cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kojení muze snízit riziko matek u diabetu 2. typu

Zatímco je známo, ze kojení je velmi prospesné pro zdraví kojencu, nová studie doplnuje rostoucí seznam zdravotních prínosu, které prinásí matkám; výzkumníci zjistili, ze zeny s gestacním diabetem mohou snízit na polovinu riziko vzniku diabetu 2. typu, pokud výlucne nebo vetsinou kojenci své díte po dobu alespon 2 mesícu.
Zeny s gestacním diabetem by mohly snízit na polovinu riziko diabetes mellitus 2. typu po porodu kojením nejméne po dobu 2 mesícu.

Studie byla vedena výzkumnými pracovníky z Kaiser Permanente v Oaklandu, CA, a je publikována v Annals of Internal Medicine.

Gestacní diabetes je diagnostikován tehdy, kdyz zena behem tehotenství vyvine vysokou hladinu cukru v krvi, normálne kolem 24 týdnu tehotenství.

Kolem 5-9% vsech tehotenství v USA je postizeno gestacním diabetem, pricemz kazdorocne diagnostikovává priblizne 250 000 zen. Zeny ve veku nad 35 let, s nadváhou nebo s rodinnou anamnézou diabetu jsou ohrozeny.

Podle výzkumného týmu vedeného dr. Ericou P. Gunderson, PhD, epidemiologou a vedoucím vedeckého výzkumu v oddelení výzkumu Kaiser Permanente, zeny s gestacním diabetem mají az sedmkrát vyssí pravdepodobnost vývoje diabetu 2. typu.

Tento nejnovejsí výzkum vsak naznacuje, ze kojení muze zabránit rozvoji gestacního diabetu.

35-57% nizsí riziko diabetu 2. typu u matek

Americká akademie pediatrie (AAP) doporucuje, aby matky výlucne kojily své kojence asi 6 mesícu. Po uplynutí této doby AAP doporucuje pokracovat v kojení po dobu nejméne 1 roku, vedle zavedení doplnkových potravin. Tato doporucení platí také u zen s gestacním diabetem.

Pro jejich studium se Dr. Gunderson a kolegové rozhodli vysetrovat, jak kojenec postihuje riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu po porodu.

Rychlá fakta o kojení
  • Míra kojení se v USA zvysuje; v roce 2011 zacalo s kojením 79% novorozencu
  • Z kojencu narozených v roce 2011 49% kojilo behem 6 mesícu
  • 27% detí narozených v roce 2011 dojalo 12 mesícu.

Dalsí informace o kojení

Tým analyzoval 1 035 zen, které byly diagnostikovány s gestacním diabetem a které byly soucástí studie zen, kojencu a diabetes typu 2 po tehotenství GDM (SWIFT) v letech 2008-2011.

Vsechny hodnocené zeny mely samostatné porodnosti pri 35 týdnech tehotenství nebo pozdeji. Po 6-9 týdnech po porodu mela kazdá zena osobní hodnocení, které zahrnovalo orální testování glukózové tolerance. Taková hodnocení byla provedena znovu 1 a 2 roky po podání u zen, které nemely diabetes na pocátku.

Informace o postupech kojencu pro kojence byly také shromazdovány mesícne az do 1 roku od jejich dorucení - první studie podle nich.

Behem 2 let po porodu vyvinula témer 12% zen na diabetes 2. typu.

Ve srovnání s zenami, které výhradne krmily své kojence 6 az 9 týdnu po porodu, zeny, které výhradne nebo vetsinou kojily své díte po dobu alespon dvou mesícu, mely asi o 35-57% méne výskytu diabetu 2. typu po 2 letech .

Riziko, ze matky vyvíjejí diabetes typu 2 snízené s vyssí intenzitou kojení a delsím trváním kojení, podle výzkumníku.

Tyto nálezy zustaly po tom, co bylo zjisteno nekolik potenciálne zmatených faktoru, vcetne rasy / etnického puvodu, obezity matek pred tehotenstvím, gestacního prírustku hmotnosti, lécby gestacního diabetu, porodu císarským rezem a chování v oblasti zivotního stylu.

Komentovat dusledky techto výsledku, Dr. Gunderson ríká:

"Tato zjistení zduraznují dulezitost uprednostnování vzdelávání v oblasti kojení a podpory zen s gestacním diabetem jako soucást preventivních opatrení v oblasti prevence diabetu v rámci systému zdravotní péce."

Kojení muze prinést matkám dalsí výhody. V zárí, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která zjistila, ze matky s roztrousenou sklerózou, které výhradne kojily své kojence po dobu 2 mesícu po podání, mely nizsí riziko relapsu onemocnení.

Spolecná zánetlivá porucha zvysuje srdecní infarkt, riziko mrtvice

Spolecná zánetlivá porucha zvysuje srdecní infarkt, riziko mrtvice

Lidé, kterí mají polymyalgii rheumatica - bezná zánetlivá porucha mezi seniori, která zpusobuje bolest a ztuhlost - jsou více ohrozena infarktem a mrtvicí, uvádí nová studie zverejnená v CMAJ. Pacienti s polymyalgií rheumatiky ve veku 50-59 let meli petinásobne zvýsené riziko cévních onemocnení ve srovnání s trojnásobným zvýseným rizikem u pacientu ve veku 80 let a starsích.

(Health)

Co potrebujete vedet o Huntingtonove nemoci

Co potrebujete vedet o Huntingtonove nemoci

Obsah Co je to Huntingtonova? Symptomy zpusobují lécbu Diagnostika Výhled Genetické testování Huntingtonova choroba je nevylécitelná dedicná porucha mozku. Jedná se o nicivé onemocnení, které zpusobuje poskození mozkových bunek nebo neuronu. Stává se to, kdyz vadný gen zpusobí, ze toxické proteiny se shromazdují v mozku.

(Health)