cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovina prsu: míra diagnózy a prezití se lisí podle rasy

Nová studie zverejnená v roce 2006 JAMA zjistuje, ze mezi zenami v USA muze být pravdepodobnost diagnostikování rakoviny prsu v casných stádiích onemocnení a pravdepodobnost prezití po takové diagnóze ovlivnena rasou a etnickým puvodem, a to muze být az na biologické rozdíly.
Podle Americanové spolecnosti pro rakovinu jsou zeny s vetsí pravdepodobností rakovinou prsu nez afroamerické zeny, ackoli afroamerictí zeny mají vyssí pravdepodobnost úmrtí na onemocnení.

Podle Americké spolecnosti pro lécbu rakoviny se v tomto roce objeví priblizne 231 840 nových prípadu invazivního karcinomu prsu - ve kterém se rakovinné bunky rozsírily za prsní kanálky - a v USA to bylo více nez 40 000 úmrtí.

Jiz je známo, ze výskyt rakoviny prsu v USA se lisí podle rasy a etnického puvodu. Celkove jsou zeny s vetsí pravdepodobností rakovinou prsu nez afroamerické zeny, ackoli afroamerické zeny pravdepodobne uhynou z této nemoci.

Mezi zenami mladsími nez 45 let je vsak pravdepodobnejsí, ze afroamericané rozvinou rakovinu prsu, zatímco Asiaté, hispánci a domorodí Americané jsou méne pravdepodobné, ze by se z tohoto onemocnení vyvinuli a zemreli.

Nekteré minulé studie zkoumající príciny zmen výskytu rakoviny prsu a prezití mezi etnickými skupinami vysvetlují, ze je to mozné vysvetlit rozdíly v expozici screeningu a vysetrení prsu, stejne jako pravdepodobnost, ze se po hromade prsu dostane pozadovaná péce.

Výzkumníci této nejnovejsí studie - vcetne Dr. Javaid Iqbal z nemocnice zenských nemocí v kanadském Torontu - ríkají, ze stále více výzkumu poukazuje na biologické faktory jako na mozné vysvetlení.

"Rychlost rustu a metastatický potenciál malých nádoru prsu se mohou u zen lisit kvuli vlastním rozdílum ve stupni, stavu receptoru a jiným nebo neznámým patologickým rysum," vysvetlují autori.

Údaje o rakovine prsu analyzované osmi rasovými / etnickými skupinami

Studie Dr. Iqbal a kolegové se zamerili na identifikaci odchylek v diagnostice rakoviny prsu v ranném stadiu (stupen I) podle rasy a etnického puvodu a urcují, zda biologické rozdíly v agresivite nádoru hrají roli v techto variacích.

Rychlá fakta o rakovine prsu
  • Rakovina prsu je druhou hlavní prícinou úmrtí u zen v USA, i kdyz míra úmrtnosti na tuto chorobu od roku 1989 klesá
  • Priblizne 2 z 3 invazních rakovin prsu se vyskytují u zen starsích 55 let
  • Kolem 5-10% rakoviny prsu je dedicné, primárne zpusobené mutacemi v gtech BRCA1 a BRCA2.

Dalsí informace o rakovine prsu

Pomocí databáze Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) výzkumníci zhodnotili údaje o 452 215 zenách, u kterých byla diagnostikována invazivní rakovina prsu v letech 2004 az 2011. Po vyloucení zen ve stupni 0 nebo neznámé rakovine prsu byl tým ponechán s 373 563 zeny ve své analýze, které sledovaly v prumeru 40,6 mesícu.

Vedci posoudili biologickou agresivitu malých nádoru (2 cm nebo méne) ve vsech osmi rasových a etnických oborech: non-hispánské bílé, hispánské bílé, cerné, cínské, japonské, jihoasijské (asijské indické, asijské indické nebo pákistánské, Pákistánci), dalsí asijské (Filipínské, thajské, vietnamské, korejské, kambuské, laotianské, hmongské) a jiné etnické skupiny (vcetne domorodého Americana a Aljasky).

Podle rasy / etnické skupiny hodnotila skupina rovnez riziko, ze zeny budou diagnostikovány rakovinu prsu v pocátecních stádiích onemocnení, pravdepodobnost, ze budou diagnostikována v pozdejsí fázi, a jejich riziko úmrtí na onemocnení.

Japonské zeny pravdepodobneji diagnostikují rakovinu prsu v ranném stádiu

Výsledky analýzy ukázaly, ze japonským zenám bylo mnohem pravdepodobnejsí diagnostikovat rakovinu prsu ve fázi I nez ne-hispánstí bílí zeny; V prvním stupni bylo diagnostikováno 56,1% japonských zen ve srovnání s 50,8% zen bez bílé zíly.

Priblizne 37% cerných zen a 40,4% zen jizní Asie bylo v prvním stupni diagnostikováno s rakovinou prsu, coz znamená, ze v pozdejsím stádiu diagnostiky byly s touto chorobou diagnostikovány nez u ne-hispánských zen.

