba opozdení lécby.

Pravidelné krevní testy budou pokracovat behem lécebného období, aby se zajistilo co nejvyssí zachování funkce krve a jater a aby byla sledována úcinnost lécby.

Jak je dávka podána?

V závislosti na druhu rakoviny muze pacient podstoupit chemoterapii perorálne nebo intravenózne injekcne do zíly nebo jinde.

Orálne: Pokud to pacient dovolí, tablety se nekdy mohou uzívat doma. Pacient bude muset pravidelne navstevovat nemocnice a zkontrolovat jejich zdraví a reakci na lécbu. Lécivo muze být rovnez v kapsli nebo v kapalné forme.

Dávka musí být provedena presne, jak je uvedeno. Pokud pacient zapomene uzít jednu v urcitou dobu, meli by okamzite kontaktovat lékarský tým.

Intravenózní chemoterapie: Muze být aplikován prímo do zíly s jehlou nebo podáván intravenózní infuzí.

Léky mohou být také podávány:

 • jako injekce do svalu v rameni, stehne nebo jinde
 • intratekálne injektován do prostoru mezi vrstvami tkáne, které pokrývají mozku a míchu
 • jako intraperitoneální (IP) injekce, která je dodána prímo do cásti tela, kde se nacházejí streva, zaludek a játra
 • intraarteriálne (IA), vstríkne do tepny, která vede k rakovine

Lék muze být podáván kapajícím nebo tlaceným cerpadlem, aby se zajistila konstantní dávka.

Pokud pacient potrebuje kontinuální infuzi, prodlouzenou zilovou infuzi nebo ambulantní infuzi, muze být treba nosit cerpadlo nekolik týdnu nebo mesícu. Mohou chodit po dobu lécby.

Prístroje pouzívané k dodání roztoku zahrnují katétr, centrální cáru a portacath.

Portacath je implantovatelný port, tenká, mekká, flexibilní plastová trubice, která vstupuje do zíly. Má port, nebo otevrení, tesne pod kuzí hrudníku nebo paze. Prístrík má tenký gumový kotouc, do nehoz mohou jehly privádet léky do krve.

Nekdy se aplikuje topicky jako krém nebo mast pro trení na kuzi.

Co vedet o radiacní terapii?Chemoterapie muze být kombinována s radiacní terapií. Zjistit vícePrectete si ted

Vedlejsí efekty

Chemoterapie casto zahrnuje závazné nezádoucí úcinky, ale nedávný vedecký pokrok znamená, ze mnohé z nich jsou mnohem zvládnutelnejsí nez v minulosti.

V závislosti na typu a rozsahu lécby a dalsích individuálních faktorech mohou mít nepríznivé úcinky mírné az závazné nezádoucí úcinky. Nekterí lidé nebudou mít zádné nezádoucí úcinky.

Dopad lécby na kazdodenní zivot cloveka bude záviset na rozsahu symptomu.

Zde jsou nekteré nepríznivé úcinky, které mohou nastat.

1: Nevolnost a zvracení

Nevolnost a zvracení postihují více nez 70% pacientu. Anti-emetické léky mohou pomoci. Ty by mely být uzívány i tehdy, kdyz se príznaky ztratily, aby se zabránilo návratu.

Zmrzlinové nebo zázvorové doplnky mohou pomoci zvýsit úcinnost antiemetik.

2: Alopecie nebo vypadávání vlasu


Chemoterapie muze vést ke ztráte vlasu.

Vlasy mohou zacít vypadávat nebo se stávat tenkou nebo krehkou nekolik týdnu po zahájení lécby nekterými typy chemoterapie. Muze ovlivnit jakoukoli cást tela.

Ztráta vlasu nemá zádné zdravotní následky, ale muze zpusobit strach. Lékar muze pacienta kontaktovat s poradcem nebo nabídnout poradenství ohledne získání paruky nebo jiného vhodného krytí.

Pouzití studeného vícka muze udrzovat pokozku hlavy v chladném stavu pri podávání dávky, coz muze zabránit nebo snízit vypadávání vlasu.

