cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Léky proti rakovine prsu polovinu uzívají u vysoce rizikových zen

Velký orientacní studie financovaná Cancer Research UK zjistila, ze anastrozolový lék na rakovinu prsu muze snízit riziko výskytu onemocnení u vysoce rizikových zen.

Výsledky studie IBIS II, vedené Queen Mary University v Londýne a publikované on-line v Lancet tento týden ukazují, ze u témer 4 000 postmenopauzálních zen s vysokým rizikem rakoviny prsu uzívalo anastrozol po dobu 5 let kratsí nez 53% ve srovnání s placebem.

Výzkumníci poznamenávají, ze toto snízení je úcinnejsí nez tamoxifen a výsledky také ukázaly méne nezádoucích úcinku anastrozolu.

Anastrozol, inhibitor aromatázy, zabranuje telu vytváret estrogen, hormon, který pohání rust mnoha rakovin prsu. Pouzívá se jiz radu let jako lécba pro postmenopauzální zeny s karcinomem prsu pozitivním na receptor estrogenu.

Randomizovaná studie testovala anastrozol proti placebu po dobu 5 let

U mezinárodní, dvojite zaslepené, randomizované placebem kontrolované studie vedci shromázdili méne nez 4 000 postmenopauzálních zen s vysokým rizikem rakoviny prsu.

Zeny byly povazovány za osoby s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu, pokud se na ne vztahuje nekterý z následujících faktoru:

  • Nekteré vysoce rizikové typy benigních onemocnení prsu
  • Mít dve nebo více príbuzných s touto chorobou
  • Mít sestru nebo matku, která mela rakovinu prsu pred dosazením veku 50 let, nebo
  • Mají sestru nebo matku s rakovinou prsu v obou prsou.

Zeny ve veku 40-70 let pocházejí z 18 zemí. Polovina byla náhodne zarazena do denní dávky 1 mg anastrozolu a polovina na denní dávku placeba.

"Dvojite zaslepená" znamená, ze ani zeny, ani odborní lékari, kterí je lécí, vedeli, zda jim bylo podáno placebo nebo aktivní droga.

Pri mediánovém sledování po dobu 5 let se u 40 (2%) úcastníku anastrozolové skupiny vyvinulo rakovina prsu, ve srovnání s 85 (4%) ve skupine s placebem.

Celkem bylo zaznamenáno 18 úmrtí u skupiny s anastrozolem a 17 ve skupine s placebem.

Vedci také poznamenávají, ze zádné specifické príciny (jako jsou invazivní rakoviny nebo neinvazivní duktální karcinom in situ) byly castejsí v jedné skupine nez jiné.

"Vzrusující vývoj" v prevenci rakoviny prsu

Vedoucí vysetrovatel Jack Cuzick, profesor a vedoucí Centra pro prevenci rakoviny na univerzite v Queen Mary v Londýne, popisuje studii jako "vzrusující vývoj" v prevenci rakoviny prsu a dodává:

"Nyní víme, ze anastrozol by mel být lékem volby, pokud jde o snízení rizika rakoviny prsu u postmenopauzálních zen s rodinnou anamnézou nebo jinými rizikovými faktory pro toto onemocnení. Tato trída léku je úcinnejsí nez predchozí léky, jako je tamoxifen a rozhodne má méne nezádoucích úcinku. "

Navrhuje, aby byly obavy z vedlejsích úcinku na tento typ léku, jako jsou akutní bolesti a bolesti, v minulosti nadhodnoceny, protoze vedlejsí úcinky hlásené v jejich studii byly u anastrozolu jen nepatrne vyssí nez ve skupine s placebem.

Ríká, ze prioritou by melo být nyní zajistit, aby temto novým poznatkum bylo prospech co nejvíce zen, a dodal:

"Prevence je dulezitým nástrojem v boji proti rakovine prsu a durazne naléháme na to, aby Národní ústav pro excelenci v oblasti zdraví a péce (NICE) zvázil pridání anastrozolu k doporuceným lékum zenám, které mají predispozici k rozvoji rakoviny prsu."

Kate Lawová, reditelka klinického výzkumu Cancer Research UK ríká:

"Nyní potrebujeme presné testy, které predpovídají, které zeny budou nejvíce tezit z anastrozolu a tech, kterí budou mít nejméne vedlejsích úcinku."

Charita financuje studii IBIS II více nez 10 let.

Profesor Cuzick byl také na panelu, který publikoval prehled o budoucnosti prevence rakoviny prsu v Ceské republice Lancet Oncology v breznu 2011. Panel shledal, ze vsem zenám s nad 4% nadprumerným rizikem vzniku rakoviny prsu v prístích 10 letech by mela být nabídnuta preventivní opatrení a peclivé sledování.

Urcení, jak mozek mozku ovlivnuje funkci mozku

Urcení, jak mozek mozku ovlivnuje funkci mozku

Studie neurologa Iowa University John Wemmie, Ph.D., Ph.D. a publikované ve sborníku Akademie ved (PNAS) Early Edition odhaluje, ze zvýsená kyselost nebo nízká hladina pH jsou spojeny s panickými poruchami, úzkostí a depresí a ze zmeny v kyselosti mozku jsou pro normální cinnost mozku významné.

(Health)

Off-Label Drug Prescribing Common, nová studie byla nalezena

Off-Label Drug Prescribing Common, nová studie byla nalezena

Publikovaná zpráva Archiv interního lékarství v rámci seriálu Reforma zdravotní péce odhaluje, ze v Kanade se predepisování léciv mimo lécivé prípravky v síti primární péce jeví jako bezná praxe, prestoze se lisí v závislosti na lécích, lékarem a pacientem charakteristiky. Základní informace ve zpráve vysvetlují, ze predepisování mimo lécivé prípravky znamená pouzití léku na predpis pro indikace, které nemají regulacní schválení.

(Health)