cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je bronchitida nakazlivá?

Obsah

 1. Prenos
 2. Typy
 3. Príciny
 4. Prevence
 5. Lécba
Bronchitida je stav, který postihuje plíce a dýchací cesty. Jedná se o zánet prudusek, které jsou hlavními dýchacími pruchody v plicích. V nekterých prípadech muze být bronchitida nákazlivá.

Pri urcování, zda je bronchitida nakazlivá nebo ne, pomáhá pochopit ruzné typy onemocnení.

Prenos


Lidé by meli predpokládat, ze jsou nakazliví, i kdyz jeste nejsou presvedceni, ze onemocnením je bronchitida.

Existují dva ruzné typy bronchitidy, akutní a chronické. Ve vetsine prípadu je akutní bronchitida zpusobena virem. Chronická bronchitida je typ chronického onemocnení plic.

Lidé s chronickou formou bronchitidy mohou být také vystaveni akutní bronchitide vystavením viru. Kasel je castým príznakem obou typu.

Osoba s akutní bronchitidou muze být nákazlivá, jakmile se symptomy poprvé objeví.

V raných stádiích je casto obtízné urcit, zda je kasel zpusoben bronchitidou nebo jiným stavem. Jako takové je pro cloveka nejlepsí predpokládat, ze jsou nakazlivá.

Lidé jsou vetsinou nákazliví v casných stádiích onemocnení.

Jak se prenásí bronchitida?

Virus bronchitidy muze být prenásen z cloveka na cloveka, kdyz jsou blízko sebe.

Pokud osoba s bronchitidou kasle nebo kýchá, infikované kapicky se dostanou do vzduchu a pristávají na povrchu.

Tyto infikované cástice mohou infikovat jinou osobu a zpusobit bronchitidu, pokud pricházejí do styku s:

 • nos
 • pusa
 • dýchacích cest

Pozdní príznaky

V mnoha prípadech akutní bronchitidy mohou príznaky, jako napr. Pokracující kasel, pretrvávat dlouho po zániku infekce. Kasel muze trvat nekolik týdnu poté.

Jakmile infekce zmizí, bronchitida jiz není nakazlivá. Je vsak dulezité, aby si lidé udrzovali dobrou hygienu a pravidelne si umývali ruce.

Typy

Primárním príznakem bronchitidy je pretrvávající kasel. Primárním príznakem bronchitidy je pretrvávající, obvykle vlhký kasel, který obsahuje velké mnozství hlenu. Mokrý kasel se vyskytuje, protoze dýchací cesty se zanícily a v reakci na ne vzniká hlen.

Hlavní rozdíly mezi akutní a chronickou bronchitidou jsou vysvetleny níze.

Akutní zánet prudusek

Akutní bronchitida je definována jako krátkodobý zánet plic a dýchacích cest, obvykle trvající méne nez 3 týdny. Akutní bronchitida je nejcastejsí u starsích osob, kojencu a detí.

Virus obvykle zpusobuje akutní bronchitidu, coz zpusobuje, ze se clovek bude pravdepodobneji vyvíjet behem zimních mesícu, kdy jsou vírivé infekce castejsí.

Pri akutní bronchitide mohou být symptomy podobné príznakum nachlazení nebo chripce. Z tohoto duvodu je casto nazýván "hrudníkem". Krome kasle muze príznaky zahrnovat:

 • horecnatá bolest
 • bolesti hlavy
 • únava
 • Bolest svalu
 • bolest krku

Chronická bronchitida


Lidé s anamnézou kourení mají vetsí pravdepodobnost výskytu chronické bronchitidy.

Na rozdíl od akutních zmen je diagnostikována chronická bronchitida, pokud se objeví príznaky:

 • probíhají
 • trvalo nejméne 3 mesíce behem jednoho roku
 • se vyskytly dva po sobe jdoucí roky

Chronická bronchitida je jednou z nekolika stavu známých také jako chronická obstrukcní plicní nemoc nebo CHOPN.

Pokud jsou príznaky bronchitidy prítomny a trvají po dobu 3 po sobe jdoucích týdnu, pak je nutná lékarská diagnóza. Tato diagnóza pomáhá lékari urcit, zda se jedná o chronickou bronchitidu.

U chronické bronchitidy jsou príznaky castejsí:

 • dlouhodobý kasel s výraznou produkcí hlenu a sputa
 • trvající dusnost
 • dejiny CHOPN
 • historie kourení

Vzhledem k tomu, ze príznaky bronchitidy mohou být podobné rade dalsích onemocnení, lékar bude muset diagnostikovat stav, aby se lécil správne.

Príciny

Rada ruzných faktoru muze zpusobit akutní nebo chronickou bronchitidu. Príciny obou typu bronchitidy jsou zkoumány níze.

Virus a bakterie

Akutní bronchitida je obvykle zpusobena virovou infekcí, podobnou viru, která zpusobuje nachlazení a chripku, coz znamená, ze akutní bronchitida muze být nakazlivá.

Zrídka jsou prícinou bakteriální infekce.

Faktory prostredí

Nekteré faktory zivotního prostredí mohou zvýsit pravdepodobnost vzniku akutní bronchitidy. Tyto stavy zpusobují zánet dýchacích cest a zpomalují infekci plic.

