cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mozky ridicu taxi se mení, jak se ucí procházet ulicemi

Proces ucení navigovat a lokalizovat tisíce mestských ulic a zajímavých míst zpusobuje strukturální zmeny v mozku londýnských taxikáru podle nové studie publikované v Soucasná biologie dne 8. prosince. Zjistení by mela povzbudit ty, kterí mají zájem o celozivotní ucení a procházet rehabilitací po úrazu mozku, protoze ukazují, ze dospelý mozek je "plastictejsí", nez jsme si mysleli, kdyz celíme novým výzvám, ríká autori.
Chcete-li získat povolení k rízení taxíkem v Londýne, budou muset taxikári získat to, co se bezne nazývá "Znalost", které zahrnuje ucení a umístení 25 000 ulic a 20 000 orientacních bodu, stejne jako jejich slozité usporádání. Obvykle to trvá tri az ctyri roky, aby bylo dosazeno tohoto výkonu, a jen asi polovina úcastníku absolvuje zkousky.
K výzkumu provedla Katherine Woollettová a Eleanor Maguire z Wellcome Trust Center for Neuroimaging, Neurologický ústav, University College London. Maguireovy starsí studie londýnských taxikáru zjistily, ze v zadní cásti hippocampu mají více sedé hmoty nez ridici, kterí nejsou taxíky, a méne v prední cásti.
Hipokampus, který sedí hluboko uvnitr mozku ve stredním temporálním laloku, hraje klícovou roli pri konsolidaci krátkodobé pameti do dlouhodobé pameti a také v prostorové navigaci. Maguireho starsí studie naznacily, ze pozorované zmeny nastaly, aby se ubylo "vnitrní mapy" londýnských ulic a památek.
V této poslední studii Woollett a Maguire hledali dukazy, které by mohly tento návrh podporit nebo vyvrátit. Zapsali skupinu ridicu ridicských taxikáru a dalsí skupinu ridicu, kterí nebyli taxikári (jako kontrola) a merili je casem. Byly provedeny dva typy merení: skenování mozku a testy pameti.
Na zacátku studijního období nedoslo k zádnému rozlisovacímu rozdílu mezi temito dvema skupinami v zádném merítku: jejich struktury mozku byly z velké cásti podobné a také byly výsledky testu pameti.
Na konci studijního období, o tri az ctyri roky pozdeji, vsak trénenti, kterí absolvovali zkousky, ukázali zvýsení sedé hmoty v zadní cásti hippocampu, zatímco ti, kterí neprosli, -taxi ovládání ovladace.
Autori zjistili, ze zmena strukturálního mozku u tech, kterí prosli, nastala v kroku se zmenami v jejich výsledcích testu pameti.
"V tech, kterí se kvalifikovali, bylo získání vnitrní prostorové reprezentace Londýna spojeno se selektivním zvýsením objemu sedé hmoty (GM) v jejich zadním hippocampu a soubeznými zmenami jejich pametového profilu," písí autori.
Maguire rekl tisk:
"Lidský mozek zustává" plastický "i v dospelosti, coz mu umoznuje prizpusobit se, kdyz se ucíme nové úkoly."
Tím, ze postupovali ridici taxikáru v prubehu casu, kdyz získali - nebo se jim nepodarilo získat - znalosti, videli jsme prímo a uvnitr jednotlivcu, jak se struktura hippocampu muze zmenit s externí stimulací, "dodala.
Ona a Woollett naznacují, ze jejich nálezy mohou odrázet vznik a pretrvávání nových neuronu v reakci na významnou kognitivní výzvu: hipokampus je známý jako jedna z mála oblastí mozku, kde se tvorí nové neurony.
Úspesná odborná príprava by mohla také prispet k posílení spojení mezi existujícími neurony, dodávají.
Nicméne to, co není tak jasné, je, zda ti, kterí slozili zkousky, jiz meli nejakou inherentní výhodu, která nebyla v opatreních zjevná.
"Mohlo by to být, ze ti, kterí se kvalifikovali, jsou geneticky náchylní k tomu, ze mají adaptabilnejsí," plastový "hippocampus? To zanechává stále otevrenou otázku" príroda versus vychování "," rekl Maguire.
Napsal Catharine Paddock PhD

Pocit rozrusení? Pravdepodobne potrebujete spát

Pocit rozrusení? Pravdepodobne potrebujete spát

Pokud se po dlouhé noci cítíte hnevive, je to pravdepodobné, protoze vase mozek je schopen regulovat emoce je ohrozen únavou, podle výzkumu publikovaného v casopise Journal of Neuroscience. Nespání muze zpusobit emocní dysfunkci. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nazývají nedostatek spánku jako "problém verejného zdraví" a odhadují, ze 30% Americanu dostane noci spíse 6 hodin spánku.

(Health)

Bed Bugs Inbreed a stále produkují zdravé potomstvo

Bed Bugs Inbreed a stále produkují zdravé potomstvo

Studie o tom, jak mohou genetické inbreeding prezít genetické poruchy, byla predstavena na výrocním zasedání Americké spolecnosti pro tropickou medicínu a hygienu (ASTMH). Studie nabízí nové poznatky o rychle se rozvíjejícím problému chyb v postelích v USA a celosvetove. V USA, v padesátých létech, obycejná chyba v posteli (Cimex lectularius) témer úplne zmizela.

(Health)