cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mozkové rozdíly mezi muzi a zenami ovlivnují reakci na úlevu od bolesti

Výsledky nové studie mohou vysvetlovat, proc pacientky casto vyzadují vyssí dávky morfinu - jednoho z primárních léku pro lécbu chronické nebo silné bolesti - nez muzi, aby dosáhli stejné úrovne úlevy. Zdá se, ze typ imunitních bunek nazývaných mikroglie je aktivnejsí v oblastech pro lécbu bolesti zenského mozku.
Vedci tvrdí, ze jejich studie ukazuje potrebu ruzných strategií pro zvládnutí chronické bolesti u muzu a zen.

Psaní o svých zjisteních v Journal of Neuroscience, výzkumníci z Gruzínské státní univerzity v Atlante vysvetlují, jak po blokování mikroglie u potkanu ??zjistili, ze reakce na opioidní léky proti bolesti u zen se shodovaly s tím, ze u muzu.

Chronická bolest je nejcastejsím lidským zdravotním problémem - predpokládá se, ze postihuje více nez 1 ze 4 lidí na celém svete, pricemz vyssí incidence se vyskytuje u starsích populací.

Je dobre známo, ze chronická bolest postihuje více zen nez muzu. Dalo by se rozumne dospet k záveru, ze je to proto, ze rada chronických onemocnení, jako je endometrióza a menstruacní bolest, se mohou vyskytnout pouze u zen.

Nicméne i bolestivé stavy, které se vyskytují u obou pohlaví - od bolesti hlavy, migrény a osteoartrózy bolesti kolene az po fibromyalgii a syndrom chronické únavy - postihují prevázne zeny více nez muzi.

I presto, ze je zrejmé, ze takové rozdíly existují, je pomerne obtízné zjistit, zda jsou zpusobeny skutecnými "sexuálními rozdíly" v citlivosti bolesti.

Pro jejich vysetrování, hlavní autorka Anne Murphyová - docentka, která vede výzkumnou skupinu bolesti v Neuroscience Institute v Georgia State - a kolegové se rozhodli studovat morfin, hlavní lék na zmírnení tezké nebo chronické bolesti.

Pacientky casto potrebují dvakrát více morfinu

Výzkumníci poznamenávají, jak casto bývají zeny vyzadující mnohem více morfinu nez pacientu muzského pohlaví, aby dosáhli podobného analgetického úcinku.

"Klinické a preklinické studie skutecne uvádejí, ze zeny vyzadují témer dvojnásobnou morfinovou úcinnost jako muzi, aby poskytly srovnatelnou úlevu od bolesti," ríká první autorka Hillary Doyleová, absolventka studijní skupiny Murphyho.

"Nás výzkumný tým zkoumal potenciální vysvetlení tohoto fenoménu, pohlavní rozdíly v mozkové mikrogliích," dodává.

Microglia jsou imunitní bunky, které chrání mozek a zbytek centrálního nervového systému proti ruzným typum patogenu nebo potenciálním prícinám onemocnení.

Vedci nyní chápou, ze microglia tvorí sofistikovaný a rychlý skenovací systém, který okamzite detekuje a reaguje na zranení a zpusobuje, ze se stanou vysoce aktivními.

Predchozí studie ukázaly, ze morfin se nejen váze na receptor umístený na neuronech nebo nervových bunkách, ale také se váze na receptor umístený primárne na mikrogliích. Tento receptor se nazývá receptor vrozeného receptoru podobný receptoru 4 nebo TLR4.

Microglia je aktivnejsí v zenských mozcích

Vedci poznamenávají, ze kdyz se morfin váze na TLR4, spoustí "neurozánetlivou odpoved, která prímo oponuje analgetickým úcinkum morfinu".

Proto se rozhodli vysetrit, zda se tento proces muze lisit u muzských a zenských mozku, a mozná nabídnout jedno vysvetlení pro pohlavní rozdíly v úcinku morfinu, který zbavuje bolest.

Ze studií potkanu ??zjistili, ze muzi a zeny mají stejnou hustotu mikroglie v primární oblasti bolesti v jejich mozku.

Nicméne, mikroglia v zenských mozcích se zdála být aktivnejsí - a stupen aktivace významne predpovídal mnozství morfinu potrebné k dosazení specifického analgetického úcinku.

Navíc byl tým schopen ukázat, ze imunitní receptor TLR4 byl zapojen do tohoto procesu. Kdyz oni dali samci a samice potkana drogu, která zablokovala TLR4, rozdíly v pohlaví v odpovedi na morfin zmizely.

Autori tvrdí, ze jejich zjistení naznacují, ze blokování TLR4 v mikrogliích muze nabídnout zpusob, jak zlepsit soucasnou lécbu bolesti na bázi opioidu a "ilustrují potrebu výzkumu zamereného na pohlaví a individualizovaných lécebných strategií pro lécbu bolesti u muzu a zen".

"Výsledky studie mají významné dusledky pro lécbu bolesti a naznacují, ze mikroglie muze být dulezitým cílem léku pro zlepsení bolesti opiátu u zen."

Prof. Anne Murphyová

Zjistete, jak je autismus castejsí u lidí, jejichz mozky jsou anatomicky více muzské.

Studie: Více cvicení snizuje hladiny sodíku

Studie: Více cvicení snizuje hladiny sodíku

Celkove by osoby mely pravidelne cvicit a konzumovat méne sodíku ve své strave. Tento týden se vsak výzkum sdílí s verejností a Americkou radou srdecních sdruzení v Atlante v Gruzii, ze krevní tlak cloveka snizuje tolik cvicení, které deláte, v prímé reakci na stravu s vysokým obsahem soli.

(Health)

Imunitní lécba pro MS ukazuje príslib

Imunitní lécba pro MS ukazuje príslib

Nová lécba, která zvysuje imunitu proti viru Epstein-Barr, muze být prospesná pro pacienty s roztrousenou sklerózou, podle výsledku australské studie zverejnené v casopise Multiple Sclerosis Journal. Michael Pender, profesor lékarské fakulty Univerzity Queenslandu v Brisbane a jeho kolegové, ve své zpráve o studiu popisují, jak pacient s pokrocilou roztrousenou sklerózou (MS) zaznamenal znacné klinické zlepsení poté, co dostal 6 týdnu lécby imunoterapií.

(Health)