Nejlepsí je, pokud je to mozné, vyhnout se následujícím drázdivým látkám:

 • Znecistení ovzdusí: také známý jako smog.
 • Silné chemikálie: vdechování techto látek muze drázdit plíce a dýchací cesty.
 • Tabákový kour: clovek, který kourí, zvysuje nejen vlastní sance na vznik akutní i chronické bronchitidy, ale i rizika pro ty, kterí vdechují kolem nich kour z druhé ruky.
 • Dalsí environmentální faktory: dalsí faktory, které mohou navodit, jsou dýchací cesty, kour a velké pozáry.

Prevence

Existují nekteré kroky, které mohou lidé prijmout, aby zabránili nebo snízili riziko vzniku akutní i chronické bronchitidy. Tyto zahrnují:


Udrzování dobré hygieny a pravidelné mytí rukou muze pomoci zabránit sírení bronchitidy.
 • Zastavení kourení: Je nezbytné prijmout opatrení k ukoncení kourení a zabránit pasivnímu kourení. Kourení oslabuje imunitní systém, coz ztezuje boj s infekcemi. Ukoncení kourení je jediná nejlepsí vec, kterou muze clovek udelat pro zlepsení svého zdraví plic.
 • Zabránení znecistení: Vyhýbání se místum s vysokou úrovní znecistení ovzdusí, prachu nebo výparu muze snízit riziko bronchitidy a dalsích plicních stavu, jako je napríklad astma.
 • Nosit masku: Maska, která pokrývá ústa i nos, muze pomoci zabránit expozici plicním drázdivým látkám a snízit zánet dýchacích cest.
 • Ockování: Ve vetsine prípadu by lidé meli dostat kazdorocní ockování proti chripce, spolecne s rutinními ockování proti pneumonii a cernému kasli. Prevence infekcí plic udrzuje lidi zdravejsí po celý rok.
 • Mytí rukou: Pravidelné mytí rukou a udrzování cistého povrchu mohou pomoci zabránit napadení viru jinými.

Lécba

Lécba bronchitidy se muze lisit podle toho, zda je akutní nebo chronická.

Lécba akutní bronchitidy

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se antibiotika nepouzívají k lécbe akutní bronchitidy, protoze jsou zpusobeny virem a antibiotika pracují pouze proti bakteriálním infekcím.

U vetsiny prípadu akutní bronchitidy tento stav projde behem nekolika týdnu.

Doporucená lécba zahrnuje:

 • spousta tekutin
 • spousta odpocinku
 • chladný mlhový zvlhcovac, který usnadnuje vás kasel
 • pára ze sprchy nebo misky horké vody
 • léky, které Vám doporucil lékar

Kourení muze zhorsit vase onemocnení, zhorsovat príznaky a prodluzovat zotavení. Pokud je to mozné, je dulezité snízit nebo ukoncit kourení.

Lécba chronické bronchitidy

Bohuzel, chronická bronchitida nemá zádnou známou lécbu. Místo toho, moznosti lécby chronické bronchitidy zahrnují rízení a snizování príznaku.

Zmeny v zivotním stylu jsou casto doporucovány pro kontrolu príznaku chronické bronchitidy. Patrí mezi ne zajistení, abyste jedli zdravou výzivu a cvicení, jak je tolerováno.

Plicní rehabilitace muze být uzitecná i pro mnoho jedincu s chronickou bronchitidou. V nekterých prípadech lékari doporucí léky. Ty mohou pricházet v ruzných formách, vcetne:

 • inhalátory a dýchací lécby
 • mukolytické léky
 • steroidy
 • bronchodilatátory

Mukolytické léky ztencují hlen, zatímco bronchodilatátory pomáhají otevrít dýchací cesty. Steroidy pomáhají pri lécbe zánetu.

Udrzování hydratace je rovnez dulezité pri lécbe bronchitidy. Dobrý príjem tekutin vylucuje sekreci, coz usnadnuje vykaslení a vyklouznutí.

Pri zvazování mozností lécby akutní a chronické bronchitidy je dulezité vyhledat lékare. Budou schopni poskytnout doporucení, která nejlépe vyhovují celkovému zdravotnímu stavu cloveka a jakýmkoli predem existujícím podmínkám.

Postriková kuze pomáhá lécit rany

Postriková kuze pomáhá lécit rany

Rozprasování zivých kozních bunek prímo na ránu bylo zjisteno, ze uzdravují zilní vredy v nohách lépe nez standardní péce, podle výsledku studie publikované on-line první v The Lancet v pátek. Klinická studie fáze 2b testovala "rozstrikovanou kuzi", která je ve vývoji pro lécbu vredových vredu na nohou.

(Health)

Falls castejsí v raném Alzheimerove chorobe

Falls castejsí v raném Alzheimerove chorobe

Falls jsou castejsí u lidí s nejcasnejsími príznaky Alzheimerovy choroby, podle nového výzkumu z USA prezentovaného na konferenci v Parízi na víkend, kde se delegáti dozvedeli, jak kognitivne zdravé starsí dospelé s preclinickým Alzheimerovým chorobou a bez nej mají dvojnásobné riziko pádu pokud PET vysetrení jejich mozku vykazuje známky beta-amyloidních plaku, jeden z charakteristických rysu onemocnení.

(Health)