cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.C-Section Babies s vysokým rizikem obezity

Deti, které se narodily v císarském rezu (c-section), jsou mnohem pravdepodobnejsí, ze se stanou obézními, kdyz vyrustají ve srovnání s detmi, kterí jsou dodáváni vaginálne, odhaluje nová studie provedená v UK, která zahrnovala více nez 10 000 detí.
Priblizne 33% narozených detí v USA je podle centier pro kontrolu a prevenci onemocnení v USA císarských porodu a míra c-sekcí stoupá.
Studie, vedená Dr. Janem Blusteinem, Ph.D., M.D., z Newyorské lékarské univerzity, analyzovala údaje o celkovém poctu 10,219 britských narozených detí v letech 1991 az 1992.
Doktor Blustein to rekl "mohou být dlouhodobé dusledky pro deti, o kterých nevíme," které se týkají sekcí C.
Ve skutecnosti jiz existují zdravotní rizika spojená s úseky C. Jedna studie ukázala, ze deti s C-sekcemi mají petkrát vetsí pravdepodobnost, ze vyvolají alergie ve veku dva nez ty, které se narodily prirozene.
Dalsí studie prokázala, ze deti narozené c-sekcí mají vetsí pravdepodobnost astmatu nez deti dodané vaginálne.
Cílem studie, která byla publikována v Mezinárodní zurnál obezity, bylo "zhodnotit asociace císarského rezu s telesnou hmotností od narození az po dospívání."

C-oddíl deti vázit méne nez ostatní zpocátku, pak pozdeji

V prumeru deti narozené v C-sekci byly o 0,125 liber lehcí nez deti vaginálne narozené.

Deti byly analyzovány výzkumníky na ruzných místech v jejich zivote, aby zhodnotili jejich telesnou hmotnost.
V dobe, kdy byly deti staré sest týdnu, byli ti, kterí byli doruceni prostrednictvím C-sekce, jiz tezsí nez ostatní. Tento trend byl konzistentní ve veku trí, jedenácti a patnácti let.
Ve veku 11 let bylo zjisteno, ze ti, kterí byli podáváni v sekci C, mají o 83% vyssí pravdepodobnost nadváhy nez ti, kterí se narodili vaginálne.
Výsledky byly upraveny tak, aby zohlednovaly faktory, jako je hmotnost matky a zda byly kojeny.
Blustein nebyl schopen presvedcive potvrdit, zda jsou dodávky v rámci C-sekce hlavní prícinou tohoto trendu. Nicméne, ona ríkala, ze jestlize oni jsou, to je pravdepodobne kvuli tomu, ze na rozdíl od vaginally dodávaných detí, C-sekce deti nejsou vystaveny dulezitým bakteriím behem narození.
Nicméne, Blustein dodal:
"Dalsí moznosti jsou to, ze jsou to deti, které by byly stejne tezké jako zena je rizikovým faktorem pro sekci C, takze je to problém s pokusem zjistit, zda je to skutecné nebo zda je to proste zálezitost výberu. "

Závery této studie jsou v souladu s podobnou studií provedenou v Detské nemocnici v Bostonu, která naznacuje, ze C-Sekce muze potenciálne zdvojnásobit riziko detské obezity.
Zpráva spolecnosti Trust for America's Health a Nadace Roberta Wooda Johnsona ukázala, ze míra obezity v USA se po tricet let udrzuje stabilní poprvé.
Napsal Joseph Nordqvist

Pacienti se srdecním selháním optimistický o zivotnosti

Pacienti se srdecním selháním optimistický o zivotnosti

Clánek publikovaný v casopise JAMA z 4. cervna uvádí, ze mezi klinickými predpovedi a ocekáváním pacientu o délce zivota a prezití pacientu se srdecním selháním je neshoda. Larry A. Allen, M.D., M.H.S. (Duke Clinical Research Institute, Durham, N.C.) a kolegové zjistují, ze mladsí pacienti a pacienti s váznejsími chorobami výrazne nadhodnocují jejich zbývající délku zivota.

(Health)

Lécba akné zvysuje hladinu cholesterolu a triglyceridu

Lécba akné zvysuje hladinu cholesterolu a triglyceridu

Lékari si vzdy mysleli, ze Accutane (izotretinoin), lék proti akné, nese s sebou malé riziko zvýsení hladiny cholesterolu a / nebo triglyceridu. Nicméne nedávná studie provedená vedci z Kalifornské univerzity v San Francisku ukázala, ze riziko je mnohem vyssí, nez se dríve myslelo.

(Health)