cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zpráva CDC: Osýpaly "vyloucené" v USA, ale stále predstavuje hrozbu

Vakcína proti spalnickám byla zavedena v USA pred 50 lety a nyní panel z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí rekl, ze vylucování spalnicek, zardenky a vrozeného syndromu rubeoly vydrzelo v roce 2011. Organizace vsak varuje, ze spalnicka stále predstavuje hrozba, s odvoláním na spicku roku 2013 v prípadech.

Závery z zprávy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) byly zverejneny v roce 2006 JAMA Pediatrics.

Vysetrovatelé poznamenávají, ze pred zahájením programu ockování v USA v roce 1963 bylo témer kazdé díte nakazeno spalnickami - vysoce infekcní virovou chorobou, která muze vést k závazným komplikacím, vcetne smrti.

Kazdý rok zemrelo mezi 450 a 500 osobami, zatímco 48 000 bylo hospitalizováno, 7 000 melo záchvaty a kolem 1 000 trpelo trvalé poskození mozku nebo hluchota.

Výzkumní pracovníci CDC, vedený Dr. Markem J. Papaniazem, shrnuli údaje z národní zprávy USA o eliminaci spalnicek, rubeoly a vrozené rubeoly (CRS). Ríká, ze jejich studie navazuje na overení eliminace spalnicek v roce 2000 a rubeoly v roce 2004.

Je dulezité poznamenat, ze "vyloucení" neznamená, ze se vyskytují nulové prípady onemocnení, nebot nekteré prípady se vyskytují, kdyz jsou lidé infikováni v zahranicí a privádejí je zpet do USA, kde je pak mozno prenáset na místní úrovni.

Proto tým ríká, ze definují vyloucení jako "absence retezce prenosu, který je nepretrzitý po dobu 12 mesícu nebo více."

Prípady spalnicek v USA rostou


Osýpky jsou doprovázeny spinavou vyrázkou. Tady malé díte od poloviny 60. let má infekci, kterou lze predcházet vakcínou. Zdroj: CDC

Podle studie je USA nejlidnatejsí zemí, která odstranila spalnicky, zardenky a CRS, coz muze zpusobit vrozené vady u detí matek infikovaných zardenkou.

Uvedený výskyt spalnicek v USA zustal od roku 2001 pod 1 prípadem na 1 milion obyvatel. Zatím, incidence rubeoly zustává od roku 2004 pod 1 prípadem na 10 milionu obyvatel, pricemz incidence CRS zustává pod jedním prípadem na 5 milionu narozených detí.

Navíc studie ukazuje, ze 88% prípadu spalnicek a 54% prípadu zardenky pochází ze zahranicí.

CDC ríká, ze lidé, kterí jsou infikováni v zahranicí, stále vyvolávají ohniska mezi skupinami neockovaných lidí. Prestoze v USA jsou obvykle kolem 60 prípadu rocne, v roce 2013 dosud bylo zaznamenáno 175 prípadu onemocnení.

Autori studie ríkají, ze ockování je zivotne dulezité:

"Klícem k pokracujícímu úspechu bude udrzení vysoké úrovne imunity v celé populaci USA prostrednictvím ockování, udrzení silné americké pozornosti a schopnosti verejného zdraví reagovat a podpora dalsích zemí v úsilí o kontrolu a odstranení spalnicek, rubeoly a CRS."

Diskuse o ockování vsak pokracuje na verejném míste, kde rodice a verejní cinitelé nadále zpochybnují bezpecnost ockování detí.

Odborníci argumentují ockováním

Ve spojeném úvodníku k nejnovejsí studii píse Dr. Mark Grabowský z Úradu zvlástního vyslance generálního tajemníka pro financování rozvojových cílu tisíciletí v oblasti zdraví a pro malárie v New Yorku o výhodách, které USA videly v dusledku ockování .

"Vylucování spalnicek a zardenky ze západní polokoule je triumf verejného zdraví s nekolika dulezitými dusledky," ríká.

"Za prvé, dovezené prípady spalnicek a zardenky se budou pravdepodobne vyskytovat, dokud nezustanou endemické oblasti na svete." Ríká, ze "druhým dusledkem eliminace spalnicek a rubeoly na západní polokouli je to, ze je to ospravedlnení strategie amerických ockování".

Dr. Grabowsky vsak varuje pred tím,

"Nejvetsí hrozbou pro americký program ockování muze nyní pocházet z váhavosti rodicu ockovat své deti. Ackoli se tato takzvaná váhavost vakcíny nestala tak rozsírenou ve Spojených státech, jak se zdá, stala se v Evrope, roste. "

Reditel CDC Dr. Tom Frieden také varuje pred rizikem onemocnení, pricemz konstatuje, ze "epidemie spalnicek kdekoli je rizikem vsude."

"Stálý prírustek spalnicek v USA je neustálým pripomínkou, ze smrtelné nemoci denne testují nasi zdravotní bezpecnost," dodává.

CDC dodává, ze jako nestovice muze být osivo eliminováno, ale protoze je tak nákazlivé, "velká vetsina obyvatelstva" bude muset být ockována, aby zabránila dalsím ohniskám.

CDC vyzdvihne prohlídku Ebola na peti amerických letistích

CDC vyzdvihne prohlídku Ebola na peti amerických letistích

Od zahájení epidemie Ebola uhynulo z této nemoci 3 742 pacientu v západní Africe. Po smrti prvního pacienta z USA v oblasti Ebola v Dallasu, TX, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zvysují screening Ebola na peti amerických letistích, které obdrzí témer 95% západoafrických cestujících.

(Health)

Srdecní screening doporucený pro novorozence

Srdecní screening doporucený pro novorozence

Nová studie publikovaná online First in The Lancet ukazuje, ze screening novorozencu na zivot ohrozující vrozené vady srdce pomocí pulzní oximetrie je presnejsí nez jiné detekcní metody. Pulzní oximetrie je jednoduchý test s nízkou cenou, který merí hladiny kyslíku, a výzkumníci naznacují, ze test by mel být prijat mezinárodne jako soucást rutinního hodnocení vsech novorozencu.

(Health)