Pacienti, kterí potrebují lécbu k dosazení pokozky hlavy, vsak nemohou pouzít studenou cepici. Patrí sem i pacienti s leukemií.

Vlasy normálne vznikají brzy po ukoncení lécby.

Nehty se také mohou stát supinatým a krehkým.

Kuze se muze stát suchá, bolestná a precitlivelá na slunecní svetlo.

Pacienti by meli zustat mimo slunce ve spickách, pouzívat slunecní bloky a nosit oblecení, které poskytují maximální ochranu.

3: Únava

Únava je castým vedlejsím úcinkem. Muze se vyskytovat vetsinu casu nebo jen po urcité cinnosti. Pacienti by meli dostat spoustu odpocinku a vyhnout se úkolum, které prekracují.

Tezká únava by mela být hlásena lékari, protoze významný pokles cervených krvinek by mohl vést k anémii.

4: Zhorsení sluchu

Toxické úcinky chemoterapie mohou vést k docasné nebo trvalé ztráte sluchu u nekterých pacientu.

5: Nízký pocet bílých krvinek a náchylnost k infekcím

Pri prijímání chemoterapie bude imunitní systém oslabený, protoze pocet bílých krvinek klesne.

Toto je známé jako neutropenie. Bílé krvinky tvorí soucást naseho imunitního systému a bojují proti infekci. To muze u pacientu zvýsit náchylnost k infekcím.

Antibiotika mohou pomoci snízit riziko vzniku infekcí. Pacienti a jejich pecovatelé by meli také dbát na dodrzování pravidelných opatrení.

Tyto zahrnují:

 • Osobní hygiena: Pravidelné rucní mytí teplou vodou a mýdlem, koupání nebo sprchování alespon jednou denne, výmena oblecení, lozního prádla a koupelnových rucníku pravidelne.
 • Pripravování jídla: Dodrzujte postupy hygieny potravin, vcetne oddelování masa a zeleniny, dukladné varení zivocisných produktu, mytí celé zeleniny a udrzování cistých povrchu, príboru a nádob.
 • Infikovaní lidé: Zustante pryc od kohokoli s príznaky nemoci nebo infekce.
 • Kozní rány: peclive obléknete jakékoliv rezy nebo pasty a zakryjte je sterilním dresinkem, abyste zabránili vniknutí bakterií do pokozky.

Pacienti s chemoterapií, kterí vyvinou infekci, potrebují okamzitou lécbu. To muze znamenat hospitalizaci a intravenózní podávání antibiotik.

6: Nízký pocet krevních desticek a problémy s krvácením

Také známý jako trombocytopenie, muze to vést k problémum s srázením krve.

Trombocyty jsou typ krve, který pomáhá krev koagulovat nebo srazeniny. Nízký pocet trombocytu muze vést ke vzniku modrin nebo krvácení, napríklad krvácení z nosu a krvácení dásní. Prutok krve z malého rezu muze být tezké.

Pokud pocet krevních desticek klesne prílis, osoba bude potrebovat krevní transfuzi.

Pro snízení rizika krvácení by pacienti meli:

 • Pouzijte elektrický holicí strojek nebo vyhnete se holení
 • Pouzívejte jemnou zubní kartácek
 • Dávejte pozor pri pouzití ostrých predmetu, jako jsou kuchynské náciní nebo zahradnické náciní.

Pri zahrádkárství mohou rukavice zabránit zranení.

7: Nízký pocet cervených krvinek a anémie

Cervené krvinky prenásejí kyslík do vsech tkání v tele. Nízká hladina cervených krvinek vede k anémii. Symptomy zahrnují únavu, dusnost a busení srdce.

Osoba s tezkou anémií muze potrebovat naléhavou transfuzi krve.

Erythropoietin (EPO) je lék, který ciní telo produkovat více cervených krvinek.

Mezi kvalitní zdroje zeleza patrí tmave zelená listová zelenina, fazole, maso, orechy, slivky, rozinky a merunky.

