cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Muze denní projev zvýsit dusevní výkon?

Uzíváte si nekdy snení pri plnení nárocného dusevního úkolu a potesíte se, ze dovolíte, aby vase mysl bloudila? Mozná to není tak spatná vec, naznacuje studie, která zjistila, ze zamestnávání oblastí mozku souvisejících s dusevními stavy "mimo úkoly" - vcetne snení nebo vzpomínání - zvysuje výkon pri urcitých komplikovaných mentálních úkolech.
Denní projev pri práci na komplexních dusevních úkolech nemusí být takovým zlocinem; nová studie naznacuje, ze muze skutecne zlepsit dusevní výkon.

Studie, publikovaná v Journal of Neuroscience, byl veden výzkumníky na Cornell University v Ithaca, NY.

Vysvetlují, ze dríve bylo mysleno, ze pro vyresení dusevní hádanky je treba aktivovat výkonnou rídící sít mozku pro externí myslení zamerené na cíle, zatímco sít pro interní myslení (vcetne denního projevu) musí být snízena, aby se zabránilo hluku v pozadí.

"Prevládající názor spocívá v tom, ze aktivace oblastí mozku oznacovaných jako výchozí sít narusuje výkonnost úkolu nárocných na pozornost, protoze tato sít je spojena s chováním jako je putování mysli," ríká hlavní autor a neurolog Nathan Spreng.

"Nase studie je první, která demonstruje opak - ze zapojení do výchozí síte muze také zlepsit výkon," dodává.

Spreng vysvetluje, ze predchozí studie neuroimagingu prokázaly, ze aktivace výchozí síte brání komplexním mentálním úlohám, ve vetsine techto studií vsak mentální aktivity spojené s výchozím sítovým konfliktem s cíli úkolu.

Vyuzívá príklad premýslení o aktivitách minulého víkendu pri psaní poznámek ve tríde; v této situaci by se snízila schopnost udrzovat a prijímat úcinné poznámky.

Výkon krátkodobé pameti spojený s vetsí aktivitou ve výchozí síti

Za úcelem dalsího zkoumání toho, jak se interakce mezi neuronovými sítemi zamerenými na vnejsí a vnitrní prostredí vzájemne soustredují, pomohl Spreng a kolegové zaujmout nový prístup, podle nehoz mohou úkoly, jako je napr. Spomínat, posílit a nikoli bránit cílum experimentální úlohy.

Pro jejich studium meli vedci 36 mladých dospelých, kterí si prohlízeli sady slavných a neslavných tvárí v sérii a pozádali je, aby zjistili, zda aktuální tvár odpovídá té, která predtím predstavovala dve tváre. Mezitím vedci naskenovali své mozky pomocí funkcního zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI).

Tento úkol posoudil, zda pouzití dlouhodobé pameti zahrnující slavné lidi - které pouzívá výchozí sítové oblasti mozku - podporuje krátkodobou pametovou výkonnost - která vyuzívá rídící oblasti kontroly.

Výsledky ukázaly, ze úcastníci studie byli rychlejsí a presnejsí, kdyz odpovídali slavným tvárím nez pri porovnávání anonymních tvárí, coz naznacuje, ze jejich lepsí výkonnost v krátkodobé pameti je spojena s vetsí aktivitou ve výchozí síti.

V komentári k nálezum ríká Spreng:

"Mimo laboratore sledování cílu zahrnuje zpracování informací plných osobního významu - znalosti o minulých zkusenostech, motivacích, budoucích plánech a spolecenském kontextu. Nase studie naznacuje, ze sítové síte a síte výkonných kontrolních sítí se dynamicky vzájemne propojují, aby se usnadnil trvalý dialog mezi provádením vnejsí cíle a vnitrní význam. "

Prestoze jejich studie mela malou velikost vzorku, Spreng a jeho tým dospeli k záveru, ze jejich výzkum ukazuje, jak aktivita ve výchozích oblastech mozku podporuje výkonnost na úkolove orientovaných úlohách, kdyz se toto vyrovná s cinnostmi podporovanými výchozí sítí. Jinými slovy, kdyz jsou podmínky správné, mantracní putování pomáhá posílit slozité dusevní úlohy.

Zdravotní novinky dnes nedávno o studii, která naznacuje, ze mozkové funkce starsích dospelých pracují lépe ráno.

Likér ve filmech podporuje teen drink

Likér ve filmech podporuje teen drink

Uvádení tabáku do filmu a televizních poradu je jiz dlouho politicky neprijatelné, s výjimkou urcitých období. Ted je to pod tlapou zpráva se zprávou v dubnu 2012 Pediatrics (zverejnená online 5. brezna), která ukazuje, ze cím víc teenageru sledovalo filmy, které obsahovaly konzumaci alkoholu, tím více se pravdepodobne pili.

(Health)

Nový test moci muze snízit potrebu cerpání krve

Nový test moci muze snízit potrebu cerpání krve

Vedci navrhli zpusob testování moci pro markery onemocnení, které by mohly snízit potrebu krevních vzorku. Jejich nový zpusob cistení bílkovin ve vzorcích moci by mohl snízit potrebu cerpat krev pro testy, ríkají vedci. Nový test slibuje, ze bude rychlejsí a levnejsí nez soucasné testy moci, tvrdí výzkumníci z Clemsonovy univerzity v Jizní Karolíne, kterí o tom písu v casopise Proteomics - Clinical Applications.

(Health)