cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s rakovinou prsu trpí nezamestnaností v dusledku chemoterapie "

Mnoho zen si preje pokracovat v placené práci poté, co bylo diagnostikováno v raném stadiu rakoviny prsu. Ale nová studie naznacuje, ze velké mnozství pacientu s karcinomem prsu ztrácí zamestnání po diagnóze a ze zpusob lécby, který dostávají, muze být na vine.

Podle výzkumného týmu vedeného Dr. Reshma Jagsi z University of Michigan Health System je v USA diagnostikováno více nez 225 000 zen s invazivním karcinomem prsu v USA kazdý rok. Vetsina techto zen je v produktivním veku a prezívá v duchodovém veku.

V krátkodobém horizontu je ztráta zamestnání castá u pacientu s rakovinou prsu, nebot lécebné schémata a nezádoucí úcinky mohou mít svuj dan. Vedci vsak tvrdí, ze dlouhodobé úcinky lécby rakoviny na placené zamestnání jsou málo známy.

Pro dalsí vysetrování, tým analyzoval 2 290 zen, které byly diagnostikovány s nemetastatickým karcinomem prsu v letech 2005 az 2007.

Vsichni pacienti dokoncili pruzkumy krátce po diagnóze, coz se týkalo placeného zamestnání, financních zálezitostí a dalsích faktoru kvality zivota. Z techto zen 1 536 dokoncilo dalsí ctyrletý následný dotazník, z cehoz 1 026 bylo ve veku do 65 let.

Pocátecní chemoterapie "vystavuje pacienty vyssímu riziku nezamestnanosti"

Výzkumníci zjistili, ze u pacientu mladsích 65 let, kterí dokoncili oba pruzkumy a jejichz rakovina prsu se neobjevila, bylo 746 (76%) zamestnáno pred diagnózou rakoviny prsu.


Mnoho zen chce pokracovat v práci po diagnostice rakoviny prsu, ale nový výzkum naznacuje, ze velké mnozství ztratí práci v dusledku lécby.

Ale ze ctyrletého následného pruzkumu bylo zjisteno, ze 236 (30%) techto pacientu jiz nefunguje.

Z pohledu na lécbu rakoviny, kterou temto zenám dostaly, byli ti, kterí meli chemoterapii jako soucást jejich pocátecní lécby, s méne pravdepodobností v placené práci na 4letém sledování ve srovnání s temi, kterí nebyli chemoterapií jako první léceni.

Výzkumní pracovníci vypocítali, ze zeny, které podstoupily chemoterapii v dobe diagnózy rakoviny prsu, byly 1,4 násobne pravdepodobnejsí, ze budou po lécbe nezamestnané.

Tým zjistil, ze zeny, které nemely placené zamestnání po chemoterapii, 50% uvedlo, ze mají pocit, ze je dulezité, aby pracovali, a 31% uvedlo, ze aktivne hledají práci.

Na základe techto zjistení Dr. Jagsi ríká:

"Mnoho kliniku se domnívá, ze ackoli pacienti mohou behem lécby vynechat práci, v dlouhodobejsím horizontu se" odrazí ". Výsledky této studie naznacují jinak a poukazují na mozné dlouhodobé nepríznivé dusledky adjuvantní chemoterapie, která mozná nebyla plne ocenena k datu."

Ríká, ze je dulezité vytvorit strategie, které identifikují pacienty s karcinomem prsu, kterí mohou získat z chemoterapie jen málo prínosu, a proto se mohou vyhnout lécbe.

"Musíme také zajistit, aby pacienti, kterí rozhodují o tom, zda dostanou chemoterapii, pochopili potenciální dlouhodobé dusledky lécby," dodává, "vcetne mozných dusledku pro jejich zamestnání a financní výsledky."

Tým vsak poukazuje na to, ze jejich studie má nekolik omezení. Zamerili se napríklad na pacienty z dvou velkých mestských oblastí v USA - Los Angeles a Detroitu. To by mohlo omezit zobecnitelnost svých zjistení na jiné populace, zejména na ty, kterí zijí ve venkovských oblastech.

Výzkumníci poznamenávají, ze jejich zjistení byly zalozeny na vlastním hlásení pacienta, které mohlo být zkreslené. Poznamenávají vsak, ze kvuli kontextu studie "dukazy podporují platnost vlastní zprávy".

Navíc tým tvrdí, ze nemají prístup k plným rezimum chemoterapie pacientu, coz znamená, ze nebyli schopni urcit, zda by nekteré prístupy mohly mít vetsí dopad na zamestnání nez jiné.

Není to první studie, která by vyvolala obavy ohledne zamestnání u pacientu s rakovinou. V roce 2009 byla zverejnena studie z roku 2006 JAMA zjistili, ze pacienti, kterí prezili nádor prsu a gastrointestinálního traktu, jsou v porovnání se zdravými kontrolními partnery méne pravdepodobné.

Detské genderové neshody jsou spojeny s vyssím rizikem zneuzívání

Detské genderové neshody jsou spojeny s vyssím rizikem zneuzívání

Deti, které neodpovídají ocekávanému chování a zájmum z pohlaví, jsou vystaveny vyssímu riziku zneuzívání a celí následným traumám, uvedli v casopise Pediatrics výzkumníci z Harvardské skoly verejného zdraví a detské nemocnice v Bostonu. Sexuální nezvyklost dítete se týká fenoménu, ve kterém deti pred pubertou nesouhlasí s psychologickými nebo sociologickými vzory, které se ocekávají od pohlaví, nebo jejich identifikace s opacným pohlavím.

(Health)

Primární imunizace s ockovací látkou proti DNA zpusobuje, ze tradicní ockovací látka proti chripce je efektivnejsí a muze pomoci prohloubit budoucí pandemie

Primární imunizace s ockovací látkou proti DNA zpusobuje, ze tradicní ockovací látka proti chripce je efektivnejsí a muze pomoci prohloubit budoucí pandemie

Nálezy publikované online nejprve v The Lancet Infectious Diseases ukazují, ze výsledky dvou nových fází 1 lidských studií naznacují, ze primární (pocátecní) imunizace s DNA vakcínou proti chripce H5N1 následovanou posilovací dávkou konvencní vakcíny proti chripce má vyssí úcinek nez podávání dvou dávek tradicních ockovacích látek proti chripce; lécivou strategii, která by mohla být pouzita k posilování proti budoucí pandemii.

(Health)