cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Radioterapie rakoviny prsu behem operace by mohla zmírnit lécbu

Dve nové studie publikované v predních casopisech tohoto týdne ukazují, jak muze být cílenou radioterapií, která byla podávána v prubehu lumpektomie, nekterí pacienti s rakovinou prsu v pocátecní fázi zivotaschopnou alternativou k soucasným lécebným postupum. Odborníci tvrdí, ze tento prístup vypadá slibne, ale je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné zjistit, které pacienty mají nejvetsí sanci prospech.

Vetsina zen s rakovinou prsu, která podstoupí lumpektomii nebo cástecnou mastektomii, také prochází radiací, která je podávána vsem postizeným prsum.

Zatímco taková lécba - nazývaná externí radioterapie paprsku - EBRT - snizuje riziko návratu rakoviny, není to snadný zákrok a muze zpusobit nepríjemné vedlejsí úcinky. Trvá nekolik týdnu a vyzaduje pravidelnou návstevu stredisek, do kterých není vzdy snadné se dostat.

Taková vyhlídka je nekdy duvodem, proc nekteré zeny mají plnou mastektomii.

Tvárí v tvár této pomerne neuspokojivé situaci vedci zkoumali, zda by jednotlivá dávka zárení, podaná behem operace nebo krátce po operaci a specificky zamerená na místo nádoru, mohla nabízet prijatelnou alternativu.

Dve studie, jedna publikovaná v Lancet a druhý v Lancetová onkologie, popisují výsledky dvou studií (TARGIT-A a ELIOT), z nichz kazdý hodnotí jiný zpusob, jak zajistit takové cílené zárení.

Proces TARGIT-A

Ve studii TARGIT-A srovnával velký tým mezinárodních výzkumných pracovníku TARGIT se standardním kurzem EBRT. Metoda TARGIT pouzívala miniaturní rentgenový prístroj k dodávání cíleného zárení do nádorového místa pouze jednou behem lumpektomie nebo asi o mesíc pozdeji, zatímco kurz EBRT zahrnoval denní dávky radioterapie po dobu 3 az 6 týdnu.

Behem 12 let studie prosel TARGIT více nez 1 700 zen a dalsí skupina s podobnou velikostí absolvovala standardní EBRT ve více nez 30 strediscích.

V obou skupinách zen byl rozdíl v petiletém riziku návratu rakoviny v prsu nizsí nez 2,5%, coz naznacuje, ze jedna lécba prípravkem TARGIT nebyla pri lécbe rakoviny méne úcinná nez EBRT.

Celková míra úmrtí (pocet pacientu, kterí zemreli behem petiletého období) byl rovnez 3,9% u prípravku TARGIT a 5,3% u EBRT, a to hlavne kvuli podstatne nizsímu poctu úmrtí v dusledku jiných nádorových onemocnení a kardiovaskulárních stavu.

Kdyz výzkumníci omezili svou analýzu pouze na srovnání s TARGITem poskytnutým behem operace proti EBRT, lokální recidivost karcinomu prsu a úmrtí zpusobených rakovinou prsu byly stejné v obou skupinách, ale úmrtí z jiných prícin byly ve skupine TARGIT výrazne nizsí nez skupiny EBRT (1,3% oproti 4,4%).

Jeden z vedoucích studií, Prof. Jayant Vaidya University College v Londýne, ríká, ze nejdulezitejsí prínos TARGITu pro zeny s rakovinou prsu je, ze mohou mít úplnou radioterapeutickou lécbu soucasne s jejich lumpektomií, s nizsí toxicitou prsu, srdce a dalsích orgánu a dodává:

"Nás výzkum podporuje pouzívání prípravku TARGIT soubezne s lumpektomií, za predpokladu, ze jsou pacienti peclive vybráni, a pacientum a jejich klinikum by mel být umoznen informovanejsí výber o individualizaci jejich lécby, setrení casu, penez, prsou a zivota."

Proces ELIOT

Ve studii ELIOT, publikované v Lancetová onkologie, skupina výzkumníku v Itálii testovala mírne odlisnou cílenou radioterapii. Na rozdíl od TARGITu, kde se pouzívají rentgenové zárení, ELIOT, který predstavuje elektronovou intraoperacní radioterapii, vysílá elektronové zárení do místa nádoru.

