cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prícina Burkitt lymfomu Objevil

Burkittuv lymfom je extrémne rychle rostoucí forma nehodgkinského lymfomu, který pochází z podskupiny bílých krvinek nazývaných B lymfocyty imunitního systému. Nyní výzkumníci z Max Delbrückova centra pro molekulární medicínu (MDC) Berlin-Buch objevili dulezitou slozku, která premenuje imunitní bunky na zhoubné bunky lymfomu.
Podle Dr. Sandrine Sanderové a profesora Klause Rajewského pochází Burkittuv lymfom ze zárodecných center lymfatických orgánu (Peyerovy náplasti v tenkém streve, slezine a lymfatických uzlinách). Reakce germinálního centra je vyvolána B bunkami, kdyz jsou detekovány antigeny. Jakmile dojde k reakci, B-bunky mení svou DNA a zpusobují vysoce specifickou protilátkovou odezvu proti antigenu.

Receptor B-bunek (BCR) hraje v reakcním procesu zásadní roli. Pro úplné rozpoznání antigenu a vyvolání vhodné imunitní odpovedi musí být segmenty DNA kódující protilátku zmeneny a usporádány. Behem tohoto slozitého procesu muze dojít k prerusení DNA a mechanizmum opravných chyb, které mohou vést k genetickým mutacím spojeným s vývojem rakoviny.
U lymfomu Burkitt vedou chyby pri oprave DNA k translokaci c-MYC onkogenu, genu, který rídí bunecné delení. Translokace c-MYC zpusobuje, ze postizené bunky se rozdelují neregulovaným zpusobem a nadmerná exprese c-MYC vede k masivní smrti bunek. Výsledkem je, ze deregulace c-MYC sama o sobe nemuze premenit normální bunky na rakovinné bunky. U Burkittova lymfomu musí být indukce apoptózy zvýsené exprese c-MYC prekonána dalsími mutacemi zabranujícími úmrtí bunek.

V nedávné studii profesor Rejewsky a jeho tým prokázali, ze enzym PI3K je pro zralé B-bunky zivotne dulezitý, aby prezil. PI3K stimuluje signalizacní dráhu, která rídí rust bunek a pusobí proti programované smrti bunek.
Dr. Sander a profesor Rajewsky zalozili svou studii o techto zjisteních. Byly zkoumány interakce c-MYC a PI3K v mysích nádorových bunkách. Tým ukázal, ze PI3K je zivotne dulezitou soucástí vývoje Burkittova lymfomu. Zjistili, ze PI3K umoznuje c-MYC obrátit B lymfocyty na zárodecné centrum do bunek lymfomu, které se delí prubezne a vyhýbají se apoptóze.
Vedci se vsak domnívají, ze jiné genetické mutace hrají roli v Burkittove lymfomagenezi, protoze ne vsechny B-bunky koexprimující c-MYC a PI3K se prevádejí do bunek lymfomu. Taková aberace mohou být identifikována v modelu mysí. Krome toho studie, kterou provedl profesor Louis Staudt z Národního onkologického institutu Bethesda v Marylandu v USA, ukázala, ze jedinci trpící Burkittovým lymfomem nesou genetické mutace, které se podobají tem myskám.
Dr. Sander a profesor Rajewsky vysvetlili:

"Krome deregulace c-MYC je aktivace signalizacní dráhy PI3K klícovým prvkem ve vývoji Burkittova lymfomu. Inhibice této signalizacní dráhy by proto mohla být úcinnou strategií lécby onemocnení."

Napsal Grace Rattue

Sny: Proc sníme?

Sny: Proc sníme?

Obsahy Príciny Co jsou sny? Interpretace Zapomínání snu Kdo sní? Vize a ztráta sluchu Sny jsou príbehy a obrazy, které nase mysl vytvárí behem spánku. Mohou být zábavné, zábavné, romantické, rusivé, desivé a nekdy bizarní. Jsou trvalým zdrojem tajemství pro vedce a psychologické lékare.

(Health)

Lék proti leukémii v dohledu, ríkají australstí vedci

Lék proti leukémii v dohledu, ríkají australstí vedci

Po objevení potenciálního molekulárního "cíle" pro leukémii australstí vedci tvrdí, ze lék na boj s onemocnením je "v jejich památkách", i kdyz je to jeste velmi brzy. Psaní v casopise Blood popisují, jak interakce dvou proteinu - Myb a p300 - se jeví jako nezbytná pro vývoj akutní myeloidní leukémie.

(Health)