Riziko úmrtí z karcinomu prsu v prvním stupni po 7 letech po diagnóze bylo u cerných zen vyssí nez ne-hispánské bílé zeny a zeny jizní Asie, u 6,2%, 3% a 1,7% uhynulo ze stavu.

Navíc výzkumníci zjistili, ze cerné zeny mají mnohem castejsí úmrtí na nádorové onemocnení malých nádoru nez ne-hispánstí bílí zeny, a to o 9% ve srovnání s 4,6%.

Ríká se, ze rozdíly v diagnóze a prezití rakoviny prsu I. stupne u rasy / etnických skupin lze vysvetlit ruznými biologickými variacemi v nádorech, vcetne metastáz lymfatických uzlin, vzdálených metastáz a trojitého negativního chování (u nichz rust rakoviny není pohánen estrogenní receptory, progesteronové receptory a receptor pro lidský epidermální rustový faktor 2 (HER2).

Tým vysvetluje:

"Na podporu této hypotézy byla cerná zena s malými nádory prsního karcinomu s vetsí pravdepodobností prítomna metastázy v lymfatických uzlinách, byla pravdepodobnejsí, ze mela trojnásobne negativní rakovinu a mela vetsí pravdepodobnost prítomnosti se vzdálenými metastázami nez non-hispánský bílá zena s nádory podobné velikosti. "

Vedci vsak poznamenávají, ze socioekonomický stav, prístup ke zdravotní péci a její vyuzívání, dodrzování lécby a prítomnost dodatecných zdravotních stavu mohou také prispet ke zmenám v diagnóze a prezití rakoviny prsu v ranném stádiu.

Tým zaznamenává nekolik studií.Napríklad údaje SEER pouzité pro výzkum predstavují pouze 28% populace USA, takze výsledky nemusí být zobecnitelné pro vsechny zeny ruzných rasových / etnických skupin v USA.

Krome toho zduraznují, ze zeny ve studii mohly být podrobeny ruzným lécebným postupum a mely ruzné jiné nemoci, které mohou mít vliv na výsledky. Údaje o techto informacích vsak nebyly k dispozici.

"Bezprecedentní prílezitost" poskytovat vysoce kvalitní péci i pres rasu, etnickou príslusnost

V redakci souvisejícím s touto studií doktor Bobby Daly a Olufunmilayo I. Olopade z Chicagské univerzity ríkají, ze s cílem úcinne lécit rakovinu prsu v budoucnu je treba lépe porozumet ridicum, kterí jsou za temito zmenami diagnózy a prezití mezi rasami / etnickými skupinami.

Domnívají se vsak, ze existuje "bezprecedentní prílezitost" poskytnout vysoce kvalitní lécbu rakoviny prsu bez ohledu na rasu nebo etnickou príslusnost zeny:

"Prístup k pouzití genetických nebo molekulárních markeru pro vedení volby cílené lécby a snízení nákladu na péci muze být spravedlivejsí. U zen s trojitým negativním onemocnením muze mít prístup k rychlé diagnostice a zahájení chemoterapie záchranu zivota, protoze tyto nádory metastázovat brzy. "

"Uzavrení mezery pro prezití se objeví az poté, co vedoucí zdravotní péce zahájí systémové zmeny, které zlepsují prístup k vysoce kvalitní péci spolu s komplexnejsí studií biologie rakoviny prsu prostrednictvím zaclenení významného poctu mensinových pacientu do výzkumu" Omics " pokusy ", dodávají.

Zdravotní novinky dnes nedávno zverejnená na studii publikované v Prírodní komunikace, ve kterém výzkumníci z Velké Británie odhalili objev genu, který pohání trojitý negativní karcinom prsu.

Nehomogenita vápníku v mozkových bunkách muze vyvolat Alzheimerovu chorobu

Nehomogenita vápníku v mozkových bunkách muze vyvolat Alzheimerovu chorobu

Nový výzkum zkoumá úlohu výroby vápníku u Alzheimerovy nemoci. Neurodegenerativní proces muze být zpusoben nerovnováhou vápníku v mozkové bunce. Nový výzkum naznacuje, ze dysfunkce vápníku v mitochondriích neuronu muze vést k Alzheimerove nemoci. Mitochondrie - nekdy oznacovaná jako "elektrárna bunky" - jsou malé struktury, které premenují energii z potravy na bunky "paliva.

(Health)

Hormon muze pomoci udrzet muze verní

Hormon muze pomoci udrzet muze verní

Kdyz muzi dostanou hormon oxytocin, pravdepodobneji zustávají daleko od atraktivních zen, nevedí a zustávají verní monogamním vztahum, podle nové studie publikované v The Journal of Neuroscience. Hormon oxytocin, který se vyrábí v cásti mozku nazývaném hypotalamus, hraje roli pri vyvolávání porodu, pomáhá zenám osetrovat a pomáhá lidské schopnosti vytváret spolecenské vztahy.

(Health)