cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mozková vlna by mohla pomoci vysetrování trestných cinu rozpoznáním uznání

Pokud jde o chytání zlocincu, výsledek muze být silne závislá na podrobnostech svedku nebo podezrelých. Nyní výzkumníci z Northwestern University v Evanstonu v IL tvrdí, ze sledování konkrétní mozkové vlny techto osob by mohlo pomoci vysetrování trestných cinu, potvrzením podrobností, které videli, nebo objektem, které uznávají.
Kdyz lidé rozpoznávají objekty nebo detaily, jejich P300 mozková vlna se zvetsí. Jako takoví vedci tvrdí, ze testování zalozené na protokolu P300 muze být pouzito pro svedky a podezrelé, kterí se podílejí na vysetrování trestných cinu.

Vedoucí studie John B. Meixner a spoluautor J. Peter Rosenfeld zverejnují své poznatky v casopise Psychologická veda.

Podle výzkumníku minulé studie s pouzitím záznamu z elektroencefalogramu (EEG) ukázaly, ze kdyz clovek rozpozná smysluplnou polozku mezi seznamem nevýznamných polozek - urcených skrze to, co se nazývá skrytý informacní test (CIT) - mozková vlna P300 má tendenci získat vetsí.

Ale tým konstatuje, ze vetsina techto studií byla provedena v laboratorích, coz znamená, ze úcastníci si nepamatují podrobnosti, které se setkávají v kazdodenním zivote - jako by musel být svedek zlocinu.

V této studii se Meixner a Rosenfeld rozhodli dosáhnout presnejsího CIT. Prihlásili 24 studentu, oblecili si oblecení malou kamerou po dobu 4 hodin a pozádali je, aby se zúcastnili bezných kazdodenních cinností.

"Stejne jako skutecný zlocin se nasi úcastníci rozhodli samy a byli vystaveni vsem rusivým informacím na svete," ríká Meixner.

P300 mozkové vlny je "robustní a spolehlivý" marker uznání

Vedci poté prezkoumali záznamy. U poloviny úcastníku vytvoril tým seznam polozek "sondy", coz byly polozky nebo události, které se subjekt behem nahrávání setkal. Také vytvorili seznam "nepodstatných" polozek, které se subjekt nestal.

Pro zbývající úcastníky sestavil tým seznam polozek "sondy", které byly cerpány z zkuseností jiných úcastníku, spíse nez predmety, s nimiz se setkali. Vedci vysvetlují, ze to má napodobit skutecné vysetrování trestných cinu, ve kterém svedkové nebo podezrelí, kterí mají znalost zlocinu, jsou prezentováni stejnými detaily jako ti, kterí mozná nemají zádné znalosti.

Úcastníci podstoupili CIT den po jejich nahrání. Behem této doby byly prezentovány seznamy sondy a irelevantních polozek a jejich mozková aktivita byla zaznamenána pomocí EEG.

Výsledky experimentu ukázaly, ze P300 mozkové vlny byly pouze vetsí mezi úcastníky, kterí se skutecne setkali s polozkami na jejich seznamu. P300 mozkové vlny se nezvýsily pro nerelevantní polozky, které úcastníkum ukazovaly. Celkove vedci tvrdí, ze jejich nálezy naznacují, ze mozková vlna P300 je "robustní a spolehlivou" znackou uznání.

Meixner ríká, ze mozná nejzajímavejsím zjistením v této studii je rozsah, v jakém mozková vlna vyvrcholila pro velmi triviální aktivity - napríklad kdyz úcastník ukázal barvu destníku, který pouzili. On pridává:

"Tato presnost je vzrusující pro budoucnost, protoze naznacuje, ze relativne periferní kriminalistické detaily, jako jsou fyzické znaky místa cinu, by mohly být pouzitelné v reálném svete CIT - ackoli jeste potrebujeme udelat mnohem víc práce, abychom se o tom dozvedeli. "

Meixner poznamenává, ze nekteré zeme, jako je Japonsko a Izrael, jiz vyuzívají CIT k vysetrování trestných cinu, ale USA pravdepodobne tuto myslenku zamítly, protoze "nesplnují kritéria, aby byly prípustné v soudní síni".

"Nase práce muze pomoci posunout CIT zalozenou na P300 o krok blizsí k prípustnosti tím, ze prokazuje platnost a spolehlivost testu v realistictejsím kontextu," dodává.

V budoucím výzkumu se tým plánuje podívat na to, jak je rozpoznání ovlivneno, kdyz jsou jednotlivci zobrazováni obrazy záznamu behem CIT namísto slov.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která tvrdí, ze rohovkové odrazy ve fotkách mohou pomoci pri resení zlocinu.

Kofein, cvicení muze snízit riziko rakoviny kuze

Kofein, cvicení muze snízit riziko rakoviny kuze

Nová studie mysí hlásená na schuzce v Chicagu tento týden naznacuje, ze kofein a cvicení mohou snízit riziko vzniku rakoviny kuze zpusobené vystavením slunci. Dr. Yao-Ping Lu je profesorem výzkumu chemické biologie a reditelem prevence rakoviny kuze na Rutgers Ernest Mario School of Pharmacy v Piscataway, New Jersey a predstavil poznatky delegátum na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) 2012 v Chicagu v úterý.

(Health)

Je mozné rychle zhubnout?

Je mozné rychle zhubnout?

Obsah Crash diety Metabolismus Zdravé návyky Potreba kalorií Cvicení Spánek Mnoho lidí chce rychle a snadno zhubnout, ale to nemusí být nutne zdravé. V závislosti na metode muze rychlá úbytek hmotnosti vést k problémum od krátkodobé dehydratace k podvýzive a dalsímu prírustku hmotnosti v dlouhodobém horizontu v procesu známém jako "yo-yo dieting".

(Health)