cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mozková chemie by mohla být klícem k ovládání túretových syndromových tik

Výzkumníci identifikovali v mozku chemickou látku, která by mohla hrát dulezitou roli pri kontrole nedobrovolných pohybu a vokálních výbuchu spojených s Tourettovým syndromem.
Odborníci se domnívají, ze vývoj syndromu Tourette je spojen s poskozením nebo abnormalitou bazálních ganglií mozku.

Identifikací významu této neurochemické látky muze výzkumný tým z University of Nottingham ve Velké Británii vytvorit cíl pro vývoj nových forem lécby.

Vedená Amelií Draperovou, studie zjistila, ze vyssí hladiny neurochemického GABA v oblasti mozku nazývané doplnková motorická oblast (SMA) pomohly snízit hyperaktivitu v kortikálních oblastech mozku zodpovedných za pohyb.

Lidé s Tourettovým syndromem mají na tyto kortikální oblasti prílis mnoho signálu, coz vede k nezádoucím a prílezitostne nevhodným pohybum nebo zvukum známým jako tiky, které osoba muze mít malou nebo zádnou kontrolu.

Snízením hyperaktivity v oblastech, jako je SMA a primární motorická kura (M1), mohou být zpracovány pouze ty nejsilnejsí signály a jejich pohyb.

"Tento výsledek je významný, protoze nové techniky mozkové stimulace mohou být pouzity ke zvýsení nebo snízení GABA v cílených oblastech kury," ríká Draper. "Je mozné, ze takové techniky, které by upravily hladiny GABA v SMA, by mohly pomoci mladým lidem s Tourettovým syndromem získat vetsí kontrolu nad jejich ticemi."

Mnoho lidí s Tourettovým syndromem muze cástecne ovládat své tik, ale je to vycerpávající proces, který muze vést k tomu, ze tiky se stanou castejsími, kdyz jsou na konci dne unaveni. Zvláste u mladých lidí muze mít Touretteov syndrom velmi rusivý vliv na výchovu a sociální prátelství.

Zvýsené hladiny GABA

Pro tuto studii výzkumníci merili hladinu neurotransmiteru v mozku pomocí techniky nazvané magnetická rezonancní spektroskopie (MRS) uvnitr skeneru MRI. Zejména namerili neurotransmitery v SMA, M1 a oblast, která byla pouzita ve vizuálním zpracování (V1) jako srovnávací místo.

Rychlá fakta o Tourettove syndromu
  • V USA se predpokládá, ze 1-2% populace má Tourettuv syndrom
  • Jednoduché tiky jsou casto náhlé a opakující se, vcetne trkání, blikání, kasel a krik.
  • Komplexní tics zahrnují delení obscénních gest (copropraxia) a opakování toho, co ríkají ostatní lidé (echolalia).

Dalsí informace o Tourettove syndromu

Vedci zkoumali skupinu mladých lidí, o nichz je známo, ze mají Touretteovu chorobu, a porovnávají je s vekem a pohlavím odpovídající skupinou lidí, kterí nemají známou poruchu. Je zajímavé, ze úcastníci s Tourettovým syndromem mají vyssí koncentrace GABA v SMA.

Tým potom zkoumal výsledek podrobneji. Pomocí funkcního MRI vedci poznamenali, ze mít více GABA v SMA znamenalo, ze lidé s Touretteovým syndromem meli v rámci SMA méne neurologické aktivity pri výkonu jednoduchého motorického úkolu, napríklad klepání na prst.

Dále výzkumníci pouzili magnetické pole ke stimulaci neuronové aktivity v mozku, v procesu tzv. Transkraniální magnetické stimulace (TMS). Zjistili, ze lidé s nejvíce GABA inhibují neuronovou aktivitu v M1 pri príprave na pohyb. Naproti tomu bylo zjisteno, ze lidé z kontrolní skupiny zvysují svou aktivitu.

Vedci také zjistili, ze uvnitr corpus callosum - bavlnené bavlnené svazky, které spojují obe strany mozku - lidé s nejvyssími úrovnemi GABA také meli nejvíce spojující vlákna.

Toto zjistení vedlo k záveru, ze cím více spojovacích vláken dochází, tím více se vytvárí excitacní signály. Existuje pak vetsí potreba GABA, aby se uklidnila tato hyperaktivita.

"Paradoxní" zjistení

Profesor Stephen Jackson, vedoucí studie, byl prekvapen výsledkem. "Toto zjistení je paradoxní, protoze dríve, nez jsme zjistili, vetsina vedcu pracujících na tomto tématu by si myslela, ze hladiny GABA u [Touretteho syndromu] by byly snízeny a nezvýsily se, jak ukazujeme," ríká.

"Je to proto, ze je treba rozlisovat mezi zmenami mozku, které jsou prícinou poruchy (napr. Snízené GABA bunky v nekterých klícových oblastech mozku) a sekundárními následky poruchy (napr. Zvýsené uvolnování GABA v klícových oblastech mozku), které pusobí ke snízení úcinku této poruchy. "

Jejich nálezy, publikované v Soucasná biologie, by mohlo vést k cílenejsím prístupem k potírání nicivých tic. Forma neurostimulace nazývané transkraniální stimulace prímého proudu (tcds) jiz byla úspesná pri zmene hladin GABA v cílených kortikálních oblastech.

Prof. Jackson rekl Zdravotní novinky dnes ze dalsí kroky pro tým budou sledovat, zda se tyto výsledky objeví jinde v mozku jedincu s Tourettovým syndromem.

Oni také chtejí dále zkoumat úlohu, kterou ovlivnují zmeny rovnováhy excitacních a inhibicních vlivu v mozku v jiných stavech, jako je obsedantne-kompulzivní porucha (OCD), porucha pozornosti pri hyperaktivite (ADHD) a autismus.

Pokud by tyto nálezy mohly být rozsíreny, tento výzkum by mohl být mimorádne prínosný pri zmene zpusobu lécby bezných poruch neurodevelopmentu, jako je Touretteuv syndrom.

Na zacátku roku, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která potvrdila vzácnou genetickou mutaci jako prícinu Tourettova syndromu.

Obrízka spojená s nizsím rizikem rakoviny prostaty

Obrízka spojená s nizsím rizikem rakoviny prostaty

Zajímavý a pomerne jednoduchý výzkum v oblasti rakoviny prostaty byl zverejnen tento týden. To je jedno, o cem byste si mozná mysleli, ze by bylo mnohem dríve. Clánek ukazuje dukaz, který podporuje obrízku pri snizování rizika rakoviny prostaty. Clánek publikovaný spolecností American Cancer Society zkoumal více nez 1 750 prípadu a prijal dalsích 1645 prípadu kontroly.

(Health)

Prulom by mohl zabránit tomu, aby se bakterie staly odolné proti drogám.

Prulom by mohl zabránit tomu, aby se bakterie staly odolné proti drogám.

Svetová zdravotnická organizace vydala v dubnu první globální zprávu o rezistenci na drogy, v níz odborníci varovali, ze "svet je smerován do období po antibiotikách, kdy mohou opet zabít bezné infekce a drobné zranení, které jsou lécitelné po celá desetiletí. " Nyní vedci z University of East Anglia ve Velké Británii ríkají, ze ucinili prulom v boji proti rezistenci na léky.

(Health)