cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovské úmrtí - obrovský pokles za posledních 20 let, USA

Behem posledních dvaceti let bylo zabráneno více nez milionu úmrtí na rakovinu, informovali výzkumníci CA: Cancer Journal for Clinicians. Míra úmrtí u nejcastejsích typu rakoviny, vcetne rakoviny tlustého streva, prsu, prostaty a plic, postupne rocne klesá. Nekteré vzácnejsí typy rakoviny, jako jsou rakoviny ledvin, stítné zlázy, jater a pankreatu, zaznamenaly úmrtnost a celkový výskyt rakoviny.
Ve své výrocní zpráve nazvané "Statistika rakoviny 2012", plus doprovodný clánek "Fakta a císla o rakovine 2012", autori odhadují, kolik nových diagnóz rakoviny a úmrtí na rakovinu bude tento rok v USA.
Autori predpovídají, ze:

 • Ve Spojených státech bude v roce 2012 vydáno 1 638 910 nových diagnóz rakoviny
 • V USA se v roce 2012 stalo 577 190 úmrtí na rakovinu
 • Od roku 1990 do roku 2008 klesla celková úmrtnost priblizne o 23% u dospelých muzu
 • Od roku 1990 do roku 2008 klesla celková úmrtnost priblizne o 15% u dospelých zen
 • Tyto údaje znamenají, ze behem tohoto období bylo zabráneno více nez milionu úmrtí na rakovinu
Výskyt rakoviny a míra úmrtnosti na rakovinu se mezi jednotlivými etnickými a rasovými skupinami znacne lisí. Celkove mají afroamerictí dospelí muzi 15% vyssí výskyt nových diagnóz rakoviny a 33% vyssí úmrtnost na rakovinu ve srovnání s kavkazskými muzi.
Afroamerické zeny mají na druhé strane 6% nizsí výskyt nových diagnóz rakoviny, ale o 16% vyssí úmrtnost nez belosské zeny.
Nejvetsí pokles úmrtnosti na rakovinu za poslední dve desetiletí byl zaznamenán u afroamerických muzu.
Autori obou zpráv uvádejí, ze stávající znalosti o boji proti rakovine je treba aplikovat ve vsech oblastech spolecnosti, zejména v domácnostech s nizsími príjmy.
Odhaduje se, ze uzívání tabáku a obezita jsou dvema hlavními faktory zpusobujícími rakovinu pro rok 2012. Odhaduje se, ze uzívání tabáku zpusobí v prístích dvanácti mesících jednu tretinu úmrtí na rakovinu a obezitu, spatnou výzivu a fyzickou necinnost dalsí tretinu.
I kdyz celková míra rakoviny a úmrtnost na rakovinu klesly behem posledních dvou desetiletí, doslo k odpovídajícímu nárustu techto dvou sazeb u nekterých vzácnejsích typu rakoviny.
Následující vzácnejsí typy rakoviny zaznamenaly výskyt a celkový pocet úmrtí behem posledních dvou desetiletí:
 • Rakovina ledvin. Ceny se zvýsily ve vsech skupinách, s výjimkou amerických indiánu / Aljasky.
 • Rakovina stítné zlázy. Ceny se zvýsily ve vsech skupinách, s výjimkou amerických indiánu / Aljasky.
 • Rakovina jater. Ceny se zvýsily u kavkazských, afroamerických a hispánských muzu, stejne jako afroamerických zen.
 • Adenokarcinom jícnu. Kurzy vzrostly u dospelých muzu z kavkazského a hispánského pohlaví.
 • Melanom kuze
 • Nekteré typy rakoviny hrdla (spojené s infekcí HPV). Zvýsení bylo pouze u kavkazských.
Odborníci si nejsou jisti, proc se u techto nádoru zvýsila míra úmrtnosti. Nekteré jsou spojeny s vyssími úrovnemi obezity (rakovina jater, ledvin, pankreasu a jícnu). Mozná je tato rakovina jiz dríve rozpoznána - mohlo by dojít ke zvýsení poctu osob.
Napsal Christian Nordqvist

Chcete porozumet spojení Mind-Body? Studie Shakespeara

Chcete porozumet spojení Mind-Body? Studie Shakespeara

Podle studie dr. Kennetha Heatona publikovaného v Lékarských humanitách by mnoho lékaru melo prospech ze studie Shakespeara, aby lépe porozumeli spojení mysli a tela, protoze Shakespeare byl mistrem pri zobrazování hlubokých emocních rozrusení ve fyzických symptomech jeho postav. Pro jeho studium se Kenneth Heaton, lékar a vydavatel, který se vydal na tvorbu Williama Shakespeara, rozhodl hledat dukaz psychosomatických príznaku systematicky analyzovat 42 Shakespearových významných del a 46 jeho soucasníku.

(Health)

Národní milovníky srdce Iniciativa Perfektní Xmas dárek pro milované

Národní milovníky srdce Iniciativa Perfektní Xmas dárek pro milované

Národní iniciativa Million Hearts nabízí pomoc mnoha lidem, kterí jsou zaseknutí hledá perfektní sezónní dárek pro své blízké. At uz je nekdo bohatý nebo chudý, vsichni ocení dobré zdraví. Národní iniciativa Million Hearts prisla s novou myslenkou na dokonalý nový dar; jejich on-line pohlednice, známé jako elektronické pohlednice, nabízejí lidem, kterí dávají dárek, prílezitost postarat se o své zdraví jako dárek milovanému.

(Health)