cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kojení muze snízit riziko matek u diabetu 2. typu

Zatímco je známo, ze kojení je velmi prospesné pro zdraví kojencu, nová studie doplnuje rostoucí seznam zdravotních prínosu, které prinásí matkám; výzkumníci zjistili, ze zeny s gestacním diabetem mohou snízit na polovinu riziko vzniku diabetu 2. typu, pokud výlucne nebo vetsinou kojenci své díte po dobu alespon 2 mesícu.
Zeny s gestacním diabetem by mohly snízit na polovinu riziko diabetes mellitus 2. typu po porodu kojením nejméne po dobu 2 mesícu.

Studie byla vedena výzkumnými pracovníky z Kaiser Permanente v Oaklandu, CA, a je publikována v Annals of Internal Medicine.

Gestacní diabetes je diagnostikován tehdy, kdyz zena behem tehotenství vyvine vysokou hladinu cukru v krvi, normálne kolem 24 týdnu tehotenství.

Kolem 5-9% vsech tehotenství v USA je postizeno gestacním diabetem, pricemz kazdorocne diagnostikovává priblizne 250 000 zen. Zeny ve veku nad 35 let, s nadváhou nebo s rodinnou anamnézou diabetu jsou ohrozeny.

Podle výzkumného týmu vedeného dr. Ericou P. Gunderson, PhD, epidemiologou a vedoucím vedeckého výzkumu v oddelení výzkumu Kaiser Permanente, zeny s gestacním diabetem mají az sedmkrát vyssí pravdepodobnost vývoje diabetu 2. typu.

Tento nejnovejsí výzkum vsak naznacuje, ze kojení muze zabránit rozvoji gestacního diabetu.

35-57% nizsí riziko diabetu 2. typu u matek

Americká akademie pediatrie (AAP) doporucuje, aby matky výlucne kojily své kojence asi 6 mesícu. Po uplynutí této doby AAP doporucuje pokracovat v kojení po dobu nejméne 1 roku, vedle zavedení doplnkových potravin. Tato doporucení platí také u zen s gestacním diabetem.

Pro jejich studium se Dr. Gunderson a kolegové rozhodli vysetrovat, jak kojenec postihuje riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu po porodu.

Rychlá fakta o kojení
  • Míra kojení se v USA zvysuje; v roce 2011 zacalo s kojením 79% novorozencu
  • Z kojencu narozených v roce 2011 49% kojilo behem 6 mesícu
  • 27% detí narozených v roce 2011 dojalo 12 mesícu.

Dalsí informace o kojení

Tým analyzoval 1 035 zen, které byly diagnostikovány s gestacním diabetem a které byly soucástí studie zen, kojencu a diabetes typu 2 po tehotenství GDM (SWIFT) v letech 2008-2011.

Vsechny hodnocené zeny mely samostatné porodnosti pri 35 týdnech tehotenství nebo pozdeji. Po 6-9 týdnech po porodu mela kazdá zena osobní hodnocení, které zahrnovalo orální testování glukózové tolerance. Taková hodnocení byla provedena znovu 1 a 2 roky po podání u zen, které nemely diabetes na pocátku.

Informace o postupech kojencu pro kojence byly také shromazdovány mesícne az do 1 roku od jejich dorucení - první studie podle nich.

Behem 2 let po porodu vyvinula témer 12% zen na diabetes 2. typu.

Ve srovnání s zenami, které výhradne krmily své kojence 6 az 9 týdnu po porodu, zeny, které výhradne nebo vetsinou kojily své díte po dobu alespon dvou mesícu, mely asi o 35-57% méne výskytu diabetu 2. typu po 2 letech .

Riziko, ze matky vyvíjejí diabetes typu 2 snízené s vyssí intenzitou kojení a delsím trváním kojení, podle výzkumníku.

Tyto nálezy zustaly po tom, co bylo zjisteno nekolik potenciálne zmatených faktoru, vcetne rasy / etnického puvodu, obezity matek pred tehotenstvím, gestacního prírustku hmotnosti, lécby gestacního diabetu, porodu císarským rezem a chování v oblasti zivotního stylu.

Komentovat dusledky techto výsledku, Dr. Gunderson ríká:

"Tato zjistení zduraznují dulezitost uprednostnování vzdelávání v oblasti kojení a podpory zen s gestacním diabetem jako soucást preventivních opatrení v oblasti prevence diabetu v rámci systému zdravotní péce."

Kojení muze prinést matkám dalsí výhody. V zárí, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která zjistila, ze matky s roztrousenou sklerózou, které výhradne kojily své kojence po dobu 2 mesícu po podání, mely nizsí riziko relapsu onemocnení.

Neorální antikoncepce mají vyssí riziko zilní tromboembolie nez ústní

Neorální antikoncepce mají vyssí riziko zilní tromboembolie nez ústní

Nekteré neorální hormonální antikoncepce, jako jsou vaginální krouzky, implantáty a kozní náplasti, prinásejí vyssí riziko zilní tromboembolie - krevní srazeniny - v porovnání s perorálními antikoncepcními tabletami, uvedli badatelé z Kodanské univerzity v britském lékarském casopise BMJ. Autori napsali, ze nekterí pacienti by meli prejít na perorální hormonální antikoncepci, aby se snízilo riziko vzniku krevních srazenin.

(Health)

Kolonoskopie muze snízit úmrtí na rakovinu tlustého streva, dlouhodobá studie

Kolonoskopie muze snízit úmrtí na rakovinu tlustého streva, dlouhodobá studie

Nový výzkum, který vedl centrum Cancer Center Memorial Sloan-Kettering v USA, poprvé zjistil, ze odstranení prekancerózních polypu behem kolonoskopie muze snízit na polovinu riziko úmrtí na onemocnení. Rozsáhlý tým endoskopu, radiologu, patologu a epidemiologu píse o svých zjisteních v on-line vydání casopisu New England Journal of Medicine, NEJM.

(Health)