cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Uzívání konopí muze vést k schizofrenii

Pacienti s schizofrenií, kterí mají v anamnéze uzívání konopí, vykazují jiný typ mozkové aktivity ve fMRI nez schizofrenici bez predchozího uzívání konopí, podle studie publikované v Hranice v psychiatrii.
Záver pochází z týmu na univerzite v Bergenu v Norsku, který v predchozí zpráve ukázal, ze uzívání konopí vede k docasnému kognitivnímu rozpadu u non-psychotických lidí, coz nakonec vede k dlouhodobé psychóze. Zpráva od výzkumníku spolecnosti Yale také ukázala, ze hlavní úcinná slozka v konopí zpusobuje docasné príznaky podobné schizofrenii, jako jsou bludy ke zhorsení pameti a pozornosti.

Nové výsledky svedcí o tom, ze uzivatelé konopí, kterí bojují se schizofrenií, mohou prekvapive mít vyssí kognitivní schopnosti nez schizofrenici, kterí nepouzívají konopí. Podle autoru to muze naznacovat, ze ti, kterí uzívali konopí, nemeli stejnou mentální náklonnost k psychóze.
Else-Marie Loeberg, vedoucí autor a docent psychologie na Bergenské univerzite v Norsku, uvedla:

"Zatímco mozková aktivita pro obe skupiny byla podobná, existují jemné rozdíly mezi pacienty trpícími schizofrenií s historií uzívání konopí a ti, kterí nikdy neuzívali konopí. Tyto rozdíly nás vedou k presvedcení, ze kognitivní slabost vedoucí ke schizofrenii je napodobována úcinky konopí u jinak nelysotických lidí. "

Studie se skládala z 26 pacientu, kterí byli pozádáni o pokusy s komplikovanými kognitivními úkolemi behem fMRI. Subjekty slyseli v kazdém uchu ruzné slabiky a byli pozádáni, aby rekli, který z nich slysel, kdyz jim bylo receno, ze se soustredí na levou nebo pravou uchu.
Vzhledem k tomu, ze tento úkol je pro nekoho nárocný, je obzvláste tezké pro lidi, kterí trpí schizofrenií, protoze casto mají:
  • obtíznost pri zpracování verbálních podnetu
  • zhorsená pozornost
  • omezené výkonné funkce
Odborníci to zjistili u pacientu s schizofrenií s anamnézou uzívání konopí nemeli pri testování trvale vyssí hladiny mozkových funkcí, ale také správne odpovedeli na vetsí pocet otázek.
Tato studie podporuje teorii týmu, ze uzivatelé konopí, kterí mají schizofrenní vlastnosti, nemají zkusenosti se stejnými nuero-kognitivními nedostatky jako ostatní pacienti trpící schizofrenií.
To podle autora naznacuje, ze Jinak jsou psychopatictí lidé vedeni smerem ke schizofrenii samotným uzíváním konopí, protoze napodobuje kognitivní vadu, která je primárním rizikovým faktorem pro rozvoj poruchy.
Napsal Sarah Glynn

Porucha funkce plic po 11. zárí - Metabolický syndrom Biomarkery pomáhají predpovídat závaznost

Porucha funkce plic po 11. zárí - Metabolický syndrom Biomarkery pomáhají predpovídat závaznost

Podle nového setrení, které se týkalo záchranáru vystavených prachu ze Svetového obchodního centra (WTC), biomarkery metabolického syndromu predpovídají pokles funkce plic v pozdejsí dobe po expozici cástic. Závery ze studie byly publikovány on-line pred publikací v americkém casopise American Respiratory and Critical Care Medicine American Thoracic Society.

(Health)

Strucný úvod do fyziologie

Strucný úvod do fyziologie

Obsah Co je to fyziologie? Historie Biologické systémy Vetev Fyziologie nebo anatomie? Fyziologie je studium normální funkce uvnitr zivých bytostí. Jedná se o dílcí cást biologie, která pokrývá celou radu témat, které zahrnují orgány, anatomii, bunky, biologické slouceniny a jak se vsichni vzájemne ovlivnují, aby umoznili zivot.

(Health)