cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.CDC: úmrtí na srdecní onemocnení, s výjimkou nekterých typu

Po analýze 10 let údaju o úmrtí na srdecní onemocnení mezi Americany zjistili výzkumníci, ze celková míra kazdorocne klesá. V tomto císle se kazdorocne zvysují úmrtí na srdecní onemocnení zpusobené vysokým krevním tlakem a nepravidelným srdecním rytmem.
Výzkumníci zjistili, ze celková úmrtnost na srdecní onemocnení v USA klesla, zatímco míra úmrtnosti na hypertenzní srdecní onemocnení a srdecní onemocnení zpusobené arytmií se zvýsily.

Dr. Matthew D. Ritchey a kolegové z divize Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro lécbu srdecních onemocnení a prevenci mozkových príhod v Atlante GA informují o svých zjisteních JAMA.

Poznamenávají, ze ackoli mnoho studií zkoumalo a publikovalo údaje o celkové srdecní chorobe a srdecních onemocneních (CHD), je málo známo trendy ruzných podtypu.

Pro svou analýzu zkoumali údaje ze smrtelných osvedcení amerických obyvatel ve veku 35 let a starsích, kterí zemreli v období 2000-2010 a jejichz hlavní prícinou úmrtí byla CHD, srdecní selhání, hypertenzní srdecní onemocnení (HHD) - srdecní onemocnení kvuli vysokému krevní tlak - chlopnovitá onemocnení srdce, arytmie, plicní onemocnení srdce nebo jiné srdecní onemocnení.

Tým získal data z WONDER - databáze verejného zdraví CDC, která krome jiného obsahuje informace o úmrtním listu.

Míra úmrtí z HHD, arytmie se zvýsila

Výzkumníci zjistili, ze behem desetiletého období zemrelo více nez 7,1 milionu Americanu na srdecní onemocnení. Behem této doby míra úmrtí klesla na celkové srdecní onemocnení o 3,8% rocne, zatímco úmrtnost na CHD klesla o 5,1% rocne.

Tento klesající trend se odrazil také ve vetsine podtypu. Nicméne existovaly dve pozoruhodné výjimky; úmrtnost na HHD se zvýsila o 1,3% rocne, zatímco úmrtnost na srdecní onemocnení zpusobená arytmií se zvýsila o 1% rocne.

V roce 2010 byla po CHD a dalsích srdecních chorobách mezi 35-54 (12,1%) a 55-74 (6,7%) nejcastejsí prícinou úmrtí souvisejících se srdecními chorobami HHD. Mezi pacienty ve veku 75 let a starsí byla srdecní selhání (12,2%).

Autori poznamenávají, ze ackoli úmrtí zpusobené HHD "vzrostl mezi non-hispánské bílé a byl nezmenen u non-hispánské cerní, to zustalo hodne vyssí u non-hispánské cerné v roce 2010."

Dále poukazují na to, ze zatímco úmrtí zpusobené HHD a arytmií predstavují pouze malý podíl úmrtí na srdecní choroby, je treba poznamenat jejich nárust. Dodávají:

"Nekontrolovaný krevní tlak a obezita mezi mladsími dospelými, zejména ne-hispánskými cernosi, muze být vystavena riziku vzniku HHD v raném veku."

Oni také ríkají, ze nárust úmrtí na srdecní onemocnení v dusledku arytmie byl nejprominentnejsí u non-hispánské bílé, zeny a vsichni lidé ve veku 75 a více.

Stárnoucí populace mezi duvody navrhované pro zvýsení

Mezi duvody techto nárustu autori naznacují stárnoucí populaci, lidi zijící déle se srdecním selháním, zvýsením chronické choroby ledvin a prevalencí HHD. Dalsím duvodem mohou být zmeny v tom, jak je arytmie diagnostikována a hlásena na úmrtních osvedceních, dodávají.

Výzkumníci dospeli k záveru, ze zatímco celková míra úmrtí v dusledku srdecních onemocnení klesá, "stále existuje znacná zátez." Poznamenávají, ze by melo pokracovat veskeré úsilí tvurcu politik a kliniku o uplatnení lécby na základe dukazu o prevenci a lécbe CHD a dalsích typu srdecních onemocnení, jako je napríklad HHD a arytmie.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno zjistila, jak mohou chyby v jediném genu chránit pred srdecními chorobami. Psaní v New England Journal of Medicine, vedci popsali, jak vzácné mutace, které zavírají jediný gen, jsou spojeny s nizsí hladinou cholesterolu a snízením rizika infarktu na polovinu.

Marihuana se zvysuje, protoze více lidí si myslí, ze je to bezpecné

Marihuana se zvysuje, protoze více lidí si myslí, ze je to bezpecné

Vnímání marihuany jako skodlivé drogy se mezi dospelými Americany snízilo, coz vedlo ke zvýsení jejího uzívání, uvádí nový výzkum publikovaný v The Lancet Psychiatry. Výzkumníci naznacují, ze nárust uzívání marihuany v USA se projevuje snízeným pocitem, ze je droga skodlivá. Studijní spoluautor Dr.

(Health)

Obstrukcní spánková apnoe postihuje 50% zen

Obstrukcní spánková apnoe postihuje 50% zen

Polovina vsech zen ve veku 20 az 70 let má obstrukcní spánkovou apnoe, 20% se stredne závaznými a 6% závaznými príznaky, uvedli svédstí vedci v Evropském dýchacím vestníku. Studie ukázaly, ze obstrukcní spánková apnoe je z velké cásti nediagnostikovaná. Velké korporace by mohly usetrit miliony ztráty produktivity, pokud by více lidí bylo vysetrováno a léceno pro poruchu spánku.

(Health)