8: Mucositida

Mucozitida nebo zánet sliznice muze ovlivnit jakoukoli cást trávicího systému, vcetne úst, jícnu, zaludku, strev, konecníku a konecníku.

Orální mukozitida muze vést k symptomum v ústech, casto zacíná 7 az 10 dní po zahájení lécby. Muze to být bolest, jako kdyby byla ústa spálena.

Vredy se mohou objevit na podsívce úst, jazyka a kolem rtu. Jíst, pít a mluvit muze být bolestivé. Pokud dojde k krvácení, hrozí riziko infekce.

Závaznost symptomu je spojena se silou dávky chemoterapie.

Caphosol je casto predepsán pro mukositidu. Novejsí léky mohou nyní snízit riziko mukozitidy.

Symptomy zmizí nekolik týdnu po ukoncení lécby.

9: Ztráta chuti k jídlu

Bud chemoterapie nebo samotná rakovina mohou ovlivnit metabolismus tela, coz vede ke ztráte chuti k jídlu a úbytku hmotnosti, dokud rakovina neprojde do remisí nebo az do ukoncení lécby.

Závaznost závisí na typu rakoviny a chemoterapie.

Uzívání mensích a castejsích jídel muze pomoci udrzet zásobu výzivy. Pití tekutin pomocí slámy muze pomoci udrzet príjem tekutin.

Pacienti, kterí nejsou schopni konzumovat jídlo nebo tekutinu, mohou být hospitalizováni a krmeni nasogastrickou trubicí, která se vede prímo do zaludku pres nos.

10: Tehotenství a plodnost

Mnoho pacientu docasne ztratilo zájem o sex behem chemoterapie. Libido se obvykle vrátí po dokoncení lécby.

V závislosti na druhu podávaného léku muze chemoterapie také snízit plodnost u muzu a zen. Plodnost se casto, ale ne vzdy, vrátí po skoncení lécby.

Pacienti, kterí chtejí mít deti v budoucnu, mohou zvazovat zamrzání spermií nebo embryí pro pozdejsí pouzití.

Mnoho chemoterapeutických léku muze zpusobit vrozené postizení, takze je dulezité, abyste se behem lécby vyvarovali otehotnení.

Pri lécbe by mela být pouzita bariérová metoda antikoncepce a nejméne po roce. Orální metody antikoncepce mohou interferovat s chemoterapií.

Pokud je zena v dobe lécby tehotná nebo otehotní, je nezbytné okamzite sdelit lékari.

11: Problémy s strevami

Hnacka muze vzniknout, kdyz jsou poskozené bunky náhle vytlaceny z tela. Muze se také objevit zácpa. Tyto príznaky casto zacínají nekolik dní po zahájení lécby.

12: Kognitivní a psychické problémy

Az 75 procent pacientu hlásí problémy s pozorností, premýslením a krátkodobou pametí behem chemoterapie. Az 35 procent muze trvat mesíce nebo roky po lécbe.

To muze také ovlivnit schopnost rozumu, organizovat a multitaskovat.

Mohou se také vyvíjet výkyvy nálady a deprese, at uz souvisejí s lécbou samotnou nebo s obavami pro budoucnost.

Typy

Existují ruzné typy chemoterapeutických léku a ruzné zpusoby jejich podávání.

Ctyri hlavní kategorie jsou:

Alkylacní cinidla, které pracují prímo na DNA a zabíjejí bunky v ruzných fázích zivotního cyklu bunek. Mezi príklady patrí chlorambucil, cyklofosfamid, thiotepa a busulfan.

Antimetabolity, které napodobují proteiny, které bunky potrebují prezít. Kdyz bunky spotrebovávají, nenabízejí zádný uzitek a bunky hladovejí. Príklady zahrnují purinové antagonisty, antagonisty pyrimidinu a antagonisty folátu.

Rostlinné alkaloidy, které blokují schopnost bunek rust a rozdelovat. Príklady zahrnují aktinomycin D, doxorubicin a mitomycin.

Protinádorová antibiotika, které se vází na DNA a zastavují syntézu RNA tak, aby se bunky nemohly rozmnozovat. Ty se lisí od antibiotik, které pouzíváme k infekci. Príklady zahrnují doxorubicin, mitoxantron a bleomycin.

