cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chemické kontaminanty spojené s nízkou imunitní odpovedí na vakcíny

Prestoze v posledních letech doslo k urcitým kontroverzi, rutinní programy ockování detí zustávají v popredí prevence nemocí v komunite. Nyní se zdá, ze chemické látky mohou ovlivnit imunitní odpoved na vakcíny a snízit imunitu, kterou poskytují.
Nová studie s názvem "Koncentrace protilátek proti sérovým vakcínám u detí vystavených perfluorovaným slouceninám", zverejnené 25. ledna 2012 v "Journal of the American Medical Association (JAMA) vysvetluje, ze perfluorované slouceniny (PFC), bezne pouzívané ve výrobcích, jako jsou nelepivé nádobí, nepromokavé odevy a balení rychlého obcerstvení, zpusobily nizsí imunitní odpoved u detí, kterým byly podány vakcíny. PFC mohou být prenatálne predána z matky a postnatálne z vystavení zivotnímu prostredí. Zpusob, jakým dochází ke kontaminaci, je méne dulezitý, protoze úcinek chemikálií má na imunitní systém tela.
Vedoucí studie Philippe Grandjean, profesor ekologického zdraví na Harvardské skole verejného zdraví, uvedl:

"Rutinní ockování z detství je základem moderní prevence onemocnení. Negativní dopad na ockování detí z PFC by mel být povazován za potenciální hrozbu pro verejné zdraví."

Studie ukazují, ze vetsina Americanu má PFC ve svém tele, protoze chemické látky jsou jiz mnoho let siroce pouzívány a mají mnoho prumyslových a výrobních aplikací. Úcinek chemických látek na imunitní systém byl studován u mysí a prokázáno, ze snizuje imunitní odpoved, ale nebyl u lidí prílis zkoumán.
Vedci shromázdili a zpracovávali údaje o narozených detech v Národní nemocnici v Torshavnu na Faerských ostrovech v letech 1999-2001. Celkem bylo 587 úcastníku následných vysetrení. Deti byly testovány na imunitní odpoved na ockování proti tetanu a záskrtu ve veku 5 a 7 let. PFC byly mereny v materském tehotenském séru a v séru detí ve veku 5 let, aby se urcila prenatální a postnatální expozice.
Expozice PFC byla jednoznacne spojena s nizsími protilátkovými odpovedmi na imunizace a zvýsené riziko protilátek u detí. Více znepokojive byly imunitní odpovedi nizsí nez úrovne potrebné k zajistení dlouhodobé ochrany proti nemocem. Dvekrát vyssí koncentrace trí hlavních PFC byla spojena s 49% nizsí hladinou sérových protilátek u detí ve veku 7 let. Imunitní odpoved se merí pri pohledu na hladiny protilátek, vyssí hladiny protilátek jsou dobrým indikátorem imunitního systému, který brání onemocnení nebo v tomto prípade vakcíne.
Grandjean dospel k záveru:
"Byli jsme prekvapeni strmými negativními asociacemi, které naznacují, ze PFCs mohou být pro imunitní systém toxictejsí nez soucasné expozice dioxinu."

Výzkumní pracovníci nezmínili, zda by PFC mohly být také odpovedné za zpusobení nekterých nezádoucích úcinku, které rodice stezují. Mozná viníkem pro spor o vakcínu nejsou samotné vakcíny, ale nizsí funkce imunitního systému kvuli znecistení zivotního prostredí.

Koncentrace PFC tech, které jsou ve studii, jsou podobné nebo mírne nizsí nez u zen ve Spojených státech a vetsina hladin PFC ve farmaku ve veku 5 let byla nizsí nez u detí ve veku od 3 do 5 let v letech 2001-2002.
Tato studie byla podporena Národním institutem environmentálních zdravotnických ved (soucást Národních institucí zdraví), Agenturou pro ochranu zivotního prostredí USA, Dánskou radou pro strategický výzkum a Dánskou agenturou pro ochranu zivotního prostredí.
Napsal Rupert Shepherd

Nizsí IQ spojené s méne stestí

Nizsí IQ spojené s méne stestí

Lidé s nizsími IQ mají tendenci být méne stastní a mají chudsí zdraví obecne nez lidé s vyssími IQs, výzkumníci z University College Londýn uvedli v psychologické medicíne. Autori vysvetlují, ze "stestí na pozadí" a IQ (inteligentní kvocient) jsou nezávisle spojeny s pozitivními zdravotními výsledky.

(Health)

Jak se bunky rakoviny mení, kdyz opustí puvodní místo

Jak se bunky rakoviny mení, kdyz opustí puvodní místo

Studie provedená výzkumnými pracovníky Weill Cornell Medical College odhalila zivotne dulezité kroky rakovinných bunek po tom, co se premenují, aby se oddelily od nádoru a metastázovaly. Studie zverejnená on-line a v nadcházejícím vydání Cancer Research, upozornuje na to, jak rakovinné bunky zvrátit proces a vrátit se zpet do klasické rakoviny, která se muze vyvinout do nového nádoru.

(Health)