cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mozkové vzory v dospívající mohou predpovedet budoucí uzívání alkoholu

To, ze tezké pít má dopad na mozek rozvíjejících se mládeze, je dobre známým faktem. Nicméne nyní vedci z Kalifornské univerzity, San Diego School of Medicine a San Diego Healthcare System zjistili, ze nekteré vzorce mozkové aktivity by mohly také pomoci predpovedet, které mládez jsou v nebezpecí, ze se stanou problémovými pijáky. Studie je uvedena online v srpnovém vydání Vestník studií o alkoholu a drogách.
Studie zahrnovala funkcní zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) 12- az 16letých mozkových teenageru predtím, nez zacali pít a kterí meli o tri roky pozdeji fMRI. Asi polovina dospívajících zacala tezce pít behem tríletého období, ale vedci poznamenali, ze fMRI skenování porízené dríve, nez tato skupina dospívajících zacala pít, jiz vykazovali méne fMRI odpovedi v oblastech mozku, které byly dríve spojeny s tezkým pitím.

Hlavní resitel Susan Tapert, PhD, profesor psychiatrie na Lékarské fakulte San Diego v San Diegu a San Diego Healthcare System, rekl: "Je zajímavé, ze tato studie ukázala, ze dospívající, kterí zpocátku vykazovali méne aktivací v nekterých oblastech mozku, pijáku behem prístích trí let. "
Teenager, který pilne, byl zaznamenán méne efektivní zpracování informací v prubehu casu. Vedoucí výzkumná pracovnice Lindsay M. Squeglia, PhD, psychiatrická klinika UC San Diego, uvedla: "To je opak toho, co byste ocekávali, protoze jejich mozky by mely být stále efektivnejsí, jak stárnou."

Tým poznamenal, ze kdyz tito mládez zacali pít tezce, tj. Zeny, které pri jedné prílezitosti konzumovaly ctyri nebo více nápoju, nebo muzi, kterí pili pet nebo více nápoju, jejich mozky jiz zacaly zobrazovat vzory, které byly pozorovány dríve u tezkých pijáku, jako je zvýsená aktivita v urcitých oblastech mozku pri pokusu o provedení testu pameti. Oblasti mozku zapojené do tohoto procesu jsou parietální lalok, který pomáhá zpracovávat prostorové informace a celní lalok, který mimo jiné hraje roli pri krátkodobých pametových úkolech, plánování a organizaci.
Squeglia vysvetlil:

"V okamziku, kdy tito dospívající zacali pít tezce, údaje fMRI odhalily vetsí parietální a celní aktivitu behem prostorové pracovní pameti u tezkých pijáku versus lehkých pijáku, a to navzdory ekvivalentním výkonum na úkolech a po zvázení jejich vzorcu aktivace mozku pred zacátkem pití."

Výsledky studie podporují dukazy, ze tezké epizodické pití behem dospívání vede k jemným zmenám v fungování mozku a ze vzorce nervové odpovedi by mohly být potenciálním indikátorem, který by ukázal tem, kterí jsou ohrozeni budoucím uzíváním látek.
Squeglia dospel k záveru: "Nase výsledky naznacují, ze by mohla existovat jiz existující zranitelnost a mohla by poskytnout stopy biologickým puvodum problémového pití."
Napsal Petra Rattue

Umelé slinivky: zmena hry na lécbu diabetu?

Umelé slinivky: zmena hry na lécbu diabetu?

Lékarská inovace pri lécbe diabetu 1. typu má obrovský skok vpred s vynálezem a pokusem o umelý pankreas. Mohlo by toto inteligentní telefon zalozené na algoritmu zmenit zivoty diabetiku k lepsímu? Lécba diabetu 1. typu by mohla být navzdy zmenena umelým slinivkou brisní.

(Health)

Jak zapomenout na nechtené vzpomínky

Jak zapomenout na nechtené vzpomínky

Obsah Jak se tvorí vzpomínky? Proc jsou tak spatné vzpomínky tak zivé? Nahrazování vzpomínek Zmena kontextu Oslabení vzpomínek, které zpusobují fobii Lék na zapomnení? Implantace falesných vzpomínek Kazdý má vzpomínky, které by radsi zapomnel, a mohou znát spoustece, které je primely k návratu zpet.

(Health)