Lékar doporucuje vhodnou moznost, v závislosti na tom, jaký druh rakoviny má clovek, jak pokrocilý je, zda predtím meli chemoterapii a zda mají jiné zdravotní problémy, napríklad diabetes.

Úcinnost


Chemoterapie muze být úcinná pri lécbe rakoviny, nekdy vedoucí k úplné remisi i pres její nepríznivé úcinky.

Úcinnost závisí na jednotlivých faktorech.

Tyto zahrnují:

 • umístení, typ a stádium rakoviny
 • vek pacienta, celkové zdraví a stávající zdravotní stavy

Samotná chemoterapie muze v nekterých prípadech dosáhnout úplné remise, kde je pacient vylécen a rakovina se nevrací.

Nekdy se chemoterapie kombinuje s dalsími lécbami, jako je radiacní terapie nebo chirurgická lécba, s cílem dosáhnout úcinnejsích výsledku. Neo-adjuvantní terapie muze být pouzita ke smrstení nádoru pred chirurgickým zákrokem.

Po chirurgickém zákroku nebo remise se chemoterapie pouzívá k odstranení vsech zbývajících rakovinných bunek. Známá jako adjuvantní lécba muze zpomalit nebo zabránit návratu rakoviny.

Pokud je rakovina v pokrocilých stádiích, muze chemoterapie zpomalit progresi onemocnení a snízit príznaky, i kdyz je lécba nepravdepodobná. Jedná se o paliativní chemoterapii.

Výhled

Behem chemoterapie a po ní bude pacient podstupovat krevní testy a dalsí vysetrení, aby zhodnotil prubeh lécby.

Nezádoucí úcinky léku proti chemoterapii mají tendenci odejít, kdyz lécba skoncí.

Cím dríve se lécí rakovina, tím je pravdepodobnejsí, ze dojde k remisi s lécbou.

Nekterí lidé mohou behem chemoterapie pracovat, ale mozná budou muset upravit svuj plán. Mnoho zamestnavatelu je ze zákona povinno pomoci tomu, aby to clovek udelal.

Získání podpory behem lécby

Mluvit s lékarem nebo poradcem nebo se pripojit k místní nebo online podpore muze pomoci.

Je dulezité udrzovat v kontaktu s lékarem v prubehu lécby rakoviny, nebot mohou pomoci pri resení nezádoucích úcinku. Pacienti by nemeli provádet náhlé zmeny ve svém zivotním stylu bez predchozí konzultace s lékarem.

Chemoterapie muze být drahé. Je dulezité si promluvit s lékarem, abyste zjistili, jaké jsou vase moznosti, a projednat s poskytovatelem zdravotního pojistení, které sluzby jsou pokryty.

Nekterí lidé budou schopni pracovat behem chemoterapie, ale jiní budou potrebovat nemoci. Nekterí zamestnavatelé jsou ze zákona povinni prizpusobit pracovní plán pacientum podstupujícím tento typ lécby.

IVF spojené s malým zvýseným rizikem mentální retardace

IVF spojené s malým zvýseným rizikem mentální retardace

Výzkumní pracovníci ve Svédsku nalezli dukazy, které naznacují, ze lécba in vitro (fertilizace) je spojena s malým zvýsením rizika mentální retardace. Autori uvedli, ze s autistickými spektrummi nebylo zjisteno zádné spojení a zduraznil, ze riziko zjistené mentální retardace bylo jen minimální.

(Health)

Zlepsování nálady, krevní cukr u diabetu s prírodní lécbou

Zlepsování nálady, krevní cukr u diabetu s prírodní lécbou

Asi 26 milionu Americanu trpí diabetem typu 2. Studie v komplementární a alternativní medicíne BMC nyní ukázala, ze komplementární a alternativní medicína (CAM), navíc ke konvencní medicíne, má pozitivní prínos pro osoby s diabetem typu 2 ve srovnání s temi, kterí dostávají pouze konvencní medicínu.

(Health)