Úcastníci predstavovali více nez 1 300 zen, kterí navstevovali Evropský onkologický institut v Miláne za úcelem lécby rakoviny prsu, z nichz polovina dostávala ELIOT behem chirurgické lécby lumpektomií a druhá polovina pacientu získala standardní EBRT po lumpectomii.

Výsledky ukázaly, ze recidivum nádoru v postizených prsou bylo ve skupine ELIOT výrazne vyssí nez kontrolní. Tak tomu bylo v prípade, ze vedci klasifikovali recidivu bud jako místa nádoru, nebo kdekoli v postizených prsou.

Nicméne navzdory tomu se celkové prezití po 5 letech významne nelisilo mezi skupinou ELIOT a kontrolní skupinou (34 úmrtí versus 31 úmrtí). A nedoslo k významným rozdílum v úmrtí v dusledku rakoviny prsu nebo jiných prícin.

V této studii výzkumníci rovnez analyzovali nádory zen, jejichz rakovina se vrátila a objevila velikost nádoru (pres 2 cm) a estrogen-receptor negativní (ER-negativní) byly mezi rysy s nejvetsí pravdepodobností spojené s recidivou.

Vedoucí studie Prof. Umberto Veronesi z Evropského onkologického institutu v Miláne ríká:

"U zen, které dostávají intraoperacní radioterapii, identifikace znaku nejcasteji spojených s recidivou nádorového onemocnení v prsu, která byla operována, nám umozní identifikovat pacienty s nejvetsí pravdepodobností prospech z následné externí radioterapie."

Dále vysvetluje, ze zatímco míra lokálního recidivy byla mnohem vyssí u zen, které dostávaly ELIOT, pro nekteré zeny prínosy, ze nebudou muset podstupovat týdny radioterapie, prevází vyssí riziko návratu rakoviny.

Ríká se, ze je také povzbudivé, ze po 5 letech nebyly úmrtí v skupinách ELIOT a standardních lécebných skupinách nijak odlisné.

Profesor Veronesi dospel k záveru, ze takové pokroky, jako je test, který by testovali, by mely zlepsit kvalitu zivota pacientu a doufá, ze jejich nálezy pomohou lékarum lépe vyuzít vsechny dostupné lékarské informace, aby pomohly identifikovat pacienty s nejpravdepodobnejsí lécbou.

Odborníci tvrdí, ze je zapotrebí více výzkumu

V doprovodném komentári k obema studiím prof. David Azria a Dr.Claire Lemanski z Institut du Cancer Montpellier ve Francii tvrdí, ze nyní je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo zjisteno, které pacienty mají nejméne pravdepodobnost návratu rakoviny prsu po tom,

"Nová data z TARGIT-A a ELIOTu posilují nase presvedcení, ze intraoperacní radioterapie pri chirurgickém zákroku na ochranu prsu je spolehlivou alternativou konvencního pooperacního frakcionovaného ozárení, ale pouze v peclive vybrané populaci s velmi nízkým rizikem lokální recidivy."

Durezol a Durasal, nedelejte je smísené, FDA varuje

Durezol a Durasal, nedelejte je smísené, FDA varuje

Ocní lék Durezol (difluprednová oftalmická emulze) a bradavicnatý prípravek Durasal (kyselina salicylová) muze znít podobne, avsak muze se stát, ze se zmizí, a s potenciálne závaznými následky muze správce potravin a léku varovat lékare, lékárníky a dalsí odborníky ve zdravotnictví. Agentura cituje prípad, kdy lékárník dávkoval bradavici místo ocních kapek pacientem s operacním zákrokem, coz melo za následek vázné zranení.

(Health)

UK patrí mezi nejzdravejsí zeme v Evrope, i pres bezplatnou lékarskou péci

UK patrí mezi nejzdravejsí zeme v Evrope, i pres bezplatnou lékarskou péci

Spojené království se ve srovnání se svými západoevropskými sousedy a Austrálií ve srovnání se svými západoevropskými sousedy a Austrálií, navzdory sedesátileté svobodné vseobecné zdravotní péci, znacnému nárustu výdaju na zdravotní péci a zavedení nekolika celostátních zdravotních iniciativ hlásí ve výzkumu The Lancet